Investera i Aktier

Analys, nyheter, utbildning, investeringsalternativ och livedata

Ta reda på allt du behöver veta för att komma igång med att investera på aktiemarknaden. Aktiemarknaden är bred och erbjuder ett stort urval av produkter, vilket innebär att en stor mängd pengar konstant är i rörelse. Aktiehandlare kräver en enorm mängd information inklusive marknadsdata, relevanta nyheter, teknisk analys och marknadstrender. Följ med oss så kommer du att ligga före marknaden och se till att du kan fatta beslut i realtid för att få din portfölj att växa.

Investera i aktiemarknaden redan nu

Om du redan känner dig redo att börja handla, klicka in dig hos en mäklare nedan för att börja investera redan idag.

Vad är aktier?

En aktie är en ägande andel i ett börsnoterat företag. Börsnoterade företag är företag som är listade på en börs. Ett företag kan endast vara listat på börsen (d.v.s. den sekundära aktiemarknaden) efter att ha genomfört ett första emissionserbjudande, där en viss del av företagets ägande säljs till allmänheten.

Företagets ägande kan också förvärvas via privata placeringar. Detta steg föregår vanligtvis det offentliga erbjudandet och är vanligtvis bara öppet för investerare med högt kapitalvärde. Denna artikel är därför avgränsad till den sekundära aktiemarknaden, där handlare kan köpa eller sälja aktier på en börsmarknad.

Aktieinvestering innebär att man köper in och säljer vidare aktier i ett företag för att dra nytta av värdeförändringen mellan de två transaktionsändarna. Det finns två vanliga metoder för att investera i aktier.

 1. Man kan köpa in och behålla de köpta aktierna under en tid. De som köper aktier på detta sätt gör det vanligtvis för långsiktiga investeringar och innehar oftast dessa aktier i flera månader eller år.
 2. Man kan också handla med aktier med syftet att göra vinst tack vare korta prisförändringar i aktiens värde. Vid denna investeringsmetod använder man sig av prisutlösare för att avgöra när värdet på en aktie kommer att stiga eller sjunka. Man kan tjäna pengar genom att köpa en aktie i förväntan om en prisökning, eller så kan man sälja om man förväntar sig en prisminskning.

Handlare kan välja att handla aktier direkt via börsmäklare, som tar hand om det faktiska ägandet av aktierna. Man kan också använda CFD-handel, där aktier handlas i form av kontrakt för differens och handel utförs på basis av kursrörelser, utan att faktiska aktier byter ägande.

Innan man börjar handla

För att investera i aktier behöver man följande:

 • Tillgång till den börs man vill handla på. Några populära börser är de i USA (Dow Jones Industrial Average, Nasdaq 100 och S&P500), Storbritannien (FTSE100) och Tyskland (DAX). Det finns aktiemäklare som ger dig tillgång till dessa marknader med hjälp av handelsplattformar. Till skillnad från vid valutahandel, är aktiehandelsplattformar vanligtvis proprietära, dvs. unika för mäklaren som erbjuder tjänsten.
 • Ett handelskonto hos en mäklare. Du kommer att behöva lämna personlig och ekonomisk information för att skapa kontot. Handelskontot bör ge dig tillgång till en mängd olika aktier från de ovan nämnda börserna.
 • Du kommer också att behöva verifiera dina uppgifter genom att skicka in ett statligt ID, t.ex. ett internationellt pass eller ett körkort. Ett bevis på din hemvist såsom en räkning eller ett kontoutdrag krävs också.
 • Handelskapital krävs för att köpa din första uppsättning aktier och för att finansiera alla efterföljande aktiehandelstransaktioner. Mäklaren avgör vilka valutor det är tillåtet att finansiera ditt konto med.
 • Du måste ha ett sätt att sätta in pengar på ditt aktiehandelskonto. Börsmäklaren bör kunna erbjuda flera olika betalningsmetoder för att sätta in pengar, inklusive betalkort, kreditkort och banköverföringar.
 • Du behöver även lite kunskap om hur man köper och säljer aktier från de olika globala börserna.

Vi har sammanställt en lista över aktiemäklare som kan hjälpa dig att starta ett handelskonto för att handla aktier globalt.

Hur man investerar i aktier

Man kan bara köpa eller sälja aktier med ett handelskonto. Aktiemarknaden är en plats som samlar köpare och säljare från hela världen. Aktier listas vanligtvis på nationella börser. Ditt handelskonto ger dig också en handelsplattform, som kommer listar de aktier du kan handla, och samlar ihop aktier från de tillgängliga börserna.

Aktiehandelns grunder

Att handla med aktier innebär att man jobbar med teknisk och intuitiv analys. Intuitiv analys föregår alltid teknisk analys. Det är därför det finns en populär sågning om börsmarknaden: trigga intuitivt, gå in tekniskt. Detta betyder helt enkelt att det måste finnas en intuitiv trigger som utgör grunden för en bra handel med aktier. Teknisk analys kommer därefter in i spelet när man ska identifiera bra prisnivåer för handelns start och stopp.

Intuitiv analys: triggers

Aktiekurser har vissa grundläggande triggers. De vanligaste är följande:

 • Resultatrapporter
 • En ny produkt eller ett genombrott i processer eller produktutveckling
 • Förändringar i företagsledningen
 • Fusioner och förvärv
 • Skandaler
 • Produktfel

Låt oss titta närmare på dessa grundläggande triggers.

Resultatrapporter

Detta betraktas som en av marknadens primära grundläggande triggers som utlöser aktiekursrörelser. De släpps enligt ett schema som följer de fyra kvartalen på ett år. Två viktiga komponenter i resultatrapporter som varje aktiehandlare måste känna till är vinst per aktie (EPS) och vinst/intäktsprognoser för kommande kvartal eller för hela året.

Vinst per aktie är det belopp som görs i vinst eller förlust av företaget, dividerat med antalet aktier i företaget. Varje resultatrapport innehåller en marknadsprognos och det faktiska resultatet används för att ge en indikation kring om företaget överträffat vinstprognosen eller har missat att uppnå dem.

Här kommer ett exempel. Om aktie XYAB har en uppskattad EPS på $0,40 per aktie, och deras faktiska vinst per aktie blev 0,28$, anses detta vara en resultatmiss och kommer att resultera i att investerare börjar sälja sina aktier. Om XYAB däremot faktiskt har en EPS på $0,47, anses detta ha slagit prognosen vilken innebär att det kommer att finnas efterfrågan på aktien, vilket i sin tur driver priset uppåt.

På samma sätt är prognosen för förväntad vinst och förlust en viktig del av resultatrapporten. Beräknar företaget att det kommer att möta, överträffa eller missa årets vinstprognoser?

Det är möjligt för ett företag att ha en EPS som överträffar förväntningarna för ett kvartal, men om vinstprognoserna revideras nedåt kan investerare fortfarande besluta sig för att sälja aktien. Vanligtvis blir det en sorts såg-rörelse där aktiekursen går upp och sedan sjunker väldigt snabbt.

Den exakta metoden för att rapportera ett företags resultat är för komplicerat för att beskriva i denna artikel men man kan ändå säga att EPS- och vinst-/intäktsprognoser är de två mätvärden som handlare till störst del tenderar att utgå ifrån.

Produktrelaterade nyheter

Om ett företag släpper en väl mottagen produkt kommer aktiekursen sannolikt att reagera positivt. Överväg vad Viagra gjorde för Pfizers aktier eller vad iPhone gjorde för Apple. Dessa är båda exempel på produkter som var så bra att de alltid ämnade att sälja extremt bra och öka företagets resultat. Sådana produktnyheter driver upp efterfrågan på en aktie och får aktiekursen att öka.

I motsats till detta, har vi produkter som har visat sig ha problem och kräver återkallelse (t.ex. återkallelse av bilar), en total tillbakadragning från marknaden (t.ex. defekta läkemedel) eller som senare har visat sig inneha extrema designfel (t.ex. Boeings 737 MAX-flygplan vars system har varit inblandade i två flygkrascher, vilket lett till stora förluster av liv). Produkter som dessa är dåliga för ett företags aktiekurs. Till exempel har Boeings aktier drabbats hårt på grund av just Boeing 737 MAX.

Sådana nyheter har inget schema som följs, vilket innebär att handlare behöver ha tillgång till nyhetskällor som låter dem få reda på sådana nyheter när dem händer.

Förändringar i företagsledningen

En förändring i företagsledningen kan vara bra eller dålig för en aktie, beroende på hur marknaden mottar nyheten. Steve Jobs ryktade död några år innan han faktiskt dog fick Apple:s aktier att tanka i samma ögonblick som ryktena blev nyheter som nådde marknaden. När ryktena sedan dog ut, studsade aktierna tillbaka.

Fusioner och förvärv

Fusioner och förvärv är vanligtvis bra för det företag som förvärvas eller det svagare företaget i en fusion.  

Teknisk analys: inträde och utgångar

Teknisk analys innebär att man använder information från aktiekursdiagram för att avgöra den aktuella kursrörelsen för en aktie. Detta inkluderar användning av prismönster, ljusstakediagram, volymmönster och annan information från olika diagram som hjälper handlaren att bestämma när hen ska köpa eller sälja en aktie.

Teknisk analys kan användas för att köpa eller sälja aktier utöver nyhets- eller rapportcirkeln. Viss kunskap om teknisk analys, oavsett hur grundläggande, krävs för att man ska kunna dra nytta av aktiemarknaderna.

Processen

Aktiehandel innebär att köpa och sälja en aktie för att tjäna på kortvariga kursförändringar hos den valda aktien. Aktiehandel möjliggör dubbelriktad handel: du kan köpa en aktie om du känner att priset kommer att gå upp, eller sälja en aktie om du känner att priset kommer att gå ner.

Aktier handlas i enheter, där en aktieenhet motsvarar en aktie. Vanligtvis anger din aktiemäklare det lägsta antalet aktier man kan köpa åt gången och i vilka multiplar. Till exempel kan en mäklare föreskriva att du bara kan köpa minst 100 enheter av ett företagsaktie med möjlighet att köpa i multiplar om 10 därefter. Det betyder att du kan köpa 140, 170 eller 590 aktier, men du kan inte köpa 157 enheter eftersom den sista siffran inte följer bestämmelserna om flera köp.

För att handla aktier behöver man följande:

 • Välj vilken aktie du vill handla genom dess förkortning. Om du till exempel vill handla Amazon måste du söka efter förkortningen AMZN. Vissa mäklare har ett sökfält som låter dig ange förkortningar för att hitta specifika aktier.
 • Handelsgränssnittet visar köp- och säljpris. Dessa motsvarar BID- och ASK-priserna. Vanligtvis KÖPER man en aktie till ASK-priset, och SÄLJER en aktie till BID-priset. Man har möjlighet att välja marknadsorder (omedelbart köpa eller sälja) eller pågående beställningar (begränsa eller stoppa köp- eller säljorder).
 • Man kan ställa in en prisnivå för Stop Loss (SL) eller en Take Profit (TP). Dessa används för att begränsa förluster när aktiekursen rör sig mot handlarens position (SL) eller för att fånga vinster vid en viss prisnivå (TP).
 • Man måste också ställa in antalet enheter man vill köpa.
 • När du har angett alla parametrar kan du genomföra handeln.

Låt oss ta en titt på några exempel på hur en handel kan utvecklas.

Exempel på kort handel:

Aktie XYAB har rört sig från 1,34£ till 1,02£, och att handlaren ingick en kort handel med 500 enheter i denna position. Hur mycket har handlaren tjänat från handeln?

 • Hela rörelsen var 1,34 – 1,02 = 0,32£.
 • Handelsvolymen är 500 enheter. Så ett drag på 0,32£ är värt 0,32 X 500 = £160.

Hur görs vinster genom kort handel? Handlaren lånar aktien från mäklaren och säljer den till det högre priset, och köper sedan tillbaka aktierna till ett lägre pris, ger tillbaka dem till mäklaren och behåller skillnaden som vinst. Tack och lov håller mäklare det enkelt genom att låta handlare använda en enkel SÄLJ-knapp för att starta processen.

Exempel på handel med lånefinansiering:

Vissa mäklare tillåter användning av lånefinansiering för aktiehandel, speciellt om dessa affärer görs på basis av kontrakt för differens (CFD). När man köper aktier som har ett lite högre pris, är det praktiskt att göra dessa affärer prisvärda.

Exempel-aktie XYAB prissätts till 340£ per aktie. Priset rör sig från 340£ till 362£. Vad kommer det att kosta att köpa 100 enheter av aktien med en lånefinansiering på 1:5 och vilken vinst genererar handeln?

 • Att köpa 100 enheter XYAB till £340 per aktie kostar totalt £34 000.
 • En lånefinansiering på 1:5 (en femtedel) gör det möjligt för handlaren att köpa denna position med endast 20% av det totala beloppet. En femtedel av 34 000 = 6 800.
 • Vinsten är (362 – 340) X 100 = £2 200.

Vad man bör leta efter hos en börsmäklare

Det är omöjligt för alla världens handlare att fysiskt samlas på golvet på New York Stock Exchange eller London Stock Exchange för att kunna köpa och sälja aktier från varandra. Det är därför börsmäklare finns. De är reglerade, registrerade organisationer/enheter som är licensierade enligt lag för att ge sina kunder tillgång till aktiemarknaderna. De tillhandahåller handelsplattformar för att göra det möjligt för kunderna att få tillgång till marknaden, där deras köp- eller säljorder kan matchas automatiskt antingen internt eller med externa utlopp.

Så vad ska man leta efter i en aktiemäklare?

Betalningsmetoder

Börsmäklare har samarbeten med olika leverantörer av betalningstjänster, vilket gör det möjligt för dem att använda olika metoder för att sätta in eller ta ut handelskapital. Den äldsta och mest använda metoden är banköverföringar. Men andra e-tjänster har dykt upp över tid. Dessa metoder är vanligtvis snabbare och vissa tillåter till och med uttag på mindre än en dag. Omedelbar finansiering och uttag på samma dag kan göras med PayPal. Vi har en guide till mäklare som använder PayPal som också visar hur du kan använda PayPal som en betalningsmetod för att bedriva aktiehandel.

Fungerar de på min enhet?

Tillkomsten av smartphones och surfplattor 2006 gör det möjligt för dagens aktiehandlare att handla direkt från sina mobila enheter. De flesta börsmäklare erbjuder egen programvara, så du kan ofta vara säker på att få tillgång till en mobilapp för Android- eller Apple-enheter.

Vad det gäller utveckling av plattformar, har aktiemäklare kunnat specialanpassa sina plattformar till sina kunder på ett mycket bättre sätt än på valutamarknaden. Faktumet att varje mäklare erbjuder en unik plattform till sina kunder innebär en möjlighet för mäklaren att erbjuda sitt produktutbud till kunderna på ett väldigt personligt sätt. Mobila aktiehandelsplattformar har därför en starkare identitet när det kommer till mobila enheter än liknande plattformar för valutahandel.

Du får tillgång till en guide som visar dig hur man kan handla aktier genom mobila enheter och mobila appar.

Har mäklarna de marknader jag vill investera i?

När det kommer till mängd erbjuder aktiemarknaden möjlighet att handla med de största tillgångstyperna av alla finansiella tillgångar. Det är bara på börsen i New York som det finns flera undermarknader: Dow Jones Industrial Average, NASDAQ (där teknik och biotekniska aktier handlas) och S&P500. Där finns också börsen för onoterade aktier (OTC) där det handlas penny-aktier och small cap-aktier. Enbart på dessa tre marknader finns totalt tiotusentals aktier.

Om vi sedan tar oss över till Europa finns det börser i London – här hittar man FTSE100 och FTSE250 – tillsammans med börsen i Belgien (EuroStoxx). I Dubai, Saudiarabien (Tadawul), Kina (Shanghai), Singapore (Straits Times) och Australien (ASX) finns också stora internationella börser. Alla dessa börser bidrar med tusentals aktier i en mängd olika kategorier.

Sammanlagt sammanför dessa marknader handlare med aktier från ett antal olika områden och från olika länder. Du kommer att hitta aktier från områden som oljesektorn, bioteknik, teknik, tillverkning, detaljhandel, sport, restauranger, kundservice osv. Så du bör se att det finns alltid en aktie eller två som är gynnsam att handla. Lyckligtvis samlar många aktieplattformar aktier från olika länder för att ge sin breda kundbas olika skräddarsydda alternativ för att förhöja deras handel.

Vilka aktier och andelar man ska köpa

En strategi i aktiehandel är att köpa in sig i industrier med hög tillväxt. Under de senaste åren har vissa sektorer utvecklats mycket starkt vad gäller tillväxtpotential. Till exempel har många aktier som klassificerats som så kallade ”cannabis”-aktier (företag som har licens att producera marijuana för medicinskt bruk) legat väldigt bra till. Företag som är grundade i teknologiska innovationer såsom blockchain, artificiell intelligens, förnybar energi och annat betraktas också som företag med god tillväxtpotential.

Traditionellt har vissa företag alltid erbjudit en god prisstabilitet för att möjliggöra dagshandel med aktier. Många företag noterade i NASDAQ, S&P500, DAX och andra börser ger stora möjligheter för dagshandel och svängningshandel.

Varför investera i aktier?

Att investera i aktier kan vara en givande upplevelse av följande skäl:

 • Säkerhet
 • Mångfald i portföljen
 • Överföring av förmögenhet
 • Indirekta vinster

Att investera i aktier anses vara en av de mindre riskfyllda formerna av finansiella marknadsinvesteringar som finns. När du köper aktier blir de dina tills du bestämmer dig för att sälja dem. Även om en aktie förlorar 98% av sitt värde har du inte tekniskt sett drabbats av någon förlust förrän du fattar beslutet att likvidera dina innehav genom att sälja dem. Först då förlorar du pengar på din investering. Men om du håller fast vid dina aktier och de ökar igen med tiden kan du fortfarande gå med vinst.

Detta skiljer sig från valutamarknaden och andra investeringar med lånefinansiering där motsatta prisrörelser kan orsaka att dina investeringar likvideras, vilket kan orsaka enorma förluster. Den ökade säkerheten som kommer med aktieinvesteringar kan vara en fördel för nybörjare på marknaden, särskilt de som föredrar att hålla fast vid sina aktieinnehav under en längre tid.

Investering i aktier är också en metod för att diversifiera handlarens portfölj.

Leta inte längre än Bill Gates för att hitta ett bra exempel på detta: Bill Gates aktieinnehav i Microsoft, ett företag som han grundade, har sjunkit över tid. Ändå ökar hans personliga förmögenhet. Varför? Eftersom Bill Gates nu investerar i andra företag genom att köpa aktier genom sitt Cascade Investments holdingbolag. 2016 hade han aktier i bland annat Coca Cola, Caterpillar (CAT), Wal-Mart och Ecolab. Gates har haft en avkastning på 11% på sina investeringar sedan mitten av 90-talet och därmed långt mer pengar än om han bara hade behållt sina andelar i Microsoft. Aktieinvesteringar erbjuder därför ett bra sätt att öka sin vinst genom diversifiering av sin portfölj.

Aktier kan också användas som säkerhet för att få lån.

Senaste aktienyheterna >

Ta inga steg på aktiemarknaden utan att läsa de senaste nyheterna först. Genom att följa de företag du är intresserad av kommer du att bli en expert på aktier och marknader innan du börjar investera.

Marknadanalys >

Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga råd så att du kan investera på det sätt som passar din önskade strategi. Det är därför våra experter erbjuder dig guider, åsikter och funktioner här.

Teslas sjunker efter att tillsynsmyndigheter begärt återkallning av 158 000 fordon
Aktierna i Tesla (NASDAQ: TSLA) sjönk med 1,2% igår efter att National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) utfärdat ett brev där Tesla uppmanades att återkalla cirka 158 000 fordon på grund av säkerhetsproblem. Grundläggande analys: Säkerhetshot identifierade Efter en utredning som tog månader att genomföra bestämde tillsynsmyndigheten att den…
januari 15, 2021
Telefonica steg 10% efter att de sålt mobilmaster för 7,7 miljarder euro
Aktierna i Telefonica SA (BME: TEF) steg kraftigt med nästan 10% på onsdagen och nådde en den högsta nivån på nästan sex månader. Grundläggande analys: Större affär tillkännages Telekommunikationsföretaget meddelade att de har sålt sina mobilmaster i Europa och Latinamerika till American Towers för 7,7 miljarder euro kontant.
januari 14, 2021
Är PayPal ett köp eller sälj i januari?
PayPal (NASDAQ: PYPL) fortsätter att expandera sin verksamhet och aktierna i detta företag handlas nära rekordhöga nivåer. Digitala betalningar är fortfarande ett starkt tillväxtområde och analytikföretaget Evercore lyfte prismålet för PayPal till 312 från 240 dollar. Grundläggande analys: Digitala betalningar är fortfarande ett starkt tillväxtområde PayPals aktier steg mer…
januari 14, 2021
Teslas aktier stiger när Bank of America höjer sitt kursmål till 900 dollar
Aktierna i Tesla (NASDAQ: TSLA) har gått framåt från 80 till över 880 dollar sedan januari 2020 och det aktuella priset ligger runt 839 dollar. Nuvarande ”risk/reward”-förhållandet är inte bra för långsiktiga investerare, även om Bank of America tilldelade ett nytt kursmål på 900 dollar för Teslas aktie…
januari 14, 2021

Dagens aktiekurser

Bläddra bland live aktiekurser, börser och diagram över de bästa aktierna att investera i. Håll kontakten med de största vinnarna och förlorarna i hela världen.

Största vinnarna

Värde Förändring % förändring
NYSE:VEL 12.5 +3.35 +36.61%
Velocity Financial Inc
NASDAQ:MGI 8.03 +1.49 +22.78%
Moneygram International Inc.
NYSE:CPS 34.88 +6.27 +21.92%
Cooper-Standard Holdings Inc
NASDAQ:EPZM 8.29 +1.48 +21.73%
Epizyme Inc
NYSE:MD 32.1 +5.34 +19.96%
MEDNAX Inc
NASDAQ:FNKO 25.45 +4.23 +19.93%
Funko Inc - Class A
NASDAQ:YMAB 34.2 +5.55 +19.37%
Y-Mabs Therapeutics Inc
NYSE:BILL 154.23 +23.90 +18.34%
Bill.com Holdings Inc
NASDAQ:GDEN 41.91 +6.16 +17.23%
Golden Entertainment Inc
NYSEAMERICAN:IBIO 1.61 +0.23 +16.67%
iBio Inc

Största förlorarna

Värde Förändring % förändring
NASDAQ:CCXI 10.46 -17.03 -61.95%
ChemoCentryx Inc
NASDAQ:AMTX 13.07 -3.53 -21.27%
Aemetis Inc
NYSE:NGVC 12.95 -3.00 -18.81%
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc
NASDAQ:AUPH 10.145 -2.19 -17.79%
Aurinia Pharmaceuticals Inc
NYSE:DS 2.8 -0.60 -17.65%
Drive Shack Inc
NYSE:TDC 40.54 -7.91 -16.33%
Teradata Corp
NYSE:SHAK 89.48 -16.14 -15.28%
Shake Shack Inc - Class A
NASDAQ:RTRX 20.01 -3.49 -14.85%
Travere Therapeutics Inc

Online-aktier och handelskurser >

Om du är ny på aktier och fonder så har du kommit till rätt plats. Kom igång med våra kurser, terminologidefinitioner och allt som behövs för att gå vidare till en avancerad nivå; vare sig det är långsiktig investering eller dagshandel du är ute efter.

Kurser för Aktier
Mer om denna kurs Är du trött på investeringskurser som använder för många onödigt avancerade ord, försöker låta smart snarare än att faktiskt utbilda investerare om hur man ska lyckas på aktiemarknaden? Vi har lösningen för dig! På Invezz är…
Kurser för Aktier
Att investera på aktiemarknaden är ett av de bästa sätten att tjäna pengar och utöka din rikedom. Aktieinvestering kan fungera som en pålitlig passiv inkomstström som skyddar ditt kapital mot inflation. Dessutom delar många företag en del av sin vinst med investerare i form av periodisk utdelning. Slutligen hjälper dina…
Kurser för Aktier
Att hitta rätt aktier att investera i är ingen enkel prestation. Vissa kan säga att blue-chip-aktier är ditt bästa alternativ, men du kan aldrig vara för säker. Även de starkaste företagen är fortfarande sårbara för förhållanden som ligger utanför deras kontroll. Dessa förhållanden kan inkludera utbredda korrigeringar, ekonomiska lågkonjunkturer eller…
Kurser för Aktier
Lyckligtvis är det mycket lättare att börja handla nu än det var på 90-talet då Wall Street och stora pengar var de enda alternativen. Kom igång med vår introduktion till aktiehandel. Du kommer att avsluta kursen och känna dig mer säker på uppgiften framöver, samtidigt som du får en baskunskap…

Mer av de senaste aktiemarknadsnyheterna