Tencent fjerner det populære spillet ‘Dungeon & Fighter’ fra Huawei-, Oppo- og Vivo-appbutikkene

Av:
Jun 20, 2024
Listen
  • Tencent fjerner "Dungeon & Fighter" fra visse Android-appbutikker midt i inntektsdelingstvister.
  • Store smarttelefonprodusenter Huawei, Oppo og Vivo blant de berørte plattformene.
  • Hendelsen fremhever pågående utfordringer i inntektsdelingsavtaler i mobilspillindustrien.

Følg Invezz på TelegramTwitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Tencent, Kinas største spillutvikler etter inntekt, annonserte at de fjerner det populære mobilspillet “Dungeon & Fighter” (DnF Mobile) fra visse Android-appbutikker fra og med torsdag.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Denne avgjørelsen kommer ettersom selskapets kontrakter med disse app-butikkene har utløpt, og fremhever pågående spenninger mellom spillutviklere og distributører over inntektsdeling i det voksende mobilspillmarkedet.

Inntektsdelingstvister i spillindustrien

Copy link to section

Fjerningen av DnF Mobile understreker et vedvarende problem i Kinas spillindustri: det omstridte forholdet mellom spillutviklere og appbutikkdistributører.

Ettersom mobilspill fortsetter å vinne popularitet, har standardinntektsdelingen, ofte 50 %, blitt et betydelig tvistpunkt.

Spillutviklere hevder at denne splittelsen ikke i tilstrekkelig grad reflekterer deres investering og innsats for å lage og vedlikeholde spill, mens distributører hevder at deres andel er rettferdiggjort av plattformen og markedsføringsstøtten de gir.

I dette tilfellet spesifiserte ikke Tencent hvilke appbutikker som er berørt av fjerningen av DnF Mobile. Rapporter fra 21st Century Business Herald tyder imidlertid på at appbutikker som drives av store smarttelefonprodusenter Huawei, Oppo og Vivo er blant de som er berørt.

Dette trekket gjenspeiler en lignende hendelse i 2021 da Tencents spill ble fjernet fra Huaweis appbutikk på grunn av en uenighet om inntektsdeling.

Påvirkning på aktører og marked

Copy link to section

Fjerningen av DnF Mobile fra utvalgte appbutikker vil sannsynligvis påvirke et betydelig antall spillere som får tilgang til spillet via disse plattformene.

Mens spillet forblir tilgjengelig på andre plattformer, kan forstyrrelsen føre til frustrasjon blant brukerne og kan potensielt påvirke Tencents inntekter fra et av de populære spillene.

Den nøyaktige økonomiske innvirkningen på Tencent gjenstår å se, men den fremhever kompleksiteten og utfordringene ved å opprettholde partnerskap i en digital markedsplass i rask utvikling.

For spillere betyr fjerningen at de må finne alternative måter å få tilgang til spillet på, for eksempel å laste det ned fra andre appbutikker eller direkte fra Tencent.

Denne ulempen understreker det bredere spørsmålet om plattformavhengighet i mobilspillindustrien, der distribusjonskanalene spiller en kritisk rolle for tilgjengelighet og brukeropplevelse.

Hva betyr dette for spillindustrien?

Copy link to section

Tvisten mellom Tencent og Android-appbutikkene er ikke en isolert hendelse, men snarere en del av en større trend i spillindustrien.

Ettersom mobilspilling fortsetter å vokse og genererer betydelige inntekter, blir innsatsen for inntektsdelingsavtaler høyere.

Utviklere som Tencent, som investerer tungt i spillutvikling og oppdateringer, søker en større andel av fortjenesten for å rettferdiggjøre utgiftene sine og drive videre innovasjon.

På den annen side hevder appbutikkoperatører at deres andel av inntektene er avgjørende for å opprettholde plattformen, gi markedsføringsstøtte og sikre en sømløs brukeropplevelse.

Denne pågående dragkampen kan føre til hyppigere forstyrrelser og nødvendiggjøre nye tilnærminger til inntektsdeling og kontraktsforhandlinger.

Situasjonen fremhever også den økende innflytelsen fra store teknologiselskaper som Huawei, Oppo og Vivo på spillmarkedet.

Disse selskapene, som dominerer smarttelefonmarkedet i Kina, har betydelig innflytelse over apputviklere, noe som ytterligere kompliserer dynamikken i avtaler om inntektsdeling.

Mulige løsninger og fremtidige trender

Copy link to section

Løsningen av denne tvisten vil sannsynligvis skape presedens for fremtidige forhandlinger mellom spillutviklere og distributører.

Potensielle løsninger kan innebære mer fleksible inntektsdelingsmodeller, lengre kontraktsbetingelser eller forbedret samarbeid for å sikre gjensidige fordeler.

Ettersom spillmarkedet fortsetter å ekspandere, vil begge parter måtte finne en bærekraftig måte å balansere interesser og fremme vekst.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.

Verden