Nyheter USD | senaste marknadsuppdateringarna och live-opinion

Find today's trending USD news & headlines

Bitcoin står inför osäkerhet innan optioner på 3 miljarder dollar löper ut
  • BTC:s handelsvolymer har nått de lägsta femårsperioderna mitt i makroekonomisk osäkerhet och minskande marknadsaktivitet.
  • Optionerna på $3 miljarder löper ut är ett osäkert scenario, där säljoptioner potentiellt kan få en fördel.
  • Bitcoins förmåga att behålla sin värdeförrådsstatus kommer att testas när den står inför detta avgörande ögonblick.
September 27, 2023

Aktuella nyheter

Fler aktuella nyheter

Andra ämnen