Apple stoi przed poważnymi problemami w związku z nowymi unijnymi przepisami technologicznymi, mówi Margrethe Vestager

Przea:
na Jun 18, 2024
Listen
  • W marcu Komisja Europejska rozpoczęła badanie Apple, Alphabet i Meta w ramach DMA.
  • W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad DMA Apple może zostać ukarany grzywną w wysokości do 10% jego całkowitego rocznego światowego obrotu.
  • Podczas gdy Vestager przygotowuje się do odejścia ze swojego stanowiska, UE w dalszym ciągu prowadzi kilka głośnych dochodzeń.

Śledź Invezz na TelegramieTwitterze i Wiadomości Google, aby otrzymywać najnowsze informacje >

Według unijnej komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager Apple napotkało poważne problemy wynikające z szeroko zakrojonej unijnej ustawy o rynkach cyfrowych (DMA).

Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

To ustawodawstwo, mające na celu uregulowanie kwestii firm z branży Big Tech, poddało Apple kontroli pod kątem praktyk potencjalnie niezgodnych z przepisami.

Rozpoczęto dochodzenie w sprawie Apple, Alphabet i Meta

Copy link to section

W marcu Komisja Europejska rozpoczęła badanie Apple, Alphabet i Meta w ramach DMA.

Dochodzenie skupiło się na kilku wątpliwościach, w szczególności na tym, czy Apple utrudniał przedsiębiorstwom informowanie użytkowników o tańszych alternatywach dla produktów lub subskrypcji poza App Store.

Uwagi Vestager na temat problemów Apple

Copy link to section

Vestager wyraził zdziwienie podejrzeniami dotyczącymi nieprzestrzegania przepisów przez Apple.

„Mamy wiele problemów z Apple i uważam je za bardzo poważne”.

Vestager podkreślił znaczenie przestrzegania przepisów, zwłaszcza biorąc pod uwagę znaczącą działalność prowadzoną za pośrednictwem sklepu Apple App Store i mechanizmów płatności.

Możliwe opłaty i kary dla Apple

Copy link to section

„Financial Times” doniósł, że Bruksela przygotowuje się do obciążenia Apple w ramach DMA, choć opłaty te będą miały charakter wstępny. Apple może podjąć działania, aby rozwiać obawy organów regulacyjnych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad DMA Apple może zostać ukarany grzywną w wysokości do 10% jego całkowitego rocznego światowego obrotu.

Historia i plany Vestager na przyszłość

Copy link to section

Przez całą swoją dziesięcioletnią kadencję Vestager za priorytet postawiła sobie ograniczenie władzy dużych firm technologicznych w celu zapewnienia uczciwej konkurencji w UE. Nadzorowała znaczące dochodzenia w sprawie firm takich jak Alphabet, matka Google, które doprowadziły do kar finansowych rzędu miliardów dolarów.

Obecne dochodzenia, w tym dochodzenie antymonopolowe dotyczące praktyk Microsoftu w zakresie sprzedaży pakietowej, są kontynuowane, gdy Microsoft przygotowuje się do odejścia ze stanowiska.

Vestager wspomniała o swojej kadencji i stwierdziła, że nie może się doczekać odpoczynku po „naładowanych” 10 latach.

„Mogę spać przez około miesiąc, ponieważ te 10 lat było pełne napięcia” – powiedziała, wskazując na swoją gotowość na nowy rozdział.

Szersze implikacje dla Big Tech

Copy link to section

DMA, która weszła w życie na początku tego roku, ma na celu uregulowanie głównych firm technologicznych w celu wspierania konkurencji i ochrony konsumentów.

Ustawa nakłada na te spółki obowiązek przestrzegania szeregu zasad mających na celu zapobieganie nadużyciom na rynku i zapewnienie uczciwych praktyk biznesowych.

Analiza wpływu rynkowego Big Tech

Copy link to section

Dochodzenia w sprawie Apple, Alphabet i Meta podkreślają zaangażowanie UE w regulację wpływu Big Tech.

Wyniki tych dochodzeń mogą ustanowić znaczące precedensy dla sposobu działania przedsiębiorstw technologicznych w UE, potencjalnie prowadząc do bardziej rygorystycznych przepisów i nadzoru.

Badania bieżące i przyszłe

Copy link to section

Podczas gdy Vestager przygotowuje się do odejścia ze swojego stanowiska, UE w dalszym ciągu prowadzi kilka głośnych dochodzeń.

Obejmują one zbadanie połączenia Microsoft Teams z produktami Office i innych potencjalnych naruszeń prawa antymonopolowego. Ciągłość tych wysiłków wskazuje na stałą koncentrację na utrzymaniu konkurencyjnych rynków i ograniczaniu praktyk monopolistycznych.

Gdy Apple radzi sobie z wyzwaniami stawianymi przez ustawę o rynkach cyfrowych, szerzej rozumiana branża technologiczna uważnie się temu przygląda.

Wyniki tych badań mogą zmienić krajobraz regulacyjny przedsiębiorstw technologicznych działających w Unii Europejskiej.

W obliczu potencjalnych kar i znaczących zmian na horyzoncie doświadczenie Apple służy jako krytyczne studium przypadku w ewoluujących stosunkach między Big Tech a organami regulacyjnymi.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.

Świata