EU anklager Apple for å bryte tekniske regler, stiller spørsmål ved App Store-praksis

Av:
Jun 24, 2024
Listen
  • EU-regulatorer finner Apple i strid med Digital Markets Act på grunn av App Store-restriksjoner.
  • Kommisjonen kritiserer Apples gebyrer og kontraktsvilkår med utviklere.
  • Etterforskning har som mål å sikre rettferdig konkurranse og forbrukernes valg i det digitale markedet.

Følg Invezz på TelegramTwitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

EUs regulatorer kunngjorde mandag at Apple bryter Digital Markets Act (DMA), et sett med nye tekniske forskrifter.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Denne avgjørelsen følger en etterforskning som fremhevet Apples restriktive praksis på App Store, og hindret kunder i å bli henvist til alternative kjøpsalternativer.

EUs funn om App Store-praksis

Copy link to section

EU-kommisjonen uttalte at Apples App Store-regler hindrer apputviklere i å fritt styre forbrukere til alternative kanaler for tilbud og innhold.

Dette foreløpige funnet er en del av en bredere etterforskning under DMA, som tar sikte på å dempe kraften til Big Tech-firmaer, inkludert Apple, Alphabet og Meta.

DMA forbyr teknologiselskaper å blokkere bedrifter fra å informere brukere om billigere alternativer eller abonnementer som er tilgjengelige utenfor appbutikkene deres.

Ifølge kommisjonen tillater Apple bare apputviklere å gi lenker som leder brukerne til en nettside hvor de kan kjøpe innhold.

Denne prosessen er sterkt begrenset, noe som begrenser utvikleres mulighet til å kommunisere, fremme tilbud og sluttføre kontrakter gjennom deres foretrukne distribusjonskanaler.

Gebyrer og kontraktsvilkår under gransking

Copy link to section

I tillegg kritiserte kommisjonen gebyrene Apple krever utviklere for å skaffe nye kunder via App Store. Disse gebyrene anses å overstige det som er strengt nødvendig, selv om kommisjonen ikke spesifiserte hva som utgjør et “strengt nødvendig” gebyr.

Dette aspektet av Apples praksis er også en del av den pågående granskingen under DMA.

I mars lanserte EU en etterforskning av Apple, Alphabet og Meta, med fokus på blant annet anti-styringsregler. Disse reglene forhindrer virksomheter i å veilede forbrukere mot alternative kjøpsalternativer, som DMA tar sikte på å adressere.

Kommisjonens foreløpige funn mot Apple markerer et betydelig skritt for å håndheve disse nye forskriftene.

Pågående etterforskning og potensielle implikasjoner

Copy link to section

Etterforskningen av Apples praksis pågår, og EU åpner også en ny etterforskning av Apples kontraktsvilkår med utviklere.

Denne utviklingen indikerer at regulatorer intensiverer sin innsats for å sikre overholdelse av DMA, som søker å fremme rettferdig konkurranse og forbrukervalg i det digitale markedet.

Apple har blitt kontaktet for kommentarer om disse funnene, men har ennå ikke svart. Resultatet av denne undersøkelsen kan føre til betydelige endringer i hvordan Apple driver sin App Store, som potensielt kan lette restriksjonene for apputviklere og gi flere alternativer for forbrukerne.

EUs foreløpige funn mot Apple for brudd på Digital Markets Act fremhever den pågående regulatoriske innsatsen for å tøyle makten til store teknologifirmaer.

Ved å adressere restriktiv praksis på App Store, har EU som mål å fremme et mer konkurransedyktig og åpent digitalt marked.

De endelige resultatene av disse undersøkelsene vil bli fulgt nøye, da de kan skape viktige presedenser for teknologiindustrien.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.

Verden