Deere lyfter fram förbättrad jordbruksmiljö i förbättrad 2021-prognos

Författad av: Jayson Derrick
november 26, 2020
  • Deere rapporterade ökad vinst och omsättning under fjärde kvartalet.
  • Ledningen sa att företaget avslutade året med en "solid" prestation.
  • Nettoresultatet förutspås öka från 2,75 miljarder dollar 2020 till mellan 3,6 och 4 miljarder dollar 2021.

Jordbruks-, bygg- och skogsbruksmaskinerföretaget Deere & Company (NYSE: DE) rapporterade sina resultat för fjärde kvartalet igår och nu höjer ledningen målsättningen i sin prognos för 2021.

Kvartal fyra och helårsprognos

Deere meddelade att de tjänade 2,39 dollar per aktie under fjärde kvartalet och genererade intäkter på 9,73 miljarder dollar – jämfört med förväntade 1,49 dollar per aktie och intäkter på 9,89 miljarder dollar. Nettoresultat ökade med 5% jämfört med motsvarande period föregående år till 757 miljoner dollar tack vare vad ledningen beskriver som en stark prestation och disciplinerad kostnadsstyrning.

Vill du ha de senaste nyheterna, heta tips och marknadsanalyser? Prenumerera på Invezz nyhetsbrev idag.

Försäljningen inom jordbruk och torv ökade från 5,76 miljarder dollar till 6,2 miljarder dollar under fjärde kvartalet tack vare högre leveransvolymer. Vinsten förbättrades från 527 miljoner dollar till 860 miljoner dollar till följd av bl.a. lägre forsknings- och utvecklingskostnader, minskade SGA-kostnader, förbättrade leveransvolymer och lägre garantikostnader.

Försäljningen av utrustning minskade däremot med 1% jämfört med motsvarande period föregående år till 8,7 miljarder dollar. Bygg- och skogsbruksförsäljningen minskade med 16% till 2,5 miljarder dollar och Financial Services-försäljningen ökade 107% till 186 miljoner dollar.

Här är en sammanfattning av hur Deere presterade under det tredje kvartalet.

Intäkterna för helåret minskade från 39,26 miljarder dollar till 35,54 miljarder dollar, nettoresultatet minskade från 3,25 miljarder dollar till 2,75 miljarder dollar och EPS sjönk från 10,15 dollar till 8,69 dollar. Ledningen konstaterade att helårsresultatet ändå var starkt sett till utmaningarna i samband med covid-19-pandemin.

Tips: letar du efter en app för att investera smartare? Handla säkert genom att registrera dig med vårt föredragna val, eToro: besök & skapa konto

Förbättrad prognos för 2021

I samband med Deeres rapport för fjärde kvartalet meddelade ledningen att de förväntar sig att nettoresultatet förbättras från 2,75 miljarder dollar till mellan 3,6 miljarder och 4 miljarder dollar under nästa räkenskapsår. Ledningen menar att förbättrade förutsättningar för jordbrukssektorn kommer att lyfta efterfrågan nästa år.

Företaget förutspår att den globala försäljningen av jordbruks- och gräsmaskiner ökar med mellan 10% och 15% från 2020. Sett till regioner förväntas försäljningen i USA och Kanada öka med 5% till 10% tack vare efterfrågan på större modeller.

Försäljningen inom EU och Sydamerika väntas öka med 5%. Men den asiatiska regionen kommer sannolikt att se en ”något lägre” tillväxt.

Det torra vädret i USA under sommarmånaderna resulterade i en mindre robust skörd än väntat. Samtidigt ökade efterfrågan på vete, sojabönor och majs när konsumenterna lagade mer mat hemma under covid-19-pandemin. Det resulterade i lägre spannmålslager och högre priser och bidrog till ledningens positiva prognos.

”Högre priser för grödor och förbättrade förutsättningar leder till förnyad optimism inom jordbrukssektorn och förbättrad efterfrågan på lantbruksmaskiner,” sa Deeres VD och styrelseordförande John May i resultatrapporten. ”Samtidigt ser vi fram emot att förverkliga fördelarna med vår smarta industriella verksamhetsstrategi, som är utformad för att påskynda leveransen av lösningar som kommer att driva förbättrad lönsamhet och hållbarhet i våra kunders verksamhet.”