USD/SEK nära lägstanivån på två år när dollarförsäljningen fortsätter

Författad av: Crispus Nyaga
december 11, 2020
  • USD/SEK-paret ligger nära lägsta nivån på två och ett halvt år, delvis på grund av den svagare dollarn.
  • Den amerikanska dollarn har sjunkit med 0,18% idag och ligger på lägsta nivån på två år.
  • Ekonomer tror att den svenska ekonomin kommer att återhämta sig snabbare än många andra länders.

USD/SEK minskade med mer än 0,15% under den asiatiska handeln, främst på grund av risk-on-sentimentet på marknaden. Det handlas till 8,4265, vilket är det lägsta som det har varit sedan april 2018. Därtill har den svenska kronan ökat med cirka 20% sedan mars i år.

USD/SEK
USD/SEK chart

Sverige och covid-19

Till skillnad från de flesta västländer har vår svenska regeringen som bekant undvikit stora strikta lockdown-åtgärder. Och dessvärre har Sverige rapporterat fler covid-19-fall och dödsfall jämfört med våra grannländer.

Vill du ha de senaste nyheterna, heta tips och marknadsanalyser? Prenumerera på Invezz nyhetsbrev idag.

Totalt har fler än 305 000 fall bekräftats och fler än 7 296 dödsfall. Samtidigt har Norge bara registrerat 39 000 fall och 361 dödsfall. Danmark har bekräftat cirka 97 000 fall och 904 dödsfall.

Svensk ekonomi har inte heller gått starkare än grannländernas. Under andra kvartalet minskade BNP med 8,6% och studsade sedan tillbaka med 4,3% under tredje kvartalet. Under samma period krympte Sveriges ekonomi med 6,3% och expanderade sedan med 5,2%.

Den svenska kronans rally fortsatte igår efter att statistikbyrån offentliggjorde bättre konsumentprisindex (KPI) än förväntat. Siffrorna visade att KPI steg med 0,0% i november från en nedgång på 0,1% föregående månad. Vidare steg KPI med 0,2% på årsbasis och KPI med konstant ränta med 0,2%.

Ökningen berodde främst på högre el- och husreparationskostnader. Men de kompenserades till viss del av lägre råoljepriser.

Siffrorna kom en dag efter att byrån släppte robust data för hushållskonsumtionen. Konsumtionen ökade med 0,1% i oktober främst på grund av högre detaljhandel och transport.

Starkare svensk krona

USD/SEK av flera orsaker. För det första anser de flesta analytiker att de nordiska ekonomierna kommer att se en snabbare återhämtning än resten av Europa. I en ny kommentar citerade analytiker vid HSBC nivån på finanspolitisk stimulans i Sverige.

För det andra har den totalt sett svagare amerikanska dollarn också bidragit till kronans styrka. Under de senaste månaderna har dollarn fortsatt att sjunka, främst på grund av att riskerna på marknaden minskat. För det första har vi nu ett covid-19-vaccin och Joe Biden kommer att bli president.

Slutligen har den svenska kronan också vunnit på grund av Riksbankens åtgärder. I sitt senaste räntebeslut antydde banken högre räntor de närmaste åren.

USD/SEK teknisk prognos

USD/SEK
USD/SEK teknisk graf

Dygnsdiagrammet visar att USD/SEK-paret har varit under press de senaste månaderna. Den nedåtgående trenden stöds av de korta och långsiktiga exponentiella glidande medelvärdena. Det relativa styrkaindexet (RSI) har också fallit.

Därför, på kort sikt, är vägen för minst motstånd för paret lägre, och nästa mål ligger vid 8,300. Ett lyft över den psykologiska nivån på 8,70 skulle däremot innebära att trenden vänt. Tjäna pengar på valutamarknaden genom att bekanta dig med de bästa valutahandelsmäklarna.