De Nieuw-Zeelandse economie komt uit de recessie, maar blijft in gevaar

Door:
op Jun 20, 2024
Listen
  • Het bbp van Nieuw-Zeeland groeide in het eerste kwartaal van 2023 met 0,2% en kwam daarmee uit de recessie.
  • De groei wordt aangedreven door een recordhoge immigratie, waarbij het bbp per hoofd van de bevolking met 0,3% daalt.
  • Het toerisme, een andere vitale sector, heeft ook moeite om het momentum van vóór de pandemie te herwinnen.

Volg Invezz op TelegramTwitter en Google Nieuws om notificaties te ontvangen >

Nieuw-Zeeland is uit een recessie gekomen die binnen een tijdsbestek van achttien maanden twee opeenvolgende kwartalen van economische krimp kende.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Uit officiële cijfers die donderdag zijn vrijgegeven blijkt dat het bruto binnenlands product (bbp) van het land in het eerste kwartaal van het jaar met 0,2 procent is gegroeid, na een daling van 0,1 procent in het voorgaande kwartaal.

Deze bescheiden groei, voornamelijk gedreven door bevolkingsgroei als gevolg van recordhoge immigratie, heeft de zorgen over de onderliggende gezondheid van de economie niet weggenomen.

Economische groei gedreven door bevolkingsgroei

Copy link to section

Hoewel de lichte stijging van het bbp de verwachtingen overtrof, werd er weinig enthousiasme onthaald. De belangrijkste motor achter deze groei was de bevolkingsgroei als gevolg van ongekende immigratieniveaus.

Per hoofd van de bevolking daalde het bbp van Nieuw-Zeeland in het eerste kwartaal zelfs met 0,3 procent, wat de zesde achtereenvolgende kwartaaldaling betekende. Dit wijst erop dat de ogenschijnlijke economische groei diepere structurele zwakheden maskeert.

Aanhoudende economische uitdagingen

Copy link to section

Ondanks dat de economie uit de recessie komt, blijft ze met aanzienlijke uitdagingen kampen. Hoge inflatie en hoge financieringskosten hebben een lange schaduw over het economische landschap geworpen.

Minister van Financiën Nicola Willis erkende de moeilijkheden waarmee Nieuw-Zeelanders worden geconfronteerd, die nog steeds worstelen met de aanhoudende crisis in de kosten van levensonderhoud.

De regering heeft de noodzaak benadrukt van verstandig begrotingsbeheer en lagere belastingen om de economische druk op huishoudens te helpen verlichten.

De nasleep van de COVID-19-pandemie heeft blijvende gevolgen gehad voor de belangrijkste economische sectoren van Nieuw-Zeeland, met name de landbouw en het toerisme. Deze sectoren, die cruciaal zijn voor de economie van het land, zijn tijdens de pandemie zwaar getroffen en hebben zich langzaam hersteld.

Het besluit van de Reserve Bank of New Zealand om de rente te verhogen naar het hoogste niveau in veertien jaar, gericht op het beteugelen van enkele van de hoogste inflatiecijfers in de ontwikkelde wereld, heeft de economische activiteit verder getemperd.

Reactie van de regering en toekomstperspectieven

Copy link to section

Als reactie op de economische uitdagingen heeft de centrumrechtse coalitieregering van premier Christopher Luxon vorige maand een begroting onthuld waarin belastingverlagingen zijn opgenomen ter hoogte van 14,7 miljard Nieuw-Zeelandse dollar (9 miljard dollar) voor de komende vier jaar.

Deze begrotingsstrategie heeft tot doel de economische groei te stimuleren en verlichting te bieden aan Nieuw-Zeelanders die gebukt gaan onder de hoge kosten van levensonderhoud. De effectiviteit van deze maatregelen bij het bereiken van duurzaam economisch herstel valt echter nog te bezien.

Economen hebben erop gewezen dat hoewel het totale bbp-groeicijfer op herstel duidt, de onderliggende gegevens wijzen op aanhoudende economische kwetsbaarheid.

Sectorspecifieke strijd en mogelijk herstel

Copy link to section

De landbouwsector, een hoeksteen van de Nieuw-Zeelandse economie, blijft met tegenwind kampen. De pandemie heeft de aanbodketens ontwricht en de vraag naar landbouwexporten verminderd, terwijl ongunstige weersomstandigheden deze uitdagingen nog hebben verergerd.

Inspanningen om de landbouwproductiviteit te vergroten en de exportmarkten te diversifiëren zijn van cruciaal belang om deze sector nieuw leven in te blazen.

Het toerisme, een andere vitale sector, heeft ook moeite om het momentum van vóór de pandemie te herwinnen. Internationale reisbeperkingen en aanhoudende gezondheidsproblemen hebben het herstel van het toerisme belemmerd, dat voorheen aanzienlijk bijdroeg aan het bbp van Nieuw-Zeeland.

De overheid en belanghebbenden uit de sector werken aan strategieën om toeristen terug naar het land te lokken, maar het herstel in deze sector zal naar verwachting geleidelijk verlopen.

Conclusie

Copy link to section

Het feit dat Nieuw-Zeeland uit de recessie komt, is een positieve stap, maar de economie blijft op wankele grond staan. De groei die wordt aangedreven door de bevolkingsgroei als gevolg van de hoge immigratie is niet voldoende om de diepere structurele problemen aan te pakken die de economie teisteren.

Hoge inflatie, hoge leenkosten en sectorspecifieke problemen blijven aanzienlijke uitdagingen opleveren. Het begrotingsvoorstel en de begrotingsstrategieën van de regering zijn erop gericht de groei te stimuleren, maar hun succes zal afhangen van het aanpakken van de onderliggende economische zwakheden en het bevorderen van duurzaam herstel.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.

Wereld