Britisk inflasjon når BoEs 2%-mål i mai, vil rentekutt følge?

Av:
Jun 19, 2024
Listen
  • Inflasjonsraten i Storbritannia når 2 % i mai, ned fra 2,3 % i april.
  • Betydelig nedgang i matvareprisene bidrar til å dempe inflasjonen.
  • Bank of Englands rentebeslutning ventet blant blandede økonomiske signaler.

Følg Invezz på TelegramTwitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Den årlige inflasjonsraten i Storbritannia nådde Bank of Englands (BoE) mål på 2 % i mai, ifølge en rapport utgitt av Office for National Statistics (ONS) onsdag.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Dette tallet stemmer overens med forventningene og markerer en nedgang fra aprils rate på 2,3 %. Dataene fremhever en betydelig lettelse i inflasjonspresset, noe som gir en viss lettelse for både forbrukere og beslutningstakere.

Nøkkelfaktorer som påvirker inflasjonsratene

Copy link to section

ONS-rapporten identifiserer matvareprisene som den primære faktoren som bidrar til nedgangen i både forbrukerprisindeksen inkludert eierboers boligkostnader (CPIH) og forbrukerprisindeksen (CPI) årlige priser.

På den annen side viste drivstoffprisene en liten økning, noe som bidro svakt til det samlede inflasjonstallet.

På månedlig basis steg KPI med 0,3 % i mai 2024, sammenlignet med en økning på 0,7 % i mai 2023. KPIH, som inkluderer eiernes boligkostnader, økte med 2,8 % i løpet av 12 måneder frem til mai 2024.

Kjerne-KPI og KPIH, unntatt flyktige varer som energi, mat, alkohol og tobakk, steg med henholdsvis 3,5 % og 4,2 % i samme periode.

Er du klar for rentekutt?

Copy link to section

Bank of England skal kunngjøre sin siste rentebeslutning torsdag. De nåværende inflasjonstallene har forsterket diskusjonene om potensielle rentekutt.

Finansmarkedene hadde tidligere forventet et rentekutt i august, men de siste tallene har endret forventningene mot en mulig reduksjon i september.

BoE har økt rentene jevnt siden desember 2021 for å bekjempe skyhøy inflasjon, som nådde en topp på 11,1 % i oktober 2022 – det høyeste nivået siden 1981.

Med inflasjonen nå på linje med BoEs mål, er det forsiktig optimisme om en potensiell lettelse av pengepolitikken.

Hva sier ekspertene?

Copy link to section

The Confederation of British Industrys hovedøkonom, Martin Sartorius, kommenterte de siste inflasjonsdataene, og sa:

“Inflasjonsfallet vil være kjærkomne nyheter for husholdningene, selv om mange fortsatt føler seg i klemme. Dagens data legger til rette for at [Bankens] pengepolitiske komité kan kutte renten i august, i tråd med forventningene til vår siste prognose.”

Sartorius understreket imidlertid også behovet for forsiktighet, og la merke til at innenlandsk prispress, som forhøyet lønnsvekst, viser seg å avta langsommere. “Rentsettere må veie fallet i overordnet inflasjon mot dette vedvarende innenlandske presset,” sa han.

Ruth Gregory fra analysefirmaet Capital Economics uttrykte lignende følelser, og sa:

Onsdagens tall vil trolig ikke være nok til å overtale banken til å kutte renten på torsdag. Og med tjenesteinflasjonen som bare dykker litt ned, gjør dette at prognosen vår om at banken vil kutte renten for første gang i august, ser litt mer skjelven ut.

Bredere økonomisk kontekst

Copy link to section

De siste inflasjonstallene kommer etter en lengre periode med høy inflasjon i Storbritannia. Det vedvarende inflasjonspresset ble drevet av faktorer som COVID-19-pandemien og krigen i Ukraina.

Til tross for den siste nedgangen er veien til vedvarende økonomisk stabilitet fortsatt usikker.

BoEs kommende beslutning om renter vil bli fulgt nøye, da den vil gi innsikt i sentralbankens strategi for å opprettholde prisstabilitet og samtidig støtte økonomisk vekst.

Potensialet for rentekutt senere på året understreker BoEs forsiktige tilnærming til å navigere i det komplekse økonomiske landskapet.

Storbritannias inflasjonsrate som nådde BoEs 2%-mål i mai markerer en betydelig milepæl i landets økonomiske oppgang. Mens nedgangen i matvareprisene spilte en avgjørende rolle for å dempe inflasjonen, er fortsatt inflasjon i tjenestene fortsatt en bekymring.

Mens BoE forbereder seg på å kunngjøre sin rentebeslutning, legger de siste dataene grunnlaget for potensielle rentekutt, selv om tidspunktet og omfanget av disse kuttene forblir underlagt pågående økonomisk utvikling og innenlandsk prispress.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.

Verden