Läge att investera när AT&T sjunkit med 31% under året?

By: Stanko Iliev
Stanko Iliev
Stanko ägnar sig åt att förse investerare med relevant information som kan användas för att ta bra investeringsbeslut. Han… read more.
on okt 21, 2020
  • AT&T har betalat ut mer än 40 miljarder dollar i utdelning till sina aktieägare under de senaste tre åren.
  • Aktien har för närvarande ett mycket bra "risk/reward"-förhållande.
  • AT&T har minskat sin nettoskuld med cirka 30 miljarder dollar sedan första kvartalet.

Aktierna i AT&T (NYSE: T) försvagades från 39,5 till under 26,5 dollar på bara några månader och det aktuella priset ligger runt 27 dollar. Analytiker förväntar sig att EPS-tillväxten kommer att vara cirka 3,75 dollar under 2020 och närma sig 4,50 dollar innan 2022. Under Q3 2020 förväntas en nedgång till 0,81 dollar i EPS innan kurvan börjar peka uppåt.

Grundläggande analys: Den nuvarande utdelningen gör AT&T till en av de stadigaste aktörerna i regionen

AT&T Inc. har hanterat covid-19-krisen väldigt väl, vilket har väckt investerarnas uppmärksamhet med tanke på osäkerheten på de finansiella marknaderna. AT&T:s utdelning har sett kontinuerlig tillväxt i flera årtionden och den här aktien kan vara ett mycket bra investeringsalternativ.

Vill du ha de senaste nyheterna, heta tips och marknadsanalyser? Prenumerera på Invezz nyhetsbrev idag.

Med en stabil utdelningsavkastning på 7,74% har AT&T ett mycket bra ”risk/reward”-förhållande för tillfället. Företaget ökade sina intäkter 2019 till 181,19 miljarder dollar från 170,75 miljarder dollar 2018 och en rad tillväxtprojekt gör en fortsatt ökning mycket sannolik.

Chief Financial Officer John Stephens sa nyligen att han är säker på AT&T:s förmåga att generera starka kassaflöden under den kommande perioden. AT&T har minskat sin nettoskuld med cirka 30 miljarder dollar sedan första kvartalet och företaget fortsätter att investera i sina fokusområden (bredbandsanslutning via fiber/5G samt mjukvarubaserad underhållning via HBO Max och AT&T TV).

Om vi jämför det totala aktiekapitalet på 193,45 miljarder dollar och börsvärdet på 191,53 miljarder dollar så ser vi att aktien inte är övervärderat och att det just nu kan vara ett bra tillfälle att slå till. Enligt uppgift kommer AT&T att kunna lansera mobilabonnemang som delvis subventioneras av reklam inom ett år.

Det skulle göra det möjligt för AT&T att sälja annonser till högre priser, vilket säkert kommer att öka företagets intäkter under den kommande perioden. AT&T har betalat ut mer än 40 miljarder dollar i utdelning till sina aktieägare under de senaste tre åren och det är en siffra som förväntas växa.

Det finns vissa risker vad gäller att köpa AT&T-aktier, men den nuvarande utdelningen gör det till en av de stadigare aktörerna i regionen.

Teknisk analys: Tjurar fokuserar på att bryta den starka motståndsnivån vid 30 dollar

Datakälla: tradingview.com

När vi tittar på diagrammet ovan (en årsperiod) kan vi se att priset på detta aktie försvagats från 39,5 i början av året till 26,02 dollar nu i oktober. På det här diagrammet har jag nu markerat viktiga motstånds- och stödnivåer.

De viktiga stödnivåerna är 26 och 25 dollar, samtidigt som 28 och 30 dollar representerar motståndsnivåerna. Om priset stiger över 28 dollar skulle det vara en ”köpsignal” och då ligger vägen öppen till 30 dollar.

Ett lyft över 30 dollar skulle stöda fortsättningen av den hausseartade trenden och nästa prismål kan då ligga runt 35 dollar. Om priset å andra sidan sjunker den närmsta tiden kan ett pris i intervallet 20 till 25 dollar vara ett mycket bra tillfälle att investera i AT&T-aktier.

Sammanfattning

AT&T:s utdelning är stabil och företaget har hanterat covid-19-krisen mycket bra. Chief Financial Officer John Stephens sa att han är säker på AT&T:s förmåga att generera starka kassaflöden under den kommande perioden. AT&T har för närvarande ett mycket bra ”risk/reward”-förhållande.