FDIC förkastar Citigroups “levnadsvilja”, med hänvisning till bristfälliga datakontroller

Av:
Jun 21, 2024
Listen
  • FDIC förkastar Citigroups levnadsvilja, med hänvisning till betydande brister i datakontroller.
  • Federal Reserves kommande omröstning kommer att vara avgörande för att bestämma Citis nästa steg.
  • Citigroup betonar pågående ansträngningar för att modernisera sin infrastruktur och förbättra datakontrollerna.

Följ Invezz på TelegramTwitter och Google Nyheter för de senaste uppdateringarna >

Amerikanska banktillsynsmyndigheter har förkastat Citigroups “levnadsvilja”, en plan utformad för att beskriva bankens strategi för en ordnad avveckling i händelse av ett katastrofalt misslyckande.

Letar du efter signaler och varningar från proffshandlare? Anmäl dig till Invezz Signals™ GRATIS. Det tar 2 minuter.

Detta beslut markerar ett betydande bakslag för Citigroup, som har varit under regulatoriskt tryck för att förbättra sina riskkontroller i nästan fyra år.

FDIC:s avslag på Citigroups levnadstestamente

Copy link to section

I ett stängt möte röstade Federal Deposit Insurance Corporations (FDIC) styrelse med fem medlemmar för att förkasta Citigroups resolutionsplan.

Detta beslut är en del av det regelverk som etablerades efter finanskrisen, som kräver att landets största banker upprätthåller detaljerade planer för att säkerställa att deras misslyckande inte skulle kräva räddningsåtgärder från skattebetalarna eller störa det bredare finansiella systemet.

Dessa planer granskas och omcertifieras vartannat år av både FDIC och Federal Reserve.

FDIC nämnde “bristliga” datakontroller som den primära orsaken till avslaget, en nedgradering från två år sedan när byrån, tillsammans med Fed, godkände Citis levnadsvilja men noterade brister i dess datahantering.

Federal Reserve har ännu inte genomfört sin omröstning om Citigroups livsvilja.

Skulle båda tillsynsmyndigheterna förkasta planen kan Citigroup få betydande straff.

Historisk kontext och pågående frågor

Copy link to section

Citigroup har en historia av regulatoriska utmaningar. I slutet av 2020 bötfälldes banken 400 miljoner dollar av Federal Reserve och Office of the Comptroller of the Currency för att inte ta itu med riskhanterings- och kontrollfrågor.

Böterna berodde delvis på en incident där Citigroup av misstag överförde 900 miljoner dollar till borgenärer till Revlon, ett kosmetikföretag.

Vid en nyligen genomförd investerarkonferens erkände Citigroups chefer den långsamma takten i att lösa regulatoriska frågor. VD Jane Fraser betonade att hanteringen av dessa regulatoriska problem har varit ett område med eftersläpande framsteg för banken.

CFO Mark Mason upprepade Citigroups engagemang för att investera i att modernisera sin infrastruktur och automatisera data- och regulatoriska rapporteringsprocesser.

Framtida implikationer

Copy link to section

FDIC:s förkastande av Citigroups levnadsvilja understryker de pågående utmaningarna som banken står inför när det gäller att möta regulatoriska förväntningar.

Banken måste nu fokusera på att rätta till de brister som FDIC lyfter fram för att undvika potentiella påföljder och ytterligare regulatorisk granskning.

Federal Reserves kommande omröstning kommer att vara avgörande för att bestämma den omedelbara framtiden för Citigroups tillsynsställning.

Citigroups ansträngningar att modernisera och förbättra sin infrastruktur för riskhantering är avgörande inte bara för regelefterlevnad utan också för att upprätthålla förtroendet bland investerare och intressenter.

När banken fortsätter att navigera i dessa utmaningar kommer dess förmåga att implementera effektiva kontroller och visa robust riskhantering vara nyckeln till dess långsiktiga stabilitet och framgång.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.

Världen