Sydkoreanska myndigheter stramar åt kryptoreglerna i landet

Författad av: Ali Raza
april 19, 2021
  • Myndigheterna planera att utöka lagstiftningsarbetet för att bekämpa penningtvätt och finansiella brott.
  • Alla kryptobörser och finansinstitut förväntas övervaka och rapportera oegentliga transaktioner.
  • Trots de skärpta reglerna ökar intresset för kryptovalutor fortfarande i landet.

De sydkoreanska tillsynsmyndigheter träffades nyligen för att diskutera en begränsning av olagliga kryptovalutatransaktioner i landet.

Fokus för diskussionen var den potentiella användningen av kryptovalutor vid penningtvätt samt volatiliteten hos digitala tillgångar.

Vill du ha de senaste nyheterna, heta tips och marknadsanalyser? Prenumerera på Invezz nyhetsbrev idag.

Rapporten om mötet avslöjade att den sydkoreanska regeringen planerar att införa strikta regler för att styra kryptovalutatransaktioner i landet. Som ett resultat har landets Financial Services Commission (FSC) utfärdat direktiv till kryptobörser och andra finansinstitut att de måste förbättra sin övervakningsverksamhet. Tanken är att begränsa användningen av digitala valutor för finansiella brott.

Sätt stopp för olagliga aktiviteter

Åtgärden kommer till följd av det ökande antalet kriminella aktiviteter kring kryptovalutor efter den pågående boomen inom branschen.

Chef för kontoret för samordning av regeringens politik, Koo Yun, kommenterade utvecklingen och betonade betydelsen av en samordnad insats mot kriminell verksamhet i sektorn.

”Det finns ett behov av att ägna särskild uppmärksamhet åt förekomsten av olagliga aktiviteter med virtuella tillgångar,” kommenterade han.

FSC har redan skridit till verket och krävt att kryptobörserna i landet förbättrar övervakningen av uttag av kryptovaluta på deras plattformar. Kommissionen tillade att all misstänkt aktivitet inom plattformarna bör rapporteras omedelbart för vidare utredning och efterföljande åtgärder.

Kryptotransaktionernas decentraliserade karaktären har lett till en ökning av finansiella brott inom branschen. I vissa fall föredrar förövarna att använda kryptotillgångar som betalningsmedel för olagliga och bedrägliga aktiviteter.

Intresset för krypto ökar fortfarande i landet

Andra tillsynsinstitutioner, som finansinspektionen och finansministeriet, har också planer på att övervaka gränsöverskridande kryptovalutatransaktioner.

Kryptoindustrin i Sydkorea har varit under strikt tillsyn efter att en ny lagstiftning trädde i kraft i mars. Lagen föreskriver att lokala kryptobörser måste samarbeta med lokala banker för att tillhandahålla obligatorisk handel med riktiga konton. Men lagen har inte lagt locket på handeln med kryptotillgångar på den koreanska marknaden eftersom intresset för Bitcoin och andra digitala tillgångar fortsätter att öka.