Klachten

Laten we het goed maken.
By: Invezz
Invezz
Invezz is ons team profiel voor redacteuren, waarop we constant streven naar de hoogste kwaliteit. Invezz.com is het resultaat… read more.
Updated: aug 31, 2021

We stellen onszelf hoge eisen, maar schieten helaas soms te kort.

Hieronder vindt u onze procedure voor het indienen van een klacht en hoe lang het duurt, voordat u iets van ons hoort. We staan altijd open om klachten op te lossen en te leren hoe we het in de toekomst beter kunnen doen.

Een klacht indienen

Om een klacht in te dienen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op [email protected]. Om er zeker van te zijn dat we uw klacht zo snel mogelijk kunnen verwerken, verzoeken wij u de volgende informatie bij te voegen:

  • Uw naam en contactgegevens;
  • Waar gaat uw klacht over?;
  • Wanneer en waar het probleem zich voordeed?;
  • De namen van de betrokkenen;
  • Alle gerelateerde zorgen of opmerkingen die u onder onze aandacht wilt brengen;
  • (Als u eerder over dit probleem heeft geklaagd) De datum waarop u uw eerdere klacht heeft ingediend.

Een reactie ontvangen

We streven ernaar om alle klachten binnen 3 werkdagen formeel te bevestigen. Kort daarna nemen wij contact met u op met de naam van de beheerder, die uw klacht in behandeling neemt.

Bij de meeste klachten is ons doel het probleem volledig op te lossen en binnen 20 werkdagen contact met u op te nemen. Afhankelijk van de aard van uw klacht kan dit echter soms niet mogelijk zijn.

In het geval dat een complex onderzoek of een tuchtprocedure nodig is, zullen wij u erop wijzen dat het langer kan duren, voordat de zaak is opgelost. Het proces kan in dergelijke gevallen maximaal 3 maanden duren en u wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van het onderzoek.

Als een klacht gegrond wordt verklaard, wordt de zaak rechtgezet en worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het probleem zich in de toekomst opnieuw voordoet. U wordt op de hoogte gebracht van de genomen maatregelen, tenzij vertrouwelijkheid en vereisten op het gebied van gegevensbescherming dit verhinderen.


Feiten controle

Onze redacteuren controleren alle inhoud om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan ons strikt redactioneel beleid. De informatie in dit artikel wordt ondersteund door de volgende betrouwbare bronnen.

Risico melding

Invezz is een plek waar mensen betrouwbare, onpartijdige informatie kunnen vinden over financiën, handel en beleggen. Maar we bieden geen financieel advies. Gebruikers moeten altijd hun eigen onderzoek doen. De activa, die op deze website worden behandeld, inclusief aandelen, cryptocurrencies en grondstoffen, kunnen zeer volatiel zijn en nieuwe investeerders verliezen vaak geld. Succes op de financiële markten is niet gegarandeerd en gebruikers mogen nooit meer investeren dan ze zich kunnen veroorloven te verliezen. U dient uw eigen persoonlijke omstandigheden in overweging te nemen en de tijd te nemen om al uw opties te verkennen, voordat u een investering doet. Lees onze risico aanwijzingen >