Är AT&T ett ”köp” eller ”sälj” i november?

By: Stanko Iliev
Stanko Iliev
Stanko ägnar sig åt att förse investerare med relevant information som kan användas för att ta bra investeringsbeslut. Han älskar att… read more.
on nov 12, 2020
  • Med en stabil utdelning på 7,2% har AT&T ett mycket bra "risk/reward"-förhållande för tillfället.
  • AT&T har betalat ut mer än 40 miljarder dollar till sina aktieägare under de senaste tre åren.
  • Om priset stiger över 29 dollar kan nästa mål vara 30 eller till och med 35 dollar.

Aktierna i AT&T (NYSE: T) har haft en uppåtgående trend de senaste två veckorna och för närvarande finns det inga signaler om att trenden skulle vända. Läkemedelsproducenterna Pfizer och BioNTech har meddelat att de kan ha ett covid-19-vaccin klart i USA i slutet av året, vilket ger ytterligare stöd till AT&T-aktien.

Grundläggande analys: Den nuvarande utdelningen gör AT&T till en av de stadigaste aktörerna just nu

AT&T Inc. har hanterat covid-19-pandemin mycket bra, vilket har väckt investerarnas uppmärksamhet under den nuvarande osäkerheten på finansmarknaderna. Företagets senaste resultat och totala budget har fortsatt att överträffa förväntningarna och AT&T har gott om utrymme att fortsätta erbjuda utdelningshöjningar.

Vill du ha de senaste nyheterna, heta tips och marknadsanalyser? Prenumerera på Invezz nyhetsbrev idag.

Analytiker förväntar sig att EPS-tillväxten kommer att ligga på cirka 3,75 dollar under 2020 och närma sig 4,50 dollar under 2022. Under tredje kvartalet i år väntas sannolikt en nedgång till 0,81 dollar i EPS innan tillväxttakten sedan ökar. Aktierna i AT&T har stigit från 26,3 till 29 dollar på bara några dagar och det aktuella priset ligger runt 28,7 dollar.

Den amerikanska aktiemarknaden går just nu starkt tack vare sannolikheten för en splittrad kongress, nyheterna om ett potentiellt covid-19-vaccin och minskad risk för större politiska förändringar.

Chief Financial Officer John Stephens sa nyligen att han är övertygad om AT&T:s förmåga att generera starka kassaflöden under den kommande perioden. AT&T har minskat nettoskulden med cirka 30 miljarder dollar sedan första kvartalet och företaget upprätthåller investeringar inom sina fokusområden (bredbandsanslutning via fiber/5G samt mjukvarubaserad underhållning via HBO Max och AT&T TV).

AT&T har fortsatt att öka sina utdelningar i flera decennier och det bidrar till att denna aktie kan vara ett mycket bra investeringsalternativ. Med en stabil avkastning på 7,2% har AT&T et mycket bra ”risk/reward”-förhållande just nu.

Samtidigt fortsätter oron över trög ekonomisk tillväxt under den pågående pandemin att dominera de finansiella marknaderna. USA rapporterar över 100 000 nya fall om dagen och pandemin har fyllt de amerikanska sjukhusen till bristningsgränsen.

Det finns vissa risker vad gäller att köpa A &T-aktier, men den nuvarande utdelningen gör företaget till en av de stadigare aktörerna i regionen.

Teknisk analys: Tjurar fokuserar på att bryta motståndsnivån vid 29 dollar

Datakälla: tradingview.com

När vi tittar på diagrammet ovan (en årsperiod) så ser vi att priset har försvagats från 39,5 till 26,02 dollar i år. På det här diagrammet har jag nu markerat viktiga motstånds- och stödnivåer.

De viktiga stödnivåerna är 27 och 26 dollar, samtidigt som 29 och 30 dollar representerar motståndsnivåerna. Om priset stiger över 29 skulle det vara en ”köp” -signal och då ligger vägen öppen upp till 30 dollar.

Ett brott över 30 skulle stöda fortsättningen av den hausseartade trenden och nästa prismål kan då ligga runt 35 dollar. Om priset faller under den kommande perioden kan ett pris i intervallet 20 till 25 dollar vara ett mycket bra tillfälle att investera i AT&T-aktier.

Sammanfattning

AT&T:s utdelning är stabil och företaget har hanterat covid-19-hotet mycket bra. AT&T har betalat ut mer än 40 miljarder dollar till sina aktieägare under de senaste tre åren. Om vi jämför det sammanlagda aktiekapitalet på 193,45 miljarder dollar och börsvärdet på 205 miljarder dollar så ser vi att aktien inte är övervärderad och kanske nu kan vara ett bra tillfälle att köpa aktien just nu.