Nasdaq Stockholm heeft een boete van 9,6 miljoen dollar opgelegd wegens fouten in het monitoren van handel met voorkennis

Door:
op Jun 19, 2024
Listen
  • Nasdaq Stockholm heeft een boete van $9,6 miljoen opgelegd gekregen van de Zweedse autoriteit wegens fouten in het monitoren van handel met voorkennis.
  • Uit onderzoek zijn tekortkomingen gebleken tijdens grote bedrijfsevenementen in 2021 en 2022.
  • Nasdaq Inc. verwachtte dat zij de compliance- en monitoringsystemen zou verbeteren om toekomstige schendingen te voorkomen.

Volg Invezz op TelegramTwitter en Google Nieuws om notificaties te ontvangen >

Nasdaq Stockholm, de Zweedse beurs van Nasdaq Inc, heeft een boete van 100 miljoen Zweedse kronen ($9,6 miljoen) gekregen van de financiële waakhond van het land, de Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen), wegens tekortkomingen in het toezicht op overtredingen van handel met voorkennis.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

De toezichthoudende instantie ontdekte tekortkomingen in de manier waarop Nasdaq Stockholm zijn handelsmonitoring uitvoerde tijdens belangrijke bedrijfsevenementen in 2021 en 2022.

Tekortkomingen in het toezicht op de handel

Copy link to section

Uit het onderzoek door de Financiële Toezichthoudende Autoriteit bleek dat Nasdaq Stockholm tekortkomingen had in zijn processen om handel met voorkennis te voorkomen, identificeren en rapporteren. Deze problemen werden vooral opgemerkt tijdens “vier grote bedrijfsevenementen” binnen de genoemde periode.

De toezichthouder benadrukte het belang van robuuste handelsmonitoringsystemen om de marktintegriteit en het vertrouwen van beleggers te waarborgen.

Daniel Barr, de directeur-generaal van de Financiële Toezichthoudende Autoriteit, verklaarde: “Onderzoek toont aan dat er, in combinatie met deze vier bedrijfsevenementen, tekortkomingen zijn geweest in de manier waarop Nasdaq Stockholm zijn handelsmonitoring heeft uitgevoerd, wat handel met voorkennis zou moeten voorkomen, identificeren en rapporteren. .”

Impact en reactie

Copy link to section

De boete van 9,6 miljoen dollar is aanzienlijk en weerspiegelt de ernst van de inbreuken op de regelgeving. De Financiële Toezichthoudende Autoriteit benadrukte dat deze tekortkomingen de integriteit van de financiële markt ondermijnen en mogelijk het vertrouwen van beleggers kunnen schaden.

De bevindingen van de waakhond geven aan dat Nasdaq Stockholm de risico’s die gepaard gaan met handel met voorkennis, die cruciaal is voor het behoud van eerlijke en transparante markten, niet adequaat heeft aangepakt.

Nasdaq Inc. heeft nog geen publieke verklaring afgegeven naar aanleiding van de boete. Van het bedrijf wordt verwacht dat het zijn nalevings- en monitoringsystemen zal herzien en mogelijk herzien om aan de verwachtingen van de regelgeving te voldoen en toekomstige schendingen te voorkomen. Deze boete herinnert ons aan de strenge eisen waaraan financiële beurzen moeten voldoen om de marktintegriteit te waarborgen.

Voortdurend onderzoek en implicaties

Copy link to section

Deze regelgevende actie komt op een moment dat de financiële markten wereldwijd onder scherp toezicht staan. Beurzen en financiële instellingen worden aan hogere normen onderworpen om marktmisbruik te voorkomen en beleggers te beschermen.

De boete die aan Nasdaq Stockholm is opgelegd, onderstreept de cruciale rol van effectief handelstoezicht en de gevolgen van het niet voldoen aan de wettelijke normen.

Het besluit van de Financiële Toezichthoudende Autoriteit om een flinke boete op te leggen onderstreept de noodzaak van voortdurende verbetering van de nalevingspraktijken. Het stuurt ook een signaal naar andere financiële beurzen over het belang van het onderhouden van robuuste systemen om handel met voorkennis op te sporen en te voorkomen.

Wat is de weg vooruit?

Copy link to section

Terwijl Nasdaq Stockholm de bevindingen van de toezichthouders aanpakt en zijn systemen voor handelsmonitoring verbetert, zal de bredere financiële gemeenschap nauwlettend in de gaten houden.

Dit incident kan andere beurzen ertoe aanzetten hun eigen nalevingskaders opnieuw te beoordelen om ervoor te zorgen dat ze aan de verwachtingen van de toezichthouders voldoen.

Op de lange termijn kan het verbeteren van systemen voor handelsmonitoring en naleving helpen het vertrouwen van investeerders te herstellen en de algehele integriteit van de financiële markten te verbeteren.

Voor Nasdaq Inc. vertegenwoordigt deze boete een aanzienlijke uitdaging, maar ook een kans om de naleving van de regelgeving te versterken en haar inzet voor eerlijke en transparante markten opnieuw te bevestigen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.

Wereld