Läge att investera när HSBC:s aktier fallit med 34% i år?

By: Stanko Iliev
Stanko Iliev
Stanko ägnar sig åt att förse investerare med relevant information som kan användas för att ta bra investeringsbeslut. Han… read more.
on nov 25, 2020
  • I oktober rapporterade HSBC ett bättre resultat än väntat för tredje kvartalet.
  • Ledningen kommer att besluta om eventuell utdelning baserat på Q4-resultaten.
  • HSBC fortsätter att expandera och banken avslöjade ett nytt partnerskap med Mastercard.

HSBC:s aktier har stigit från 21,3 till över 26,7 dollar sedan början av november och det aktuella priset ligger nu runt 26,6 dollar. HSBC kan vara en bra långsiktig investering och den tekniska analysen visar att priset kan komma att stiga ytterligare.

Grundläggande analys: HSBC är en stabil bank med en bra position på marknaden

HSBC Holdings plc är en brittisk multinationell investeringsbank och den 6:e största banken i världen sett till totala tillgångar. Med fler än 3 900 kontor i 65 länder betjänar banken cirka 38 miljoner kunder. Europa står inför många utmaningar, inklusive covid-19-pandemin och den ekonomiska motvinden, men de europeiska bankerna är fortfarande billiga jämfört med de amerikanska bankerna.

Vill du ha de senaste nyheterna, heta tips och marknadsanalyser? Prenumerera på Invezz nyhetsbrev idag.

De kommande månaderna kommer inte att vara enkla inom bankbranschen men HSBC:s aktier kan vara en bra långsiktig investering med generös avkastning och goda tillväxtutsikter. HSBC rapporterade bättre Q3-resultat än väntat i oktober – de totala intäkterna minskade med 9,6% jämfört med föregående år medan QAP GAAP EPS låg på 0,07 dollar, vilket var mycket bra med tanke på situationen.

HSBC förväntar sig ytterligare motvind för räntenettot under Q4. Baserat på Q4-resultaten och 2021-prognosen kommer bankens ledning att överväga om de ska betala ut en konservativ utdelning för 2020. Europeiska centralbanken har uppmanat bankerna att pausa sina utdelningar fram till januari 2021 men HSBC kommer mest troligt att återuppta sina utbetalningar så snart som tillsynsmyndigheten ger möjlighet.

HSBC fortsätter att expandera sin verksamhet och i somras avslöjade banken ett nytt partnerskap med Mastercard. Samarbetet kommer att fokusera på hur man kan påskynda hållbar stadsutveckling och bygga mer motståndskraftiga samhällen.

”Det handlar om att göra vad vi kan just nu för att människor ska nå framgång på lång sikt. När städer byggs för att hjälpa människor att blomstra, blomstrar världen,” säger Ajay Banga, VD på Mastercard.

Om vi jämför det totala kapitalet på 200 miljarder dollar och det aktuella börsvärdet på 104,32 miljarder dollar kan vi dra slutsatsen att denna bank inte är övervärderad. Pris/bokfört värde är mindre än 0,65 vilket också gör HSBC-aktier attraktiva för långsiktiga investerare.

Om du bestämmer dig för att investera i HSBC-aktier bör du komma ihåg att priset också kan sjunka under 20 dollar igen, men denna aktie är ändå mindre riskabel jämfört med många andra amerikanska banker.

Teknisk analys: Den nuvarande positiva trenden förblir intakt

HSBC-aktierna hade en tung period mellan januari och oktober i år, men sedan dess har aktiekursen stigit.

Datakälla: tradingview.com

De viktiga stödnivåerna är 24 och 22 dollar, samtidigt som 28 och 30 dollar representerar motståndsnivåerna. Om priset stiger över 28 dollar skulle det vara en köpsignal, men om priset sjunker under 22 dollar skulle det vara en stark säljsignal och nästa mål för säljarna kan vara cirka 20 dollar.

Sammanfattning

HSBC:s aktier har haft en stigande trend sedan början av november och för närvarande finns det ingen risk för att trenden vänds. HSBC expanderar sin verksamhet och i somras avslöjade banken ett nytt partnerskap med Mastercard i sommar. I oktober rapporterade HSBC bättre resultat än väntat under tredje kvartalet, men bankens ledning har fortfarande inte beslutat ifall man ska betala ut en konservativ utdelning för 2020. Om du bestämmer dig för att investera i HSBC-aktier bör du tänka på att priset också kan sjunka under 20 dollar igen, men denna aktie är ändå mindre riskabel jämfört med många andra amerikanska banker.