Verschuiving in berekeningen van reservevaluta van de RMB: een diepe duik

Door:
op May 31, 2023
Listen
  • Sancties van de VS tegen Rusland hebben het vertrouwen in de USD wereldwijd aan het wankelen gebracht.
  • De inspanningen voor RMB-internationalisering kunnen in een dergelijke omgeving aan kracht winnen.
  • De prestatie van de RMB was sterk in het licht van moeilijke macro-economische omstandigheden.

Volg Invezz op TelegramTwitter en Google News om notificaties te ontvangen >

In het begin van de jaren 2010 werd aangekondigd dat de RMB klaar zou zijn om een belangrijke rivaal van de Amerikaanse dollar te worden.

Ondanks de inspanningen van de autoriteiten en de positionering van de internationalisering van de RMB als een bron van ‘nationale trots’, vallen de resultaten tegen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

De oorlog in Oekraïne kan de berekeningen van de reservevaluta echter voorgoed hebben veranderd.

Over valuta

Copy link to section

In een eerder stuk voor Invezz schreef ik:

Waarde is een notoir moeilijk concept om te identificeren, vast te pinnen en te destilleren in zijn verklarende componenten…. (Valuta’s) labelen en proberen waarde te kwantificeren, en een eerder abstract, zeer individueel idee om te zetten in een deelbaar, verhandelbaar idee. De individuele kenmerken van goederen en diensten maken plaats voor een enkele omvattende numerieke eenheid die de entiteit van belang kan beschrijven.

Verder,

Featured Broker

Looking to invest?

Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker.

Ad

Hun opkomst en ondergang worden gedicteerd door de heersende economische realiteit, politieke imperatieven en maatschappelijke houding ten opzichte van de emittent.

Valuta’s, die een ongeziene waarde aan het leven toevoegen, zijn dus van nature tijdelijk.

De effectiviteit en mate van acceptatie kunnen veranderen, soms geforceerd, vooral in moeilijke economische omstandigheden.

Er zijn echter zeldzame valuta’s die in bepaalde periodes uitblonken en de druk die erop werd uitgeoefend hebben doorstaan, en die zelfs bredere economische gebeurtenissen gaan dicteren. Deze worden ‘reservevaluta’s’ genoemd.

Een voorbeeld van deze dynamiek is wat professor Eshwar Prasad van Cornell University, en eerder hoofd van de afdeling China van het IMF, ‘de dollarval’ noemt.

Ondanks de vele uitdagingen voor de USD in de voorbije decennia, heeft het zijn positie aan de top van de monetaire pikorde behouden, als de wereldwijde reservevaluta.

Professor Prasad wijst er zelfs op dat de dollar zo’n buitengewoon vertrouwen wekt in economische actoren als een veilige haven, dat zelfs toen de Verenigde Staten de bron van wereldwijde financiële ontwrichting waren, investeerders en portefeuillebeheerders zich haastten om hun toevlucht te zoeken in de dollar..

Bron: BTCM (2020)

Ik zou het niet eens zijn met de Bitcoin die in deze grafiek worden weergegeven, maar het geeft wel een goed beeld van hoe de status van reservevaluta in de loop van de tijd is geëvolueerd.

Dominantie van de dollar

Copy link to section

De centrale rol van de dollar in financiële stromen wordt duidelijk als we naar de FX-markt kijken.

In haar Triennial Central Bank Survey merkte de Bank of International Settlements (BIS) op dat maar liefst 88,5% van alle forextransacties in april 2022 betrekking had op de USD.

Dit was een stijging ten opzichte van 88,3% in 2019 en deed de euro, die 30,5% bedroeg, in het niet vallen. Deze daalde van 32,3% drie jaar eerder.

Bron: BIS

De meest voorkomende transactie was de USD/EUR met 22,7% in 2022, tegen 24% in 2019. Dit is waarschijnlijk deels een reactie op de afnemende aantrekkelijkheid van de euro.

Het is vermeldenswaard dat de renminbi een voorsprong heeft op verschillende toonaangevende westerse uitdagersvaluta’s zoals de AUD, CAD en CHF.

Volgens gegevens van de Federal Reserve is de dollar bovendien goed voor meer dan vier vijfde van de handelsfacturering in elke afzonderlijke regio, behalve in Europa (waar de euro de boventoon voert).

Renminbi’s opkomst

Copy link to section

Enkele van de belangrijkste factoren die de RMB ondersteunen, worden hieronder besproken.

Sancties

Copy link to section

Een golf van keiharde sancties tegen Rusland door de VS en zijn bondgenoten is verwoestend gebleken voor het wereldwijde vertrouwen in de dollar.

Veel opkomende landen zijn op hun hoede geworden voor hun bijna volledige afhankelijkheid van de dollar voor investeringen, handel, sparen, deviezenreserves en economisch beheer.

Dit gevoel van ongerustheid werd versterkt door rapporten zoals die van The Economist, waarin werd vastgesteld dat landen die 63,6% van de wereldbevolking uitmaken (ex-Rusland) neutraal waren of voorstander waren van de positie van Rusland.

Bron: The Economist

Zorgen over het vermogen van de VS om financiële stromen via het SWIFT-netwerk te verstoren, zijn niet nieuw, maar zijn plotseling gedwongen om de meest urgente vraag te worden in wereldwijde monetaire debatten.

Het GeoEconomics Centre van de Atlantic Council heeft op 17 april 2023 in totaal 1.009 Russische entiteiten gecatalogiseerd die zijn gesanctioneerd door de Verenigde Staten, met nog eens 964 van dergelijke acties uit het VK, de EU, Canada, Japan, Zwitserland en Australië.

In de verklaring waarin ze de hegemonie van de dollar uitdaagde, beweerde de Chinese regering dat de totale Amerikaanse sancties tussen 2000 en 2021 met bijna 1000% waren toegenomen.

Afgezien van de dreiging van sancties, heeft de positie van de Amerikaanse dollar ingrijpende gevolgen voor het monetaire beleid, kapitaaluitstroom, wisselkoers en financiële instabiliteit, en schuldniveaus die in het verleden de economische soevereiniteit van andere landen hebben verzwakt.

Als gevolg hiervan merkte het OMFIF Global Public Investor-rapport dat in juli 2022 werd gelanceerd op dat 31% van de ondervraagde reservebeheerders van plan was om de RMB-posities in een periode van 12-24 maanden te vergroten.

Bilaterale swaplijnen

Copy link to section

Bilaterale swaplijnen zijn faciliteiten die centrale banken gebruiken om de marktliquiditeit in eigen land te vergroten door elkaars valuta om te wisselen tegen een vaste wisselkoers met rente op een toekomstige datum.

Veel van deze regels worden gebruikt om de invloed van de dollar te omzeilen.

Als onderdeel van haar RMB-internationaliseringsstrategie heeft de Chinese regering al meer dan tien jaar actief non-dollar swaplijnen opgezet en heeft er nu ten minste 41.

Eerder deze maand meldde Bloomberg dat het gebruik van in RMB luidende swaplijnen door wereldwijde centrale banken versnelde tot ongeveer $16 miljard in het eerste kwartaal van 2023, een stijging van bijna 20% sinds het vorige interval.

Bron: Bloomberg

De plotselinge stijging van de RMB-vraag is een sterke indicator van de urgentie van regeringen over de hele wereld om af te stappen van de dollar.

Lena Petrova, CPA, een financieel expert en populaire Youtuber merkte op,

“(De yuan wordt) steeds meer en meer gebruikt en het wordt sterker… (het wordt) nu gezien als een alternatief (voor de dollar). Natuurlijk is het gebruik ervan een risico, maar voor de landen van het mondiale Zuiden is het net zo’n groot risico als het blijven gebruiken van de dollar…doorgaans is de doorlooptijd voor deze valutaswaps relatief kort, dus het risico is erg klein, wat waarom de yuan een aantrekkelijke optie is…

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn de Russische transacties in yuan explosief gestegen met een veelvoud van 32, zowel voor exportbetalingen, spaargelden als investeringen.

Bovendien verwacht Bloomberg dat Rusland voor $ 200 miljoen aan yuan per maand zal kopen voor zijn deviezenreserves. Dit markeert een dramatische verschuiving in Ruslands ‘zelfverzekering’-benadering.

In 2023 heeft China ook bilaterale overeenkomsten in lokale valuta getekend met Brazilië, Argentinië, Kazachstan, Bangladesh, Pakistan en Laos, en probeert het nieuwe lijnen in het Midden-Oosten operationeel te maken.

Bron: Data on swap lines in trillions of RMB (IMF)

Omdat China voor de meeste landen een cruciale handelspartner is, is er een aanzienlijk potentieel om zijn bilaterale dekking op deze manier uit te breiden en te consolideren, vooral als een niet-SWIFT-alternatief de dreiging van sancties afzwakt.

Diplomatiek in het Midden-Oosten

Copy link to section

De olierijke landen in het Midden-Oosten zijn vooral belangrijke partners voor het grondstoffenhongerige China.

In een belangrijke stap slaagde de Chinese regering erin een overeenkomst tussen Saoedi-Arabië en Iran tot stand te brengen om de diplomatieke betrekkingen te hervatten en een einde te maken aan het regionale conflict.

Dit was nog niet zo lang geleden bijna ondenkbaar en heeft ertoe bijgedragen dat China een sterk imago heeft opgebouwd in de regio.

Bovendien komt de Chinese regering waarschijnlijk dichterbij het formuleren van een vrijhandelsovereenkomst met de landen van de Samenwerkingsraad van de Golf (GCC), waaronder de VAE, Bahrein, Saoedi-Arabië, Oman, Qatar en Koeweit.

Als toonaangevende exporteurs van aardolie en minerale oliën zou dit waarschijnlijk de in RMB luidende energiehandel en investeringsrelaties helpen stimuleren.

Irak heeft ook plannen aangekondigd om in yuan te gaan handelen.

Cruciaal is dat Saoedi-Arabië naar verluidt in vergevorderde gesprekken is om lid te worden van de BRICS-bank, een potentiële game changer voor de petrodollar.

Wereldwijde aantrekkelijkheid

Copy link to section

De Standard Chartered Renminbi Globalization Index (RGI) heeft de indrukwekkende internationalisering van de RMB in de afgelopen twee jaar gevolgd, met een stijging van 18,5% in 2021 en een verdere stijging van 26,6% in 2022. Dit sloot 5 opeenvolgende jaren van continue verbeteringen af.

Bron: Standard Chartered Research

De tracker daalde in de maand april licht en kwam uit op 3320, een daling van 1,18% ten opzichte van de vorige maand, voornamelijk als gevolg van een afname van de groei van CNH-deposito’s en externe tegenwind.

Het traject is echter duidelijk en aangezien er geen einde lijkt te komen aan het militaire conflict in Oekraïne of de dreiging van sancties, zullen waarschijnlijk meer landen naar de RMB neigen.

De Chinese overheid lanceerde offshore yuan-markten in belangrijke financiële centra, waaronder Singapore, Londen, Parijs, Hong Kong en Luxemburg om de wereldwijde agenda te bevorderen.

Chinese grensoverschrijdende handel

Copy link to section

In een verrassende ommekeer overtrof de yuan de dollar in Chinese grensoverschrijdende transacties in maart 2023, goed voor 48,4% van alle transacties, terwijl de dollar zakte naar 46,7%.

Bron: IMF (2021)

De bovenstaande grafiek geeft alleen het aandeel van RMB weer in grensoverschrijdende nederzettingen met China.

De rode stippellijn geeft aan dat vanaf 2021 25% van de onderzochte landen meer dan 70% van de RMB gebruikte voor hun transacties in China. Dit is een stijging ten opzichte van bijna nul in 2010.

Op dat moment was de USD goed voor 83% van deze transacties, wat wijst op een vaak ondergewaardeerd momentum in de opname van de RMB.

Bron: The National News

Petrova voegt toe:

…dit is nog nooit eerder gebeurd en we moeten het waarschijnlijk niet onderschatten, simpelweg omdat de Yuan traditioneel wordt verdisconteerd als gevolg van de mate van controle die de Chinese overheid heeft over haar valuta.

CIPS en digitale yuan

Copy link to section

Misschien wel het belangrijkste is dat China een leider is in de digitalisering van valuta en in 2015 zijn Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) heeft gelanceerd, waarmee RMB-transacties worden geaccepteerd via meer dan 1.500 wereldwijde banken.

Met een digitaal onderlegde bevolking hebben de huidige e-CNY-proeven 260 miljoen portefeuilles bereikt, wat neerkomt op meer dan RMB 13,6 miljard.

Cruciaal is dat deze nieuwe infrastructuur gericht is op de uitbreiding van economische activiteiten en daarmee een onderscheidend aanbod biedt in vergelijking met bestaande marktspelers.

De ‘dollarval’ uitdagen in onvriendelijke omstandigheden

Copy link to section

Ondanks zijn beste inspanningen, zou conventioneel inzicht suggereren dat China een aantal cruciale ingrediënten mist om op elk moment in de nabije toekomst de positie van wereldwijde reservevaluta in te nemen.

Ongetwijfeld heeft het nog een lange weg te gaan.

Twee belangrijke gebieden die de opkomst ervan hebben beperkt, zijn de restrictieve kapitaalcontroles en de krappe marge waarbinnen de valuta wordt beheerd.

Bron: IMF (0 aangegeven als open account, en 1 aangegeven als gesloten account)

Het gebrek aan openheid schaadt de liquiditeit, prijsontdekking op de financiële markten, financiële innovatie en heeft opnames zelfs belemmerd.

Afgezien van de bovengenoemde factoren, wordt van een emittent van reservevaluta verwacht dat hij beschikt over diepe obligatiemarkten, gezonde belastingheffing en relatief transparant en effectief bestuur.

De onwaarschijnlijke prestaties van de RMB

Copy link to section

Bovenstaande zaken zijn bekend, vooral wat betreft het imago van Chinese staatsinmenging.

Zoals de OMFIF-enquête echter suggereerde, voelt een groeiend cohort van wereldwijde reservebeheerders zich aangetrokken tot diversificatie naar de yuan, terwijl de RMB, die in 2019 goed was voor 4% van de valutahandel, bijna verdubbelde tot 7% in 2022.

Wat misschien wel het meest indrukwekkend is, is zoals Kelvin Lau, de senior econoom van Standard Chartered voor Groot-China, en Edward Pan, de macro-strateeg van de bank voor China, het uitdrukten:

Dit is naar onze mening geen geringe prestatie, gezien de impact op het marktsentiment van sterke tegenwind zoals stijgende wereldwijde rentetarieven, sterke Amerikaanse dollar, wereldwijde geopolitieke onzekerheden, lokale Covid-verstoringen en vertragende Chinese groei.

Sommige gedachten

Copy link to section

De RMB is tot nu toe in staat geweest om met ernstige uitdagingen om te gaan, waaronder wijdverbreide covid-lockdowns, publieke onrust, hoge beleidstarieven van de Fed en inertie van de dollar.

Het agressieve beleid van de Fed is er niet in geslaagd een versnelde verschuiving naar de RMB te ontmoedigen.

China heeft geen open kapitaalrekening, kent veel staatscontrole en de valuta zelf wordt nauw beheerd binnen een krappe corridor. Deze factoren zouden de yuan waarschijnlijk moeten diskwalificeren om sneller geaccepteerd te worden.

Is het echter mogelijk dat de conventionele opvattingen over reservevaluta aan het veranderen zijn?

De seismische verschuiving in de geopolitiek, vooral met betrekking tot het sanctiebeleid, heeft de wereldwijde positie van de yuan in een krap tijdsbestek versterkt.

Deze overgang zal enige tijd vergen, maar het vermogen van de yuan om een aantrekkelijke optie te zijn in een onvriendelijke omgeving als deze, suggereert een verbetering in de sociale houding ten opzichte van de munt.

De relatief lage geloofwaardigheid die de Chinese autoriteiten vaak heeft geplaagd, evenals de wijdverspreide zorgen om de Amerikaanse regering boos te maken, verdwijnen en mogen niet worden onderschat in het proces van de-dollarisering.

Als commercieel levensvatbare alternatieve betalingsmechanismen werkelijkheid worden, zoals op de BRICS-top later dit jaar, kan dit de uitdaging voor de dollar vergroten. Dit zou met name het geval zijn als de inflatie in de VS later dit jaar scherp opveert.

De RMB zal de dollar niet van de ene op de andere dag verdringen, maar het kan ook gebeuren met een snellere clip dan wat conventionele wijsheid suggereert.

Ad

Geld verdienen met de stijgende & dalende koeren van USD, GBP en EUR? Handel in forexparen binnen enkele minuten bij onze best beoordeelde broker, eToro.

10/10
Handel in forex
CNY EUR USA USD Forex