Apple kommer att undvika böter på 40 miljarder dollar genom att lösa EG-utredningen om Apple Pay med eftergifter

Av:
Jun 18, 2024
Listen
  • Apple är nära att lösa en EG-undersökning om Apple Pay genom att ge konkurrenterna större tillgång till sin NFC-teknik.
  • Eftergifterna tillåter Apple att undvika en potentiell böter på 40 miljarder dollar.
  • Apple kommer att bli det första teknikföretaget att åtalas enligt EU:s nya Digital Markets Act.

Följ Invezz på TelegramTwitter och Google Nyheter för de senaste uppdateringarna >

Apple Inc. är enligt uppgift nära att lösa en långvarig utredning av Europeiska kommissionen (EC) angående dess tap-and-go-betalningsplattform, Apple Pay.

Letar du efter signaler och varningar från proffshandlare? Anmäl dig till Invezz Signals™ GRATIS. Det tar 2 minuter.

EU anklagade Apple 2022 för att bryta mot konkurrenslagar genom att begränsa tillgången till dess kontaktlösa betalningsteknik.

Apple kommer att undvika en potentiellt rejäl böter genom att göra en rad eftergifter för att ge konkurrenter större tillgång till sin närfältskommunikation (NFC).

Utredningen och dess konsekvenser

Copy link to section

Europeiska kommissionens undersökning av Apple Pay började 2020, med fokus på huruvida Apples praxis kvävde konkurrensen genom att hindra andra betaltjänster från att få tillgång till dess NFC-teknik.

Denna teknik möjliggör kontaktlösa betalningar via iPhones och andra Apple-enheter.

EU anklagade formellt Apple för att bryta mot konkurrenslagstiftningen i maj 2022 och lyfte fram teknikjättens restriktioner som begränsade andra företags förmåga att utveckla konkurrerande betalningslösningar.

De potentiella böterna, som kunde ha varit så höga som 10 % av Apples globala intäkter, ungefär 40 miljarder dollar, verkar ha undvikits genom förhandlingar.

Istället för att möta denna betydande ekonomiska påföljd har Apple gått med på en uppsättning eftergifter utformade för att utjämna villkoren för andra betaltjänstleverantörer.

Eftergifter och marknadspåverkan

Copy link to section

Apples eftergifter kommer att ge tredje parts betaltjänster större tillgång till sina NFC-chips, som hittills har varit begränsade till Apple Pay.

Denna åtgärd förväntas främja ökad konkurrens på marknaden för mobila betalningar inom EU, vilket kan leda till fler valmöjligheter och bättre tjänster för konsumenterna.

Genom att godkänna dessa villkor strävar Apple efter att tillfredsställa Europeiska kommissionens oro och avsluta utredningen utan skadliga böter.

Denna resolution ses som ett strategiskt drag av Apple för att behålla sin position på den europeiska marknaden samtidigt som den anpassar sig till regelverket.

Digital Markets Act och framtida konsekvenser

Copy link to section

Utöver eftergifterna relaterade till Apple Pay-utredningen kommer Apple att bli det första teknikföretaget att åtalas enligt EU:s nya Digital Markets Act (DMA).

DMA, som trädde i kraft nyligen, syftar till att säkerställa rättvis konkurrens på den digitala marknaden genom att reglera beteendet hos stora onlineplattformar som klassificeras som “gatekeepers”.

DMA-avgifterna indikerar att Apple kommer att behöva följa strikta nya regler som styr hur de driver sin appbutik, hanterar kunddata och hanterar interoperabilitet med tredjepartstjänster.

Denna lagstiftning är en del av EU:s bredare strävan att tygla de stora tekniska företagens makt och främja en mer konkurrenskraftig digital marknad.

Apples ståndpunkt och svar

Copy link to section

Apple har konsekvent nekat till brott i EG:s utredning. Företaget hävdar att dess fokus på säkerhet och integritet kräver vissa restriktioner för åtkomst till dess NFC-teknik.

Företagets vilja att göra eftergifter tyder dock på ett erkännande av behovet av att följa europeiska regler och undvika utdragna rättsliga strider.

I ett uttalande betonade Apple sitt åtagande att erbjuda säkra och pålitliga betalningslösningar till sina användare samtidigt som de arbetar med tillsynsmyndigheter för att ta itu med deras problem.

Detta balanserade tillvägagångssätt syftar till att skydda dess användarbas och rykte samtidigt som den anpassar sig till nya regulatoriska krav.

Marknads- och industrireaktioner

Copy link to section

Upplösningen av EG-sonden och konsekvenserna av DMA kommer sannolikt att ha betydande effekter på teknik- och betalningsindustrin.

Konkurrenter inom betalningsområdet, som PayPal och Square, kan dra nytta av ökad tillgång till Apples NFC-teknik, vilket gör att de kan erbjuda mer konkurrenskraftiga tjänster.

Dessutom övervakar andra teknikjättar situationen, eftersom DMA-anklagelserna mot Apple kan skapa prejudikat som påverkar hur de verkar på den europeiska marknaden.

Företag som Google, Amazon och Facebook kan möta liknande granskning och regulatoriska åtgärder under DMA.

När Apple navigerar i dessa regulatoriska utmaningar kommer dess förmåga att anpassa sig till nya regler och samtidigt behålla sin marknadsposition vara avgörande.

Företagets eftergifter till Europeiska kommissionen och de kommande DMA-avgifterna belyser den ökande regulatoriska granskning som Big Tech står inför i Europa.

Detta föränderliga landskap kommer sannolikt att fortsätta att forma strategierna och verksamheten för stora teknikföretag i regionen.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.

Världen