Mike Maloney ziet “S-curve-afwijzing” van Amerikaanse dollarstandaard

Door:
op Jul 20, 2023
Listen
  • Investeerder Mike Maloney verwacht dat de verschuiving van de dollar zal versnellen zonder waarschuwing.
  • De BRICS-top zal naar verwachting de weg vrijmaken voor een niet-gedollariseerd monetair systeem.
  • De uitnodiging van Zuid-Afrika aan president Poetin heeft grote betekenis in het mondiale monetaire landschap.

Volg Invezz op TelegramTwitter en Google News om notificaties te ontvangen >

Mike Maloney, auteur en oprichter van GoldSilver.com, is al vele jaren een toonaangevend opinieleider in de wereldwijde discussie over gezond geld.

Hij verwacht met name dat fiat-valuta’s, waaronder de Amerikaanse dollar, zullen worden gedevalueerd ten opzichte van echt geld zoals goud en zilver.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Valuta versus geld

Copy link to section

Volgens het US Currency Education Program (CEP), dat wordt beheerd door de Federal Reserve Board, bestaan dollarbiljetten voor 75% uit katoen en voor 25% uit linnen.

Wat geeft de dollar zoveel macht boven die van een gewoon mengsel van katoen en linnen?

Valuta’s of fiat-valuta’s ontlenen hun legitimiteit aan de uitgever.

Featured Broker

Looking to invest?

Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker.

Ad

Ze zijn niet gebonden aan een hoeveelheid of substantie van relatief stabiele waarde en blijven vrij zwevend.

De Amerikaanse dollar wordt bijvoorbeeld uitgegeven en ondersteund door de autoriteit van de Amerikaanse overheid.

De geloofwaardigheid van de Amerikaanse regering, haar instellingen en zelfs haar militaire macht zorgen ervoor dat de dollar waardevol blijft op de lokale en mondiale markt.

Dit impliceert echter dat de mate waarin de dollar wordt geaccepteerd sterk afhangt van de kwaliteit van het rentmeesterschap van de overheid, de relevantie van haar instellingen en de onvermijdelijke veranderingen in het bredere sociaal-politiek-economische landschap waarbinnen zij bestaat.

Gezien al deze factoren is geen enkele regering in de geschiedenis in staat geweest om consequent de gepercipieerde waarde van hun katoen-linnenmix-equivalent te behouden, vooral wanneer ze als reservevaluta werden gebruikt.

Lees voor meer informatie het artikel ‘Hoe de dollar de enige werd die ze allemaal regeerde’.

Aangezien het in stand houden van de status van een valuta dus ten minste gedeeltelijk een functie van de menselijke natuur is, weegt politieke urgentie meestal zwaarder dan economische voorzichtigheid, waardoor de ondergang ervan wordt versneld.

Bijgevolg zijn fiat-valuta’s zonder uitzondering uiteindelijk niet in staat hun waarde in de ogen van de markt te behouden.

Bron: LedgerMan

Geld daarentegen is anders.

De bron van geloofwaardigheid omzeilt grotendeels menselijk ingrijpen, waardoor het optreden van de overheid, politici en instellingen aanzienlijk minder relevant wordt.

De belangrijkste vormen van ‘echt geld’ in de geschiedenis van de mensheid zijn onder meer goud en zilver, die gedurende duizenden jaren consistent hun waarde hebben behouden.

Een gouden munt die in de Romeinse tijd werd gebruikt, zou vandaag de dag nog steeds waardevol zijn.

Anderzijds was bijvoorbeeld de Venetiaanse dukaat gedurende de 13e eeuw een belangrijke reservevaluta, maar als je vandaag een van die munten zou vinden, zou je die niet kunnen uitgeven bij je plaatselijke kruidenier.

Het is waar dat kortetermijncycli zelfs met geld de marktwaarde kunnen laten variëren, maar op de lange termijn houdt geld economische energie in stand en gaat het nooit naar nul (in tegenstelling tot valuta’s).

Variaties worden zelfs vaak beschouwd als een teken dat fiat-valuta’s fluctueren en niet de waarde van edelmetalen.

Zo worden goud en zilver vaak gezien als echt geld vanwege hun waardevastheid.

Zoals besproken, is dit niet het geval voor fiat-valuta’s en drijft Maloney’s verwachting dat de dollar onvermijdelijk zijn ‘exorbitante privilege’ als de wereldwijde reservevaluta zal verliezen.

‘S-curve afwijzing’

Copy link to section

In zijn roman uit 1926, The Sun Also Rises, waarin hij schreef over hoe iemand failliet gaat, schreef Ernest Hemingway beroemd: “Geleidelijk en dan plotseling.”

Dit is de basis voor Mike Maloney’s idee van de ‘S-curve rejection’.

De S-curve is een veelgebruikte grafiek om het tempo van verschillende processen weer te geven.

In termen van acceptatie zou dit betekenen dat de acceptatie van iets nieuws heel langzaam begint, kritische massa opbouwt, dan plotseling sneller gaat totdat het een zeer hoge acceptatie heeft en dan weer begint te vertragen.

Dit is te zien aan de acceptatie van nieuwe technologieën, die aanvankelijk traag, moeilijk en weinig belovend lijken totdat er een snelle versnelling is, zoals in het geval van de magnetron, internet en mobiele telefoon.

Maloney gebruikt deze prachtige foto om dit punt te illustreren.

Bron: GoldSilver.com Youtube channel

In de afbeelding hierboven is duidelijk hoe snel de acceptatie kan zijn, waarbij de overstap naar auto’s in de eerste jaren van de 20e eeuw waarschijnlijk bijna onmerkbaar was voordat deze explodeerde en de stad onherkenbaar veranderde.

Waarom de parallel met technologie, vraag je je waarschijnlijk af?

Valuta en geld zijn in wezen niet anders.

Ze slaan economische energie op en maken transacties mogelijk tussen zelfs onbekende partijen, over de hele wereld, direct of in de loop van de tijd.

Dit traditionele S-curve-proces is wat Maloney beschrijft als momenteel bezig met de acceptatie van een dollaralternatief.

Hoewel de dollar vandaag de dag centraal blijft staan in het wereldwijde economische systeem, is dit zeker aan het veranderen, vanwege de toenemende bezorgdheid over het ongebreidelde vermogen en de bereidheid van de VS om andere landen sancties op te leggen, evenals andere problematische kwesties zoals de dreiging van kapitaaluitstroom en wisselkoersfluctuaties.

Voor die lezers die dieper op enkele van deze zorgen willen ingaan, heb ik in februari 2023 een stuk geschreven met de titel “No hold barred as China launches frontal assault on American dollar hegemony”, dat beschikbaar is op Invezz.

De keerzijde

Copy link to section

Terwijl de zoektocht naar een alternatief ruilmiddel in een stroomversnelling komt, bedacht Maloney de term ‘S-curve-afwijzing’, die hij ziet als het spiegelbeeld van de acceptatie van de S-curve.

Een alternatief voor de dollar of een nieuw ruilsysteem is ontworpen om de afhankelijkheid van de dollar te verminderen.

Met andere woorden, de dollar wordt vervangen in de mate van de nieuwe acceptatie.

Op basis van die aanname en rekening houdend met Hemingway’s beroemde uitspraak, verwacht Maloney dat de dollar in tegenstelling tot de rechtopstaande S-curve langzaam zal dalen, voordat hij getuige zal zijn van een plotselinge crash ten gunste van ‘s werelds belangrijkste monetaire eenheid.

Dit staat in contrast met de recente opmerkingen van Janet Yellen, dat de dollar zou dalen, maar dit geleidelijk zou blijven doen gedurende tientallen jaren.

Commentaar op haar opmerkingen is beschikbaar in een Invezz-artikel met de titel “7 recente ontwikkelingen die het vertrouwen van Janet Yellen in de dollar mogelijk op de proef hebben gesteld”.

Terugkeren naar echt geld

Copy link to section

Dus waar komt echt geld in dit alles?

Maloney merkt op dat de wereld, geleid door de BRICS, erop gebrand is om weg te gaan van de wurggreep die de dollar op de internationale markten beheerst, naar een systeem dat stabieler is en grotendeels onafhankelijk van politieke inmenging.

Om dit te doen, hebben verschillende landen opgeroepen tot een door goud gedekt valutasysteem, geïnspireerd op de goudstandaard of goudwisselstandaard die tot 1971 in gebruik was.

Zoals professor Harold James van de afdeling Geschiedenis van Princeton University het mooi verwoordde :

Nixon verbrak de millennia-lange band tussen geld en edele metalen.

Het geduld van de wereld met een vrij zwevend systeem terwijl de VS aan het roer staan, is aanzienlijk afgenomen en blijft dit doen.

De exacte vorm van dit nieuwe systeem moet nog worden bepaald, en dit proces zal hoogstwaarschijnlijk materieel worden bevorderd tijdens de BRICS-top in augustus 2023.

Momentum in omgekeerde S-curve-factoren

Copy link to section

Maloney wees op enkele van de belangrijkste ontwikkelingen die aantonen dat de omgekeerde S-curve op stoom komt.

Weinig uitnodigingen

Copy link to section

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is Vladimir Poetin vijand nummer één voor de meeste NAVO-landen.

In maart 2023 vaardigde het Internationaal Strafhof in Den Haag een arrestatiebevel uit tegen de Russische president wegens vermeende oorlogsmisdaden in Oekraïne.

Ondanks dit feit en de immense druk die de westerse mogendheden op Zuid-Afrika hebben uitgeoefend, heeft het land een formele uitnodiging aan Poetin gestuurd en diplomatieke onschendbaarheid verleend zodat hij de volgende BRICS-conferentie kan bijwonen.

Het belang van deze gebeurtenis kan niet genoeg worden benadrukt en vormt een krachtig symbolisch gebaar, waarmee de afnemende controle van de westerse autoriteiten wordt gesignaleerd.

Deze afname van invloed gaat hand in hand met de afnemende gunst van de Amerikaanse dollar.

PAPSS

Copy link to section

De African Export-Import Bank (Afreximbank) werd drie decennia geleden opgericht, maar heeft een nieuwe strategische betekenis gekregen bij het helpen van de verschuiving van het continent weg van de dollar.

De organisatie heeft samen met het secretariaat van de African Continental Free Trade Area (AfCFTA) het Pan African Payment and Settlement System (PAPSS) ontwikkeld om directe grensoverschrijdende betalingen in lokale valuta mogelijk te maken.

Deze nieuwe infrastructuur is bedoeld om een tijdperk in te luiden waarin landen in heel Afrika met elkaar kunnen handelen zonder hun toevlucht te nemen tot de dollarmarkt.

De Keniaanse president, William Ruto, werd als volgt geciteerd:

We zijn niet tegen de Amerikaanse dollar; we willen gewoon veel vrijer handelen.

In een andere belangrijke ontwikkeling ondertekenden PAPSS en de African Stock Exchanges Association (ASEA) een MoU om de samenwerking te bevorderen en kapitaalinfrastructuur in heel Afrika te promoten.

Toch blijven er uitdagingen bestaan, met name wat betreft de zich ontwikkelende diepe obligatiemarkten om de liquiditeit in verschillende valuta’s te ondersteunen.

India gaat mondiaal

Copy link to section

India’s Unified Payments Interface (UPI), een baanbrekende technologie die is ontwikkeld door de National Payments Corporation of India (NPCI), is een single-window mobiel betalingssysteem dat naadloze, gratis en directe geldtransfers mogelijk maakt tussen meerdere banken.

Met India’s groeiende economische netwerk en profiterend van de grootste diaspora ter wereld, heeft de UPI zich buiten de landsgrenzen verplaatst en op grote schaal overgenomen in andere landen.

De meest recente toevoeging aan de lijst van landen die nu UPI-faciliteiten hosten, is Frankrijk, waar het systeem later dit jaar operationeel zou moeten zijn.

Andere landen waar UPI of op UPI gebaseerde betalingsmechanismen al beschikbaar zijn, zijn de VAE, het VK, Oman, Japan, Singapore, Hong Kong, Maleisië, Taiwan, Thailand, de Filippijnen, Vietnam, Cambodja, Zuid-Korea, Bhutan en Nepal.

Dit is een cruciale stap in de richting van de internationalisering van uitdagersvaluta’s zoals de Indiase roepie.

Yuan in grensoverschrijdende transacties van China

Copy link to section

In een uitgebreid artikel met de titel “De verschuiving in de berekening van de reservevaluta van de RMB”, werd opgemerkt :

In een verrassende ommekeer overtrof de yuan de dollar in Chinese grensoverschrijdende transacties in maart 2023, goed voor 48,4% van alle transacties, terwijl de dollar zakte naar 46,7%.

Bron: IMF (2021)

De ongelooflijke snelheid van de invoering van de yuan in het afgelopen decennium heeft de dollar op het verkeerde been gezet.

Natuurlijk vormt de dollar nog steeds het grootste deel van de wereldwijde valutatransacties, maar de daling ten opzichte van de Chinese valutastromen blijft zeer aanzienlijk.

Tegelijkertijd zijn de bilaterale RMB-overeenkomsten in 2023 enorm gestegen en omvatten ze partnerlanden zoals:

…Brazilië, Argentinië, Kazachstan, Bangladesh, Pakistan en Laos, en probeert nieuwe lijnen in het Midden-Oosten operationeel te maken.

Verder geven verschillende rapporten aan dat de Argentijnse regering een deel van een IMF-lening heeft terugbetaald in yuan, een van de vijf vrij te gebruiken valuta’s en kan worden gebruikt om verplichtingen met de internationale instantie af te wikkelen.

Een nieuw handelsblok?

Copy link to section

In een artikel van 13 juli 2023 schreef Alasdair Macleod, hoofd onderzoek voor Goldmoney, over een netwerk van edelmetaalbewaarders en investeerders:

Het begint er ook op te lijken dat er een ander voorstel op de agenda van Johannesburg zal komen, om de SCO, de EAEU en BRICS samen te voegen tot een supergroot handelsblok. In termen van zowel de gecombineerde bevolking als het bbp op basis van koopkrachtpariteit, is het al meer dan de helft van de wereld, waardoor de westerse alliantie in het niet valt…

De SCO verwijst naar de Shanghai Cooperation Organization, terwijl EAEU de Euraziatische Economische Unie-commissie is.

Bovendien suggereren recente nieuwsberichten ook dat de lijst van 36 deelnemende landen die naar verwachting aanwezig zullen zijn op de BRICS-top van 22 tot 24 augustus 2023, is uitgebreid tot 41, wat aangeeft dat de ‘S-curve-afwijzing’ mogelijk tegen de dollar.

Maloney voegde eraan toe dat aangezien de jaarlijkse goudvoorraad relatief vast is:

Het is voor hen onmogelijk om tegen deze prijzen een door goud gedekte valuta te creëren… de oplossing is om de prijs van goud te verdubbelen of te verviervoudigen (in de nabije toekomst).

Ad

Investeer binnen enkele minute in grondstoffen zoals goud, tarwe, lithium, olie & meer bij onze best beoordeelde broker, eToro.

10/10
Bezoek site
CNY Goud Katoen UK USA USD Zilver Afrika Commodities Edelmetalen Effectenbeurs Forex