IEA senker prognosen for global oljeetterspørsel for 2024 til 1,1 millioner bpd

May 15, 2024
Listen
  • Oljeetterspørselen for 2025 anslås å overstige 2024-nivåene litt, og nå 1,2 millioner bpd.
  • Den globale oljeforsyningen anslås å vokse med 580 000 bpd i 2024, og nå rekordhøye 102,7 millioner bpd.
  • IEA har senket prognosen for oljeetterspørselen for 2024 på grunn av svak industriell aktivitet og en mild vinter.

Følg Invezz på TelegramTwitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Det internasjonale energibyrået (IEA) har revidert sin globale prognose for oljeetterspørsel for 2024, og reduserer den med 140 000 fat per dag (bpd) til 1,1 millioner bpd, ifølge byråets mai-utsikter som ble offentliggjort onsdag.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

IEA tilskrev denne nedjusteringen til svak industriaktivitet og en mildere vinter, som har dempet bensinforbruket, spesielt i Europa.

I Europa har det synkende antallet dieselbiler redusert forbruket ytterligere. For 2025 anslås oljeetterspørselen litt over årets nivåer, og nå 1,2 millioner fat pr. dag.

IEA forventer at den globale oljeproduksjonen vil vokse

Copy link to section

På tilbudssiden forventer IEA at den globale oljeproduksjonen vil vokse med 580 000 bpd, og nå rekordhøye 102,7 millioner bpd i 2024.

Byrået forventer også at den globale oljeforsyningen vil øke ytterligere til 1,8 millioner bpd i 2025.

Denne veksten i tilbudet kommer til tross for svakere etterspørselsvekst enn forventet, noe som har ført til et fall i globale raffinerimarginer. I april opplevde alle regioner en kollaps i mellomdestillatsprekker og lavere gjennomstrømningsnivåer på grunn av lav etterspørsel.

Hva vil innvirkningen ha på raffinerimarginene?

Copy link to section

IEAs rapport fremhevet at globale raffinerimarginer har blitt redusert i alle regioner.

Den reduserte etterspørselsveksten bidro til en betydelig nedgang i mellomdestillatsprekker og reduserte gjennomstrømningsnivåer i april.

Denne trenden reflekterer de bredere utfordringene som oljeindustrien står overfor, med tilbudet som fortsetter å øke selv om etterspørselen sliter med å holde tritt.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.

Ad

Vil du ha krypto-, valuta- og aksjehandelssignaler som er enkle å kopiere? Gjør handel enkelt ved å kopiere vårt team av pro-traders. Konsekvente resultater. Registrer deg i dag på Invezz Signals™.

0/10
Learn more
Råolje Handelsvarer