Oto dlaczego akcje Chwey spadły o 15%

Przea:
na mar 31, 2022
  • Akcje Chewy spadają o 15% po ogłoszeniu wyników za IV kwartał 2021 r.
  • Sprzedaż netto wzrosła o 17% w IV kwartale 2021 r. i o 24% w roku obrotowym 2021
  • Sprzedaż netto na aktywnego użytkownika wyniosła 430 USD

Akcje Chewy Inc. (NYSE: CHWY) poleciały w dół o 15% po opublikowaniu wyników finansowych za IV kwartał i rok obrotowy 2021 za okres zakończony 30 stycznia 2022 r.

Firma Chewy zwiększyła sprzedaż netto o 24% w 2021 r.

Dyrektor generalny, Sumit Singh, powiedział:

Szukasz najświeższych wiadomości, cennych wskazówek i analiz rynkowych? Zapisz się do newslettera Invezz już dziś.

Nasza zdolność do zapewnienia 24-procentowego wzrostu sprzedaży netto w 2021 r., oprócz ogromnego wzrostu, jaki osiągnęliśmy w zeszłym roku, odzwierciedla trwałość naszej działalności i kategorii produktów dla zwierząt domowych, która wykracza poza krótkoterminowe korzyści wynikające z pandemii, a także stanowi mocny dowód na to, że Chewy może osiągnąć swoje cele w obliczu szybko zmieniających się warunków makroekonomicznych.

W czwartym kwartale firma odnotowała sprzedaż na poziomie 2,39 mld USD, co oznacza wzrost o 17% w ujęciu rok do roku. Marża brutto wyniosła 25,4% i spadła o 170 punktów bazowych w porównaniu z rokiem poprzednim. Strata netto w IV kwartale 2021 r. wyniosła 63,6 mln USD i obejmuje kompensację w akcjach własnych o wartości 15,8 mln USD.

Spółka Chewy w IV kwartale 2021 r. odnotowała marżę netto na poziomie 2,7%, co oznacza spadek o 370 punktów bazowych w stosunku do ubiegłego roku. Skorygowana strata EBITDA wyniosła 28,1 mln USD, a więc zmniejszyła się z poziomu 88,9 mln USD odnotowanego rok wcześniej. Skorygowana marża EBITDA rok do roku spadła zaś o 420 punktów bazowych do 1,2%.

Firma odnotowała wzrost sprzedaży netto rok do roku o 24% do 8,89 mld USD za cały rok. Marża brutto wyniosła 26,7%, co oznacza wzrost o 120 punktów bazowych w porównaniu z rokiem poprzednim. Ponadto spółka ogłosiła stratę netto w wysokości około 73,8 mln USD, w tym odpis aktualizujący wartość wynagrodzeń w formie akcji własnych w wysokości 85,3 mln USD. Skorygowana EBITDA była równa 78,6 mln USD, co oznacza spadek z 6,6 mln USD w IV kw. 2020 r. Ponadto firma Chewy odnotowała skorygowaną marżę EBITDA na poziomie 0,9%, a więc mniej o 30 punktów bazowych w ujęciu rok do roku.

Sprzedaż netto Chewy na jednego aktywnego klienta wyniosła 430 USD

Singh dodał:

„Sprzedaż netto na aktywnego klienta (NSPAC) w wysokości 430 USD to nowy rekord firmy, świadczący o silnej lojalności i zaangażowaniu klientów na naszej platformie, a także o naszej zdolności do stałego zwiększania udziału w portfelu. Patrząc na rok 2022 i kolejne lata, nasza innowacyjność pozostaje solidna, strategia nienaruszona i jesteśmy optymistycznie nastawieni do możliwości rozwoju, które są przed nami”.

Inwestuj w kryptowaluty, akcje, fundusze ETF i wiele więcej w kilka minut za pośrednictwem naszego ulubionego brokera, Capital.com
9.3/10
75,26% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.