Moderne slaveri

Vi er forpliktet til å sikre at forsyningskjeden vår er ren og oversiktlig.
Av:
Oppdatert: Jun 28, 2022
Listen

Erklæring om moderne slaveri og menneskehandel

Copy link to section

Introduksjon

Copy link to section

Moderne slaveri er en avskyelig forbrytelse og en moralsk forkastelig handling som fratar en person sin frihet og verdighet for en annen persons vinning. Det er et reelt problem for millioner av mennesker rundt om i verden, inkludert mange i u-land, som blir holdt og utnyttet i ulike former for slaveri. Alle selskaper kan risikere å bli involvert i denne forbrytelsen gjennom sin egen virksomhet og sin forsyningskjede.

Hos Invezz har vi en nulltoleranse for moderne slaveri og er fullt forpliktet til å forhindre slaveri og menneskehandel i vår drift og forsyningskjede. Vi har tatt konkrete grep for å takle moderne slaveri, som er forklart i vår uttalelse. Denne erklæringen beskriver handlingene vi har tatt for å forstå alle potensielle risikoer når det gjelder moderne slaveri knyttet til virksomheten vår, og for å implementere grep som skal forhindre slaveri og menneskehandel i løpet av regnskapsåret 2021-22.

Vår virksomhet og leverandørkjeder

Copy link to section

Vi etablerer et forhold basert på tillit og integritet med alle våre leverandører, som er bygget på gjensidig og fordelaktige faktorer. Vårt valg av leverandør og prosedyre for å bli inkludert hos oss er selskapsgjennomgang av leverandørens omdømme, respekt for loven, overholdelse av standarder for helse, miljø og sikkerhet, samt referanser.

Vi har ikke blitt gjort kjent med påstander om menneskehandel/slaveri blant noen av våre leverandører. Ville vi derimot fått kjennskap til det, ville vi umiddelbart tatt grep knyttet til leverandøren og rapportert det til myndighetene.

Risikovurdering

Det siste året har vi gjennomført en risikovurdering av leverandørkjeden vår ved å ta hensyn til:

 • Risikoprofilen til individuelle land basert på Global Slavery Index
 • Forretningstjenestene levert av leverandørene
 • Tilstedeværelsen av sårbare demografiske grupper
 • En analyse av nyheter, samt innsikten til arbeids- og menneskerettighetsgrupper

Denne vurderingen vil avgjøre vår reaksjon og risikokontrollene vi implementerer.

Retningslinjer

Copy link to section

Invezz bruker følgende retningslinjer for å identifisere og forhindre slaveri og menneskehandel i våre operasjoner:

 • Varslingspolitikk – vi oppfordrer alle ansatte, kunder og leverandører til å rapportere enhver mistanke om slaveri eller menneskehandel uten frykt for gjengjeldelse. Vi tilbyr en konfidensiell hjelpelinje for å beskytte identiteten til varslere.
 • Etiske retningslinjer – våre retningslinjer oppfordrer ansatte til å gjøre det rette ved å tydelig angi handlingene og oppførselen som forventes av dem når de representerer virksomheten. Vi streber etter å opprettholde de høyeste standardene for ansattes oppførsel og etisk oppførsel når vi opererer i utlandet og administrerer forsyningskjeden vår.
 • Innkjøpskode – vi har oppdatert vår innkjøpsrutine og leverandørkontrakter for å gi eksplisitt referanse til slaveri og menneskehandel.

Selskapsgjennomgang av leverandører

Invezz gjennomfører selskapsgjennomgang for alle nye leverandører før de blir en del oss, og på eksisterende leverandører med jevne mellomrom. Dette inkluderer:

 • Vurdere risiko ved levering av bestemte tjenester
 • Revisjon av leverandørene og deres standarder for helse og sikkerhet, arbeidsforhold og ansattkontrakter
 • Krever forbedringer av substandard ansettelsespraksis
 • Sanksjonere leverandører som ikke klarer å forbedre ytelsen i tråd med våre krav

Vi krever at alle leverandører bekrefter at:

 • De ikke bruker noe form for tvangsarbeid eller slavearbeid
 • Deres ansatte jobber frivillig og har rett til å slutte
 • De gir hver enkelt ansatt en arbeidskontrakt som inneholder en rimelig oppsigelsesfrist for å si opp arbeidsforholdet
 • De krever ikke at ansatte legger inn et depositum/obligasjon og holder ikke tilbake lønnen av noen grunn
 • De krever ikke at ansatte gir fra seg passene eller arbeidstillatelsene sine som betingelse for ansettelse

Opplæring

I tillegg til bevisstgjøringsprogrammet har Invezz rullet ut et ferskt e-læringskurs til alle ansatte og leverandørkontakter, som dekker:

 • Ulike former for moderne slaveri der mennesker kan holdes og utnyttes
 • Størrelsen på problemet og risikoen for vår organisasjon
 • Hvordan ansatte kan identifisere tegn på slaveri og menneskehandel, inkludert urealistisk lave priser
 • Hvordan ansatte bør reagere hvis de mistenker slaveri eller menneskehandel
 • Hvordan leverandører kan eskalere potensielle slaveri- eller menneskehandelspørsmål til de relevante personene i sin egen organisasjon
 • Hvilken ekstern hjelp som er tilgjengelig for ofrene av slaveri
 • Hvilke vilkår og veiledning som bør gis til leverandører i forhold til slaveripolitikk og kontroller
 • Hvilke skritt Invezz vil ta hvis en leverandør ikke klarer å implementere anti-slaveri retningslinjer eller kontroller
 • En attest fra ansatte om at de vil følge ABC plc sin antislaveripolitikk

Måler hvordan vi presterer

Copy link to section

Invezz har definert et sett med nøkkelindikatorer og kontroller for å bekjempe moderne slaveri og menneskehandel i vår organisasjon og forsyningskjede. Disse inkluderer:

 • Hvor mange ansatte har gjennomført obligatorisk opplæring?
 • Hvor mange leverandører har fylt ut vårt etiske spørreskjema?
 • Hvor mange leverandører har sendt ut et bevisstgjørings- og opplæringsprogram som tilsvarer vårt?
 • Hvor mange rapporter har våre ansatte gjort som indikerer deres bevissthet om og følsomhet for etiske spørsmål?
 • Hva er funnene til vårt tverrfaglige team for menneskerettigheter, som vurderer hvordan vi adresserer moderne slaveri og menneskehandel?

Denne erklæringen dekker 2020-21 og er godkjent av selskapets eiere 1. mai 2020.

Informasjon om selskapet

Copy link to section

Våre kontorer

Copy link to section

235 High Holborn
Holborn
London
WC1V 7LE

Kontaktinformasjon

Copy link to section

E-post : [email protected]
Telefon : +44 (0) 203 488 2091Kilder og referanser
Risikofraskrivelse