Därför föll aktierna i Array Technologies med 30% igår

By: Ajay Pal Singh
Ajay Pal Singh
Ajay arbetade på Tata Motors med projektplanering innan han upptäckte sin passion för aktier. Idag bor han i Kanada… read more.
on maj 13, 2021
  • Företaget redovisade svaga resultat för första kvartalet, bl.a. att intäkterna sjönk med 44%.
  • Stålpriserna har mer än fördubblats det senaste året vilket påverkade marginalerna.
  • Företaget bekräftade inte sin tidigare helårsprognos.

Array Technologies (NASDAQ: ARRY), en av världens största tillverkare av markmonteringssystem som används i solenergiprojekt, föll med mer än 33% igår.

Företaget publicerade igår dystra finansiella resultat för första kvartalet som avslutades den 31 mars 2021 efter stängning av marknaden på tisdag och valde att inte bekräfta sin tidigare prognos för helåret.

Vill du ha de senaste nyheterna, heta tips och marknadsanalyser? Prenumerera på Invezz nyhetsbrev idag.

Företaget börsnoterades den 15 oktober 2020 och värderades då till 22 dollar per aktie. Aktien nådde 54,78 dollar som högst i januari i år innan den började säljas av. För närvarande handlas den under börsintroduktionspriset.

Ekonomiska höjdpunkter från första kvartalet 2021

Företaget hade en omsättning på 245,9 miljoner dollar, en minskning med 44% från 437,7 miljoner dollar föregående år.

Bruttovinsten sjönk med 63% från 118,4 miljoner dollar under första kvartalet 2020 till 43,9 miljoner dollar under första kvartalet 2021, främst drivet av lägre volymer under kvartalet. Bruttomarginalen minskade från 27% till 18% till följd av högre insatskostnader på grund av en snabb ökning av råvarupriserna och högre fraktkostnader.

Nettoresultatet uppgick till 2,9 miljoner dollar jämfört med 73,7 miljoner dollar under samma period förra året. Resultat per aktie efter utspädning var 0,02 dollar, jämfört med 0,61 dollar under motsvarande period föregående år.

Deras justerade EBITDA minskade 69% till 34,5 miljoner dollar, jämfört med 110,7 miljoner dollar föregående år.

Orsaker till den svaga prestandan

Intäkterna var lägre jämfört med fjolårets på grund av den höga volymen leveranser under första kvartalet 2020 med kundernas ”safe harboring”-spårningssystem i samband med avvecklingen av Investment Tax Credit (ITC).

”Stålet står för nästan hälften av våra sålda varor och vi har inte stora stållager, så en betydande höjning av stålpriset under en kort tid kan påverka våra resultat negativt,” säger Jim Fusaro, CEO för Array Technologies.

Från första kvartalet 2020 till första kvartalet 2021 har stålpriserna mer än fördubblats och har fortsatt att öka under andra kvartalet i år.

Vad man kan förvänta sig framöver

Företaget bekräftade inte sin tidigare prognosen för helåret vilket ytterligare bidrog till det nedslående resultatet för det senaste kvartalet.

”Med tanke på de fortsatta ökningarna av stål- och fraktkostnaderna samt vår pågående granskning av öppna kontrakt för att bedöma vilka kostnader vi kommer att överföra till kunderna, kan vi inte bekräfta vår tidigare tillhandahållna prognos för helåret,” sa Nipul Patel, finansdirektör för Array Technologies.

Fusaro tillade att utsikterna för solenergi fortfarande är gynnsamma och att företaget ser en stark efterfrågan på sina produkter. Han sa vidare att: ”Det kortsiktiga tryck som skapas av den nuvarande miljön kan göra det möjligt för oss att påskynda våra marknadsandelar eftersom vissa av våra konkurrenter kanske inte kan leverera kundåtaganden med tanke på deras oförmåga att skaffa råvaror till ett konkurrenskraftigt pris eller alls.”

Företagets sammanlagda genomförda kontrakt och tilldelade order uppgick till 777,1 miljoner dollar per den 31 mars 2021.

Investera i krypto, aktier, ETF:er & mer på bara några minuter med vår föredragna mäklare, eToro
7/10
67% av CFD-konton går med förlust