Nyheter UK | senaste marknadsuppdateringarna och live-opinion

Find today's trending UK news & headlines

EU:s klimatrapport sätter neutralitetsmålen för 2050 under lupp
  • Det politiska landskapet kring EU:s miljömål blir allt mer komplext.
  • Rapporten understryker ett trängande behov av att omedelbart fördubbla minskningen av växthusgasutsläppen.
  • Nuvarande planer beräknas endast uppnå en minskning av utsläppen med 49–51 % till 2030.
January 18, 2024

Fler aktuella nyheter

Andra ämnen