Kryptovero: IIJA laki sai päivityksen – Haastattelu

Ohi:
päälle Mar 31, 2023
Listen
  • Yhdysvallat on päivittänyt vireillä olevan kryptosäädöksen, IIJA-lain (Sec. 6045a) tilan.
  • Haastattelmme Miles Fulleria, kryptovero- ja kirjanpitoyhtiö TaxBitin vastaavaa johtajaa
  • Fuller: tämän pitäisi hyödyttää tilaa pitkällä aikavälillä, vaikkakin välittäjille aiheutuva raportointitaakka

Seuraa Invezziä TelegraminTwitterin ja Google Uutiset kautta saadaksesi välittömiä päivityksiä >

Yhdysvaltain tiedotus- ja sääntelyasioiden virasto päivitti 24. helmikuuta vireillä olevan kryptosäädöksen, IIJA-lain, tilan, joka edellyttää kryptovälitysyrityksiä toimittamaan asiakastapahtumat IRS:lle.

Etsitkö signaaleja ja hälytyksiä ammattimaisilta kauppiailta? Rekisteröidy Invezz Signals™ -palveluun ILMAISEKSI. Kestää 2 minuuttia.

Tällä päivityksellä on vaikutuksia, ja sijoittajat saattavat olla kiinnostuneita tietämään, kuinka se vaikuttaa heidän kryptoveroihinsa.

Veroista on kuitenkin vaikea saada selvää, joten keskustelimme kryptoveroyhtiö TaxBitin valtionratkaisuista vastaavan johtajan, Miles Fullerin, kanssa saadaksemme lisätietoja.

Invezz (IZ): Voitko tarkentaa tämän uuden päivityksen (6045a) sisältämiä muutoksia välittäjien raportointivaatimuksiin?

Miles Fuller (MF): Marraskuussa 2021 hyväksytyt IRC 6045:n ja 6045A:n mukaiset välittäjäraportointisäännöt saavat aikaan muutamia eri asioita.

Ensinnäkin se edellyttää, että digitaalisen omaisuuden välittäjät toimittavat asiakkaille ja IRS:lle 1099 lomaketta, jotka osoittavat asiakkaan vuoden aikana myymien digitaalisten omaisuuserien tuotot ja useimmissa tapauksissa kustannusperusteen.

Toiseksi, helpottaakseen välittäjien mahdollisuuksia raportoida myytyjen omaisuuserien kustannusperusteita, se asettaa samanlaisen siirtoilmoitusvaatimuksen kuin perinteisille arvopapereille. Tämä vaatimus tarkoittaa, että jos asiakas siirtää omaisuuden välittäjältä A välittäjälle B, välittäjä A kertoo välittäjälle B, mikä oli siirretyn omaisuuden kustannusperuste.

Nykyinen epävarmuus näiden uusien sääntöjen suhteen on se, miten valtiovarainministeriö määrittelee digitaalisen omaisuuden välittäjät. Tämä on ollut pitkäaikainen kysymys. Ehdotettuja säännöksiä näiden sääntöjen täytäntöönpanosta sekä siitä, kuka on välittäjä, odotetaan lähitulevaisuudessa.

IZ: Mikä vaikutus tällä on kryptosijoittajiin tai koko alaan?

MF: Uudet raportointisäännöt ovat valtava etu kryptosijoittajille ja välillinen hyöty koko toimialalle.

Sijoittajatasolla uudet säännöt helpottavat veroraportointia merkittävästi. Historiallisesti digitaalisen omaisuuden verokohtaista tietoa on ollut erittäin vaikea saada. Monet pörssit toimittivat tapahtumatietoja, mutta tiedot eivät aina olleet täydellisiä tai niitä oli vaikea tulkita verotuksellisesti.

Uusien raportointisääntöjen myötä yksittäiset sijoittajat saavat verokohtaisia tietoja liiketoimistaan. Nämä tiedot helpottavat huomattavasti veroilmoitusta.

Toimialatasolla uudet säännöt asettavat taakan yhteisöille, jotka kuuluvat digitaalisen omaisuuden välittäjän määritelmään. Näiden välittäjien on nyt annettava tiedot, joita heidän ei aiemmin tarvinnut antaa.

Vaikka säännöt asettavat taakan välittäjille, uudet säännöt ovat todennäköisesti hyödyksi välittäjille pitkällä aikavälillä. Kun digitaalinen omaisuus yleistyy, viranomaisvalvonta (veron lisäksi) kasvaa edelleen.

Uudet veroraportointisäännöt vievät alaa kohti standardoidumpaa ja helpommin tulkittavaa tietoa. Tämä muutos helpottaa muiden sääntelyvaatimusten täyttämistä, mikä hyödyttää alaa pitkällä aikavälillä.

IZ: Onko Yhdysvaltain verolainsäädäntö mielestäsi kehittynyt tarpeeksi tähän pisteeseen digitaalisen omaisuuden taloudessa, vai onko siitä mielestäsi vielä paljon selkeyttä? Haluatko nähdä jonkin muuttuvan?

MF: Verolainsäädäntö ei ole varsinaisesti kehittynyt digitaalisen omaisuuden alueella, paitsi digitaalisen omaisuuden välittäjien tiedonantovelvollisuutta koskevien sääntöjen hyväksyminen. Näitä sääntöjä ei ole vielä pantu täytäntöön, koska teollisuus odottaa valtiovarainministeriön ehdottavan määräyksiä.

Digitaalisia omaisuuseriä käsitellään kuitenkin verolain mukaan omaisuutena, mikä antaa paljon tietoa digitaalisten varojen verokohtelusta, mutta puutteita on edelleen.

Hajautettu kirjanpitotekniikka synnyttää uusia ja ainutlaatuisia taloudellisia järjestelyjä, jotka eivät mahdu täysin verolakiin, mikä tarkoittaa, että poliittisten päättäjien on vielä puututtava ja päätettävä, mikä olisi oikea verokohtelu.

Valtiovarainministeriö julkaisi äskettäin selityksensä tuloehdotuksista, jotka sisältyvät Bidenin hallinnon seuraavan tilikauden budjettisuunnitelmaan. Nämä ehdotukset käsittelivät joitakin digitaalisen omaisuuden kohteita, joilla pyritään täyttämään joitakin näistä aukoista ja saattamaan digitaalisen omaisuuden verokohtelu selvemmin linjaan muiden rahoitusvälineiden kanssa.

Se sisälsi myös ehdotuksia, jotka helpottaisivat Yhdysvaltojen mahdollisuuksia työskennellä sopimuskumppaneiden kanssa digitaalisten resurssien tietojen jakamiseksi, mikä on todennäköisesti etua ekosysteemin kansainvälisen toiminnan kannalta.

IZ: Miten Yhdysvaltojen kryptoverolait verrataan muihin maihin? Kuvailetko sitä veroystävälliseksi?

MF: Se todella riippuu. Yhdysvalloissa digitaalista omaisuutta verotetaan samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta omaisuutta, joten hallitus ei todellakaan yritä kohdella niitä enemmän tai vähemmän suotuisasti kuin muita omaisuustyyppejä.

Muut maat omaksuvat samanlaisen lähestymistavan. Mutta jotkut maat tekevät kohdennettuja ponnisteluja kohdellakseen digitaalisia resursseja verotuksellisesti edullisemmin tai vähemmän suotuisasti.

Viime kädessä Yhdysvallat on luultavasti puolivälissä, ja se käyttää lähestymistapaa, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa digitaalisten omaisuuserien verokohtelu siten, että se on yhdenmukainen muiden vastaavien kiinteistötyyppien kanssa.

IZ: Onko sinulla aavistustakaan, mikä prosenttiosuus yhdysvaltalaisista krypto-käyttäjistä välttää verojen maksamisen?

MF: Kokemuksemme mukaan kyse on vähemmän siitä, että ihmiset yrittävät välttää veroja ja että yksi tekijä, joka aiheuttaa verotusvirheitä digitaalisessa omaisuustilassa, on yksinkertaisesti hallinnolliset vaikeudet, jotka liittyvät verojen täsmälliseen ilmoittamiseen.

Tällä hetkellä yksityishenkilöiden käytettävissä olevat tiedot veroilmoitusta varten ovat usein vaikeasti tulkittavia ja joskus epätäydellisiä. Tämä tekee todella vaikeaksi antaa veroilmoitukset tarkasti.

Tätä me TaxBitillä pyrimme ratkaisemaan – aluksi yksittäisille veronmaksajille suunnatuilla ohjelmistoilla, mutta nyt pörsseille ja alustoille suunnatulla ohjelmistolla, jotta he voivat tarjota asiakkailleen parempaa ja helpommin ymmärrettävää tietoa.

IZ: Luuletko, että krypton verotukseen tulee lisää muutoksia, etenkin kun otetaan huomioon äskettäinen näkemämme sääntelyn rajoitus (kuten BUSD-sulku ja useat SEC-rangaistukset suurille yrityksille)?

MF: Uskomme, että digitaalisen omaisuuden verokohtelussa tapahtuu edelleen kehitystä. Samalla kun kongressi ymmärtää jatkuvasti paremmin ekosysteemiä ja vaikeuksia, se todennäköisesti ryhtyy toimenpiteisiin verokohtelun tarkentamiseksi tavalla tai toisella.

Kryptovaluutta