FDIC avviser Citigroups “levende vilje”, med henvisning til mangelfulle datakontroller

Av:
Jun 21, 2024
Listen
  • FDIC avviser Citigroups livsvilje, med henvisning til betydelige mangler i datakontroller.
  • Federal Reserves kommende avstemning vil være avgjørende for å bestemme Citis neste skritt.
  • Citigroup legger vekt på pågående arbeid med å modernisere sin infrastruktur og forbedre datakontrollene.

Følg Invezz på TelegramTwitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Amerikanske banktilsynsmyndigheter har avvist Citigroups “levende vilje”, en plan designet for å skissere bankens strategi for ryddig avvikling i tilfelle en katastrofal fiasko.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Denne beslutningen markerer et betydelig tilbakeslag for Citigroup, som har vært under regulatorisk press for å forbedre risikokontrollene sine i nesten fire år.

FDICs avvisning av Citigroups livstestamente

Copy link to section

I et lukket møte stemte Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) sitt styre på fem medlemmer for å avvise Citigroups oppløsningsplan.

Denne avgjørelsen er en del av det regulatoriske rammeverket som ble etablert etter finanskrisen, som gir mandat til at landets største banker opprettholder detaljerte planer for å sikre at deres fiasko ikke vil nødvendiggjøre redningsaksjoner fra skattebetalere eller forstyrre det bredere finansielle systemet.

Disse planene blir gjennomgått og resertifisert hvert annet år av både FDIC og Federal Reserve.

FDIC siterte “mangelfulle” datakontroller som den primære årsaken til avvisningen, en nedgradering fra for to år siden da byrået, sammen med Fed, godkjente Citis livsvilje, men bemerket mangler i databehandlingen.

Federal Reserve har ennå ikke foretatt sin avstemning om Citigroups livsvilje.

Skulle begge regulatorer avvise planen, kan Citigroup møte betydelige straffer.

Historisk kontekst og pågående problemstillinger

Copy link to section

Citigroup har en historie med regulatoriske utfordringer. På slutten av 2020 ble banken bøtelagt 400 millioner dollar av Federal Reserve og Office of the Comptroller of the Currency for å ha unnlatt å ta opp risikostyrings- og kontrollproblemer.

Denne boten skyldtes delvis en hendelse der Citigroup feilaktig overførte 900 millioner dollar til kreditorer til Revlon, et kosmetikkselskap.

På en nylig investorkonferanse erkjente Citigroup-ledere det langsomme tempoet i å løse regulatoriske problemer. Administrerende direktør Jane Fraser fremhevet at det å ta tak i disse regulatoriske bekymringene har vært et område med etterslepende fremgang for banken.

Finansdirektør Mark Mason gjentok Citigroups forpliktelse til å investere i modernisering av infrastrukturen og automatisering av data og regulatoriske rapporteringsprosesser.

Fremtidige implikasjoner

Copy link to section

FDICs avvisning av Citigroups livsvilje understreker de pågående utfordringene banken står overfor når det gjelder å møte regulatoriske forventninger.

Banken må nå fokusere på å rette opp manglene FDIC har fremhevet for å unngå potensielle straffer og ytterligere regulatorisk gransking.

Federal Reserves kommende avstemning vil være avgjørende for å bestemme den umiddelbare fremtiden for Citigroups regulatoriske stilling.

Citigroups innsats for å modernisere og forbedre risikostyringsinfrastrukturen er avgjørende ikke bare for overholdelse av regelverk, men også for å opprettholde tilliten blant investorer og interessenter.

Når banken fortsetter å navigere i disse utfordringene, vil dens evne til å implementere effektive kontroller og demonstrere robust risikostyring være nøkkelen til langsiktig stabilitet og suksess.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.

Verden