S&P Global Ratings uruchamia grupę DeFi wobec rosnącego zainteresowania inwestorów

By: Ankish Jain
on maj 18, 2022
  • S&P Global Ratings uruchamia strategiczną grupę DeFi, aby sprostać potrzebom rynku
  • Firma chce poprawić możliwości oceny ryzyka przez S&P dla klientów z sektora tradycyjnych finansów i DeFi
  • Inicjatywę poprowadzą Chuck Mounts i Charles Jansen

Finanse zdecentralizowane (DeFi) to obecnie modne hasło z wielu powodów. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie inwestorów DeFi S&P Global Ratings, jednostka S&P Global (SPGI), renomowanej amerykańskiej agencji ratingowej, powołała grupę strategiczną DeFi, aby wzmocnić pozycję firmy na zdecentralizowanym rynku.

S&P Global Ratings przyznaje, że DeFi stopniowo rewolucjonizuje rynki kapitałowe, począwszy od uczestników rynku, poprzez tworzenie nowych klas aktywów, a skończywszy na pojawianiu się ulepszonych kompetencji do przeprowadzania transakcji finansowych.

Szukasz najświeższych wiadomości, cennych wskazówek i analiz rynkowych? Zapisz się do newslettera Invezz już dziś.

Elizabeth Mann, dyrektorka finansowa S&P Global Ratings, uważa, że DeFi ma potencjał do przekształcenia rynków finansowych w sposób niespotykany od początków fintechu i e-commerce.

W związku z tym globalny gigant zamierza wykorzystać rosnącą szybkość technologii blockchain i DeFi, aby przekształcić zasiedziały pierwotny i wtórny rynek kapitału dłużnego i zapewnić nowe możliwości uczestnikom rynku kredytowego.

Globalny gigant poprzez swój nowo utworzony oddział zamierza zwiększyć umiejętności S&P w zakresie analizy danych i oceny ryzyka dla klientów z tradycyjnego sektora finansowych i DeFi. Przedsięwzięciem tym pokierują Charles (Chuck) Mounts, który będzie pełnił funkcję dyrektora ds. DeFi w S&P Global Ratings, oraz Charles Jansen, dyrektor ds. transformacji DeFi.

Jak DeFi może przyczynić się do rozwoju rynku kapitałowego instrumentów dłużnych?

DeFi ma kilka możliwych zastosowań, szczególnie na rynkach kapitału dłużnego. Przestrzeń ta skupia się przede wszystkim na perspektywach inwestycji długoterminowych, w tym dłużnych papierach wartościowych i innych instrumentach finansowych.

W związku z tym, że aktywa są przenoszone między tymi, którzy potrzebują kapitału a tymi, którzy mają nadwyżkę majątku, blockchain, uzupełniony o DeFi, może odgrywać kluczową rolę w ułatwianiu koordynacji między różnymi stronami poprzez rejestrowanie i prowadzenie jednej, nieodwracalnej księgi zleceń.

Rozwiązanie to będzie praktycznym dodatkiem do szeregu przypadków użycia na rynkach kapitałowych, w tym własności i kontroli aktywów, interoperacyjności, zarządzania i zgodności, ekspozycji handlowej i rozliczeń, zwiększając ich szybkość.

Ponadto DeFi ułatwi nowym inwestorom wejście na rynek i zapewni łatwy dostęp do możliwości inwestowania na rynku prywatnym dla inwestorów detalicznych.

Czy DeFi jest odpowiedzią na istniejące rozbieżności na rynku kapitału dłużnego?

Gdy podsumujemy wszystkie problemy obecne na rynkach finansowych, mogą one sprowadzać się do jednego – nieefektywności wynikającej z braku zaufania do wyodrębnionych procesów.

Ta nieefektywność stanowi barierę wejścia dla inwestorów i przyczynia się do powielania pracy podmiotów działających na rynkach kapitałowych.

Dzięki podpisom cyfrowym, DeFi zapewnia prostą odpowiedź. Użytkownicy mogą łatwo ustalić swoją tożsamość i tylko raz uzyskać autoryzację. Może być ona wykorzystana jako dowód poświadczenia tożsamości użytkownika we wszystkich przyszłych kontaktach. Co więcej, procedura ta zabezpiecza informacje umożliwiające identyfikację osób, udostępniając stronom upoważnionym jedynie niezbędne minimum.

W przyszłości systemy DeFi będą już normą.

Inwestuj w kryptowaluty, akcje, fundusze ETF i wiele więcej w kilka minut za pośrednictwem naszego ulubionego brokera, Capital.com
9.3/10
75,26% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.