Är oktober en bra månad att köpa olja?

By: Stanko Iliev
Stanko Iliev
Stanko ägnar sig åt att förse investerare med relevant information som kan användas för att ta bra investeringsbeslut. Han… read more.
on okt 2, 2020
  • Priset på råolja har återvänt till under 40 dollar.
  • Efterfrågan på olja har försvagats eftersom flygresorna fortfarande är begränsade.
  • Libyen kan återvända till marknaden med upp till 1,1 miljoner fat per produktionsdag.
  • International Energy Agency (IEA) sänkte sin efterfrågan på olja under 2020.

Oljepriset är pressat av rapporterna om att Libyen planerar återuppta sin export, såväl som av oron kring covid-19. Priset på råolja har försvagats från 40,7 dollar till 37,6 dollar på några dagar och det nuvarande priset ligger runt 38 dollar.

Grundläggande analys: Efterfrågan på olja har försvagats eftersom flygresorna fortfarande är begränsade

Priset på råolja ligger återigen under 40 dollar och detta kan vara en indikation på att priset kan försvagas ännu mer de kommande dagarna. Libyen kan återvända till marknaden med upp till 1,1 miljoner fat per produktionsdag även om Internationella energibyrån (IEA) sänkt sin efterfrågan under 2020.

Vill du ha de senaste nyheterna, heta tips och marknadsanalyser? Prenumerera på Invezz nyhetsbrev idag.

Organisationen för oljeexportländer enades om att produktionsminskningarna kommer att förbli på plats till december och detta kommer i slutändan att driva marknaden under den kommande perioden. MKB förutspår att den globala efterfrågan på olja kommer att vara 93,1 miljoner fat per dag under 2020, vilket är en nedgång på 8,3 miljoner fat per dag från 2019.

Den förväntar sig att efterfrågan kommer att öka med 6,5 miljoner fat per år 2021 och priset kommer också att stiga. Den amerikanska dollarn har också ett stort inflytande på råvaror och investerare i olja bör också ha denna valuta på sin ”bevakningslista”.

Efterfrågan på olja har försvagats eftersom flygresorna fortfarande är begränsade och enligt vissa rapporter minskade de globala flygningarna med 26% från föregående år, vilket minskade behovet av flygbränsle. Andra restriktioner till följd av pandemin minskar också bränsleförbrukningen och det är värt att nämna att oljeimporten i Indien i augusti föll med 23% till 15,2 miljoner fat per dag.

Trots detta förblir analytikerna positiva till olja och de flesta av dem förväntar sig en höjning av oljepriserna de närmaste månaderna (en långsam men stadig stigning i priserna).

Teknisk analys: Priset på råolja ligger återigen under 40 dollar

Priset på råolja ligger fortsatt under 40 dollar men investerare som handlar med olja förväntas vara mer aktiva de närmaste veckorna.

Data source: tradingview.com

På det här diagrammet har jag nu markerat viktiga motstånds- och stödnivåer. De viktiga stödnivåerna är 35 och 30 dollar, samtidigt som 45 och 50 dollar representerar motståndsnivåerna. 

Om priset stiger över 45 dollar skulle det vara en ”köp”-signal och då ligger vägen öppen till 50 dollar. Ett lyft över 50 dollar skulle stöda fortsättningen av den hausseartade trenden och nästa prismål kan då ligga runt 55 dollar.

Å andra sidan, om priset sjunker under 35 dollar skulle det vara en stark ”säljsignal” och då riskerar aktien att fortsätta falla till 30 dollar.

Sammanfattning

Efterfrågan på olja har försvagats eftersom flygresorna fortfarande är begränsade och enligt vissa rapporter minskade de globala flygningarna med 26% från föregående år. Covid-19-krisen har minskat den globala efterfrågan på olja och OPEC har fattat beslut om att begränsa produktionen till december. På medellång sikt kommer priserna på råolja att kopplas till den globala ekonomiska återhämtningen och min åsikt är att oljepriset kan försvagas ännu mer i oktober. Men om priset stiger över 45 dollar skulle det vara en ”köp”-signal.

Investera i krypto, aktier, ETF:er & mer på bara några minuter med vår föredragna mäklare, eToro
7/10
67% av CFD-konton går med förlust