VeChain (VET) i samarbete med RMIT:s Blockchain Innovation Hub

By: Ali Raza
Ali Raza
Ali spelar en nyckelroll i kryptovalutans nyhetsteam. Han älskar att resa på fritiden och tycker om att spela cricket,… read more.
on dec 23, 2020
  • VeChains VeResearch inleder ett samarbete med RMIT:s Blockchain Innovation Hub.
  • Målet är att undersöka olika frågor som styrning och försöka hitta nya lösningar.
  • Fokus ligger också på tekniken i ett mer socialt sammanhang.

VeChains VeResearch har hört till de viktigaste och mest innovativa forskningsprogrammen de senaste åren. De har legat bakom otaliga genombrott inom blockchain-relaterad teknisk utveckling. Programmet har också samarbetat och utvecklat olika typer av lösningar med andra globala forskningsorgan – för att förbättra VeChainThor , liksom hela blockchainindustrin.

Nu har programmet inlett ett samarbete med Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) Blockchain Innovation Hub.

VeResearch och Blockchain Innovative Hubs mål

Vill du ha de senaste nyheterna, heta tips och marknadsanalyser? Prenumerera på Invezz nyhetsbrev idag.

De två syftar till att ta itu med ett antal olika utmaningar för blockchain-tekniken idag. RMIT:s Blockchain Innovation Hub är det första forskningscentret som fokuserar på samhällsvetenskap i samband med blockchain i världen. Hubben förenar ekonomer, samhällsvetenskapliga forskare och andra med det gemensamma målet att ändra blockchain-applikationer över olika områden.

Gruppen planerar att förbättra den nuvarande kunskapen om blockchain-styrningsmodeller, hjälpa till att påskynda standardiseringen av blockchain-styrningens konsensusmekaniskmer och mer.

Genom samarbetet hoppas de två skapa en ram för utvärdering och jämförelser av offentliga kedjors styrningssystem. Teamet syftar också till att skapa en teoretisk förståelse för dimensionerna för decentralisering för offentliga kedjor.

Att driva blockchain-adoption genom forskning

Nästa sak som samarbetsforskarna kommer att göra är att utforma styrningsmodeller, som bättre kommer att stimulera olika intressenter att delta i styrningsprocessen. Denna typ av forskning kommer att vara till stor hjälp för massanvändningen av blockchain – ett av de långvariga målen för både krypto och blockchain.

Den gemensamma forskargruppen planerar att undersöka olika styrningsmodeller, och särskilt de som är lämpliga för företag. Naturligtvis med hänsyn till den framtida regleringsmiljön.

Vad gäller VeChain (VET) kommer samarbetet ytterligare att bekräfta deras roll som en ”ledare inom offentliga blockchain-standarder”, som det kallade sig i ett meddelande om partnerskapet.

Investera i krypto, aktier, ETF:er & mer på bara några minuter med vår föredragna mäklare, eToro
7/10
67% av CFD-konton går med förlust