Apple aikoo välttää 40 miljardin dollarin sakon ratkaisemalla EY:n Apple Payta koskevan tutkinnan myönnytyksellä

Ohi:
päälle Jun 18, 2024
Listen
  • Apple on lähellä ratkaisemaan EY:n Apple Pay -selvitystä antamalla kilpailijoilleen paremman pääsyn NFC-tekniikkaansa.
  • Myönnytykset antavat Applelle mahdollisuuden välttää mahdolliset 40 miljardin dollarin sakot.
  • Apple on ensimmäinen teknologiayritys, joka saa syytteet EU:n uuden digitaalimarkkinoita koskevan lain nojalla.

Seuraa Invezziä TelegraminTwitterin ja Google Uutiset kautta saadaksesi välittömiä päivityksiä >

Apple Inc.:n kerrotaan olevan lähellä Euroopan komission (EY) pitkäaikaisen tutkimuksen, joka koskee Apple Pay -maksualustaa.

Etsitkö signaaleja ja hälytyksiä ammattimaisilta kauppiailta? Rekisteröidy Invezz Signals™ -palveluun ILMAISEKSI. Kestää 2 minuuttia.

EY oli syyttänyt Applea vuonna 2022 kilpailulakien rikkomisesta rajoittamalla pääsyä sen lähimaksuteknologiaan.

Apple välttää mahdollisesti kovan sakon tekemällä joukon myönnytyksiä, jotta kilpailijat saavat paremman pääsyn NFC-tekniikkaansa.

Tutkimus ja sen seuraukset

Copy link to section

Euroopan komission Apple Pay -selvitys alkoi vuonna 2020 ja keskittyi siihen, tukahduttavatko Applen käytännöt kilpailua estämällä muita maksupalveluita pääsemästä sen NFC-teknologiaan.

Tämä tekniikka mahdollistaa lähimaksamisen iPhonen ja muiden Apple-laitteiden kautta.

EY syytti Applea virallisesti kilpailulain rikkomisesta toukokuussa 2022 korostaen teknologiajätin rajoituksia, jotka rajoittivat muiden yritysten mahdollisuuksia kehittää kilpailevia maksuratkaisuja.

Mahdollinen sakko, joka olisi voinut olla jopa 10 prosenttia Applen maailmanlaajuisista liikevaihdosta, noin 40 miljardia dollaria, näyttää välttyneen neuvotteluilla.

Tämän merkittävän taloudellisen rangaistuksen sijaan Apple on sopinut joukosta myönnytyksiä, joiden tarkoituksena on tasata muiden maksupalveluntarjoajien toimintaedellytykset.

Myönnytykset ja markkinavaikutus

Copy link to section

Applen myönnytykset antavat kolmansien osapuolten maksupalveluille paremman pääsyn sen NFC-siruihin, jotka ovat tähän asti rajoittuneet Apple Payhin.

Tämän toimenpiteen odotetaan lisäävän kilpailua mobiilimaksumarkkinoilla EU:ssa, mikä mahdollisesti johtaa enemmän valinnanvaraan ja parempiin palveluihin kuluttajille.

Hyväksymällä nämä ehdot Apple pyrkii tyydyttämään Euroopan komission huolenaiheet ja saattamaan tutkimuksen päätökseen ilman vahingollista sakkoa.

Tätä päätöslauselmaa pidetään Applen strategisena toimenpiteenä säilyttääkseen asemansa Euroopan markkinoilla samalla kun se mukautuu sääntelyympäristöön.

Digital Markets Act ja tulevaisuuden vaikutukset

Copy link to section

Apple Pay -tutkimukseen liittyvien myönnytysten lisäksi Applesta tulee ensimmäinen teknologiayritys, joka saa syytteet EU:n uuden digitaalimarkkinoita koskevan lain (DMA) nojalla.

Äskettäin voimaan tulleen DMA:n tavoitteena on varmistaa reilu kilpailu digitaalisilla markkinoilla säätelemällä suurten “portinvartijoiksi” luokiteltujen verkkoalustojen käyttäytymistä.

DMA-maksut osoittavat, että Applen on noudatettava tiukkoja uusia sääntöjä, jotka koskevat sen sovelluskauppaa, asiakastietojen käsittelyä ja yhteentoimivuutta kolmansien osapuolten palveluiden kanssa.

Tämä lainsäädäntö on osa EU:n laajempaa pyrkimystä hallita Big Tech -yritysten valtaa ja edistää kilpailukykyisempiä digitaalisia markkinoita.

Applen kanta ja vastaus

Copy link to section

Apple on johdonmukaisesti kiistänyt syyllistyneensä väärinkäytöksiin EY:n tutkimuksessa. Yhtiö väittää, että sen keskittyminen turvallisuuteen ja yksityisyyteen edellyttää tiettyjä rajoituksia pääsylle sen NFC-tekniikkaan.

Yrityksen halu tehdä myönnytyksiä viittaa kuitenkin siihen, että tunnustetaan tarve noudattaa eurooppalaisia säännöksiä ja välttää pitkittyneitä oikeudellisia taisteluita.

Apple korosti lausunnossaan olevansa sitoutunut tarjoamaan turvallisia ja luotettavia maksuratkaisuja käyttäjilleen samalla kun työskentelee sääntelyviranomaisten kanssa heidän huolenaiheidensa ratkaisemiseksi.

Tämän tasapainoisen lähestymistavan tarkoituksena on suojella sen käyttäjäkuntaa ja mainetta samalla kun se mukautuu uusiin sääntelyvaatimuksiin.

Markkinoiden ja teollisuuden reaktiot

Copy link to section

EY:n tutkinnan ratkaisulla ja DMA:n vaikutuksilla on todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia teknologia- ja maksuteollisuuteen.

Maksualueen kilpailijat, kuten PayPal ja Square, voivat hyötyä Applen NFC-teknologian paremmasta saatavuudesta, mikä antaa heille mahdollisuuden tarjota kilpailukykyisempiä palveluita.

Lisäksi muut teknologiajätit seuraavat tarkasti tilannetta, sillä Applea vastaan nostetut DMA-syytteet voivat luoda ennakkotapauksia, jotka vaikuttavat niiden toimintaan Euroopan markkinoilla.

Yritykset, kuten Google, Amazon ja Facebook, saattavat kohdata samanlaisia valvonta- ja sääntelytoimia DMA:n mukaisesti.

Kun Apple selviää näistä sääntelyhaasteista, sen kyky mukautua uusiin sääntöihin säilyttäen samalla markkina-asemansa on ratkaisevan tärkeää.

Yrityksen myönnytykset Euroopan komissiolle ja tulevat DMA-maksut korostavat Big Techin kasvavaa sääntelyä Euroopassa.

Tämä kehittyvä maisema tulee todennäköisesti jatkossakin muokkaamaan alueen suurten teknologiayritysten strategioita ja toimintoja.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.

Maailman