USD/SEK: Kronan stärks men vissa risker kvarstår

Författad av: Crispus Nyaga
mars 9, 2021
  • USD/SEK-paret fåll kraftigt idag efter starka ekonomiska uppgifter från Statistikbyrån.
  • Sveriges industriproduktion förbättrades i januari.
  • De fallande amerikanska statsräntorna har också bidragit till prisutvecklingen..

Priset på USD/SEK föll idag efter relativt stark ekonomisk data från Sverige och utvecklingen på den amerikanska statsräntemarknaden. Paret sjönk från den här veckans topp på 8,5962 till 8,5150.

USD/SEK
Svenska kronans prisutveckling

Stark svensk ekonomisk data

Den svenska ekonomin har inlett året bra enligt uppgifter från Statistikbyrån. Förra veckan visade data att de totala ordrarna ökade med 0,6% i januari från december. Detta ledde till en årlig ökning på 8,5%, inte minst tack vare en ökad efterfrågan på transportutrustning.

Vill du ha de senaste nyheterna, heta tips och marknadsanalyser? Prenumerera på Invezz nyhetsbrev idag.

Ytterligare uppgifter visade att hushållens konsumtion, den största beståndsdelen i Sveriges BNP, ökade med 1,8% i januari. Ändå var konsumtionen 5,4% lägre jämfört med motsvarande period 2020.

Förra veckan visade PMI för tillverknings- och tjänstesektorerna att situationen förbättras. Sammanlagt ökade PMI för tillverkning till 61,9 i februari, vilket var den nionde raden med expansion.

Och idag föll USD/SEK när valutainvesterare reagerade på ytterligare positiva data. Sveriges industriproduktion ökade med 0,1% i januari, vilket ledde till en minskning med 2,9% på årsbasis. Resultatet berodde främst på den privata sektorns utveckling.

Samtidigt faller USD/SEK också till följd av den relativt svaga amerikanska dollarn. Efter att ha stigit flera dagar i rad sjönk det amerikanska dollarindexet med 0,40% idag när räntorna svalnade. Räntorna för de 5-, 10- och 30-åriga statsobligationerna med mer än 2% idag.

Analytiker väntar nu på att det amerikanska stimulanspaketet på 1,9 biljoner dollar ska undertecknas. I morgon kommer paret också att reagera på de senaste amerikanska inflationstalen och det kommande mötet för Europeiska centralbanken (ECB).

USD/SEK tekniska utsikter

USD/SEK
USD/SEK – teknisk graf

Den svenska kronan har haft en drastiskt fallande trend den senaste tiden. Paret nådde en topp på 8,5962 igår.

Idag föll det till 8,5150, vilket liger längs den nedre linjen i den stigande kanalen. Priset ligger också något över den undre raden i Donchian Channels. Samtidigt har penningflödesindexet (MFI) sjunkit från den överköpta zonen 84 till nuvarande 30.

Därför, även om USD/SEK kan fortsätta att sjunka, finns det en möjlighet att tjurar kommer att försöker testa den övre sidan av kanalen vid 8,60.