Prisanalys av ädelmetallerna guld, silver och palladium

By: Stanko Iliev
Stanko Iliev
Stanko ägnar sig åt att förse investerare med relevant information som kan användas för att ta bra investeringsbeslut. Han… read more.
on jan 1, 2021
  • Priset på guld och silver ligger kvar på en tjurmarknad.
  • Palladiumpriset kan öka ytterligare i januari.
  • Aktiemarknaderna steg i december men världen står fortfarande inför covid-19-utmaningar.

De globala aktiemarknaderna fortsatte att stiga i december och Wall Streets tre huvudindex nådde nya rekordhöjder i veckan. Trots det står världen fortfarande inför betydande covid-19-utmaningar, men investerare hoppas att ytterligare stimulans och de nya covid-19-vaccinerna kommer att driva en robust ekonomisk återhämtning under 2021.

USA:s president Donald Trump undertecknade den senaste propositionen för covid-19-stöd och statlig finansiering i veckan medan Fed tillkännagav att de skulle stödja ekonomin så länge som det behövs med alla verktyg de har till sitt förfogande. En positiv nyhet är att Storbritannien och Europeiska unionen nådde ett handelsavtal för Brexit, men även där kvarstår en rad frågor att lösa.

Vill du ha de senaste nyheterna, heta tips och marknadsanalyser? Prenumerera på Invezz nyhetsbrev idag.

Trots det stöds fortfarande priserna för guld och silver av osäkerheten kring den globala ekonomiska framtiden. Palladium har sett en markant prisökning sedan juni 2020 och denna ädelmetall skiljer sig från guldet och silvret vad gäller investeringstrender.

Guldets och silvrets pris stiger vanligtvis när ekonomin går kämpigt, medan Palladiums diagram visar det motsatta. Just nu förväntas palladiumpriset fortsätta att stödjas på lång sikt samtidigt som guld- och silverpriserna förblir på en tjurmarknad.

Guldpriset kämpar med motstånd vid 1 900 dollar

Guldpriset har stigit i veckan men lyckas inte stabiliseras över motståndet vid 1 900 dollar. Finansmarknaderna fortsätter att reagera positivt på vaccinnyheterna, men den övergripande effekten av covid-19 kan fortsätta att hålla guldpriserna flytande.

Datakälla: tradingview.com

Guldpriset förblir på en tjurmarknad och så länge priset ligger över stödet vid 1 800 dollar finns det ingen risk för att trenden ska vända. De nuvarande motståndsnivåerna är 1 900, 1 950 och 2 000 dollar; samtidigt som 1 850 och 1 800 dollar representerar de kritiska stödnivåerna.

Om priset stiger över 1 950 dollar skulle det vara en signal att köpa guld och nästa mål kan då ligga runt 2 000 dollar. Om priset å andra sidan sjunker under 1 850 dollar skulle det vara en tydlig säljsignal och då kommer det sannolikt att fortsätta falla ned till 1 800 dollar.

Silverpriset förblir på en tjurmarknad

Silverpriset steg från 22,5 till över 27 dollar under december och det aktuella priset på denna ädelmetall ligger nu runt 26,4 dollar.

Datakälla: tradingview.com

De nuvarande motståndsnivåerna är 28 och 30 dollar, samtidigt som 24 och 22 dollar representerar de aktuella stödnivåerna. Om priset stiger över 28 dollar skulle det vara en signal att handla silver och då ligger vägen fri upp till 30 dollar.

Om priset å andra sidan sjunker under 24 dollar skulle det vara en tydlig säljsignal, och då kommer det troligtvis att falla ned till stödet vid 22 dollar.

Palladiumpriset kan öka ytterligare i januari

Palladiums pris steg från 1 900 till över 2 500 dollar på mindre än sex månader, och det nuvarande priset ligger runt 2 460 dollar. Det är värt att nämna att denna ädelmetall skiljer sig från guldet och silvret vad gäller investeringstrender och att Palladiumpriset kan stiga ytterligare i januari om den globala situationen stabiliseras.

Datakälla: tradingview.com

Palladium används inom bilindustrin som har påverkats drastiskt av pandemin. Om priset stiger över 2 500 dollar skulle det vara en signal att köpa Palladium och nästa mål kan då ligga runt 2 600 dollar.

Om priset å andra sidan sjunker under 2 200 dollar skulle det vara en stark säljsignal och då ligger vägen fri ned till 2 000 dollar.

Sammanfattning

Palladiumpriset förväntas fortsätta att stödjas på lång sikt samtidigt som guld- och silverpriserna förblir på en tjurmarknad. Den globala aktiemarknaden har gått starkt i december och Wall Streets tre huvudindex nådde nya rekordhöjder i veckan, men världen står fortfarande inför betydande covid-19-utmaningar.