NatWest zwolni 1600 pracowników w związku z planem zamknięcia polskiej działalności w 2025 r

Przea:
na Jun 19, 2024
Listen
  • NatWest zamknie działalność w Polsce, co będzie miało wpływ na 1600 pracowników w 2025 r.
  • Zamknięcie wpisuje się w strategię banku zakładającą uproszczenie i usprawnienie operacji.
  • NatWest skoncentruje się na transformacji cyfrowej i wzmocnieniu siły rynku podstawowego po zamknięciu.

Śledź Invezz na TelegramieTwitterze i Wiadomości Google, aby otrzymywać najnowsze informacje >

NatWest Group plc ogłosiła decyzję o zakończeniu swojej działalności w Polsce, a rozpoczęcie tej operacji zaplanowano na 2025 rok. Zamknięcie to będzie dotyczyć około 1600 pracowników, z których większość pracuje w dziale ds. przestępstw finansowych banku.

Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Decyzja wpisuje się w szerszą strategię brytyjskiego banku zakładającą uproszczenie operacji i usprawnienie struktury organizacyjnej.

Wpływ na pracowników i operacje

Copy link to section

Zamknięcie polskiego oddziału NatWest spowoduje znaczną utratę miejsc pracy, przede wszystkim w wydziale ds. przestępstw finansowych. Jednostka ta odgrywa kluczową rolę w wysiłkach banku mających na celu wykrywanie i zapobieganie przestępstwom finansowym, takim jak pranie pieniędzy, oszustwa i finansowanie terroryzmu.

Decyzja o zamknięciu tego oddziału podkreśla ciągłe wysiłki banku mające na celu ponowną ocenę i optymalizację jego globalnej działalności.

Pracownicy, których to dotyczy, otrzymają wsparcie i zasoby, które pomogą im w przejściu na nowe możliwości.

NatWest zobowiązała się do ścisłej współpracy z pracownikami, których to dotyczy, aby zapewnić płynny i sprawiedliwy proces przejścia. Zamknięcie będzie przebiegać etapami, a działalność będzie stopniowo wygaszana w ciągu następnego roku.

Powody zamknięcia

Copy link to section

Decyzja NatWest o wyjściu z Polski jest częścią szerszej strategii mającej na celu uproszczenie działalności i zwiększenie efektywności. Bank dokonuje przeglądu swojego globalnego zasięgu w celu zidentyfikowania obszarów, w których może usprawnić procesy i zmniejszyć złożoność.

Konsolidując swoją działalność, NatWest zamierza skoncentrować się na kluczowych rynkach i wzmocnić swoją pozycję finansową.

Rzecznik NatWest podkreślił potrzebę sprawnej i efektywnej struktury organizacyjnej. Za kluczowy krok w kierunku osiągnięcia tych celów postrzegane jest uproszczenie funkcjonowania banku.

Decyzja o zamknięciu polskiego oddziału została podjęta po dokładnym rozważeniu różnych czynników, w tym efektywności operacyjnej, opłacalności i zgodności z celami strategicznymi banku.

Wyzwania w branży bankowej

Copy link to section

W ostatnich latach branża bankowa przechodzi znaczące zmiany, których motorem jest postęp technologiczny, presja regulacyjna i zmieniające się oczekiwania klientów. Wiele banków ponownie ocenia swoją działalność i podejmuje strategiczne decyzje, aby dostosować się do zmieniającego się krajobrazu.

Często wiąże się to z usprawnieniem operacji, inwestowaniem w transformację cyfrową i koncentracją na kluczowych rynkach.

Dla NatWest zamknięcie polskiego oddziału jest odzwierciedleniem szerszych trendów branżowych. Konsolidując swoją działalność i koncentrując się na kluczowych rynkach, Bank dąży do wzmocnienia swojej pozycji konkurencyjnej i dostarczania lepszej wartości swoim klientom i akcjonariuszom.

Plany na przyszłość i nacisk strategiczny

Copy link to section

Patrząc w przyszłość, NatWest planuje kontynuować wysiłki na rzecz uproszczenia i usprawnienia swojej działalności. Bank prawdopodobnie skoncentruje się na zwiększaniu swoich możliwości cyfrowych i poprawie jakości obsługi klientów poprzez innowacyjne rozwiązania.

Wykorzystując technologię i dane, NatWest dąży do zwiększenia efektywności operacyjnej i oferowania swoim klientom spersonalizowanych usług.

Ponadto Bank pozostaje zaangażowany w utrzymanie solidnych praktyk zarządzania ryzykiem i zapewnianie zgodności z przepisami. W miarę ciągłego rozwoju przestępstw finansowych NatWest będzie inwestować w zaawansowane technologie i wiedzę specjalistyczną, aby zwiększyć swoje możliwości w zakresie zapobiegania przestępstwom finansowym.

Będzie to miało kluczowe znaczenie dla utrzymania zaufania klientów i interesariuszy.

Decyzja o zamknięciu polskiego oddziału stanowi znaczący krok w ciągłych wysiłkach NatWest mających na celu usprawnienie operacji i zwiększenie wydajności. Chociaż posunięcie to będzie miało wpływ na około 1600 pracowników, bank zobowiązuje się wspierać ich w okresie przejściowym.

W miarę ciągłej ewolucji branży bankowej kluczem do przyszłego sukcesu NatWest będzie strategiczne skupienie się na uproszczeniu, transformacji cyfrowej i sile rynku podstawowego.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.

Świata