Kopparpriset fortsätter stiga och det talas om en supercykel för råvaror

Av:
May 4, 2021
Uppdaterad: Jun 1, 2022
Listen
  • Kopparprisets utveckling är kärnan i de pågående samtalen om en råvarusupercykel.
  • Metallens pris har fallit efter att ha nått den högsta nivån på 10 år i slutet av förra veckan.
  • Den ekonomiska återhämtningen och arbetet för att minska koldioxidutsläppen har stött priset.

Följ Invezz på TelegramTwitter och Google Nyheter för de senaste uppdateringarna >

Kopparpriset befinner sig i ett konsolideringsmönster efter att ha nått den högsta nivån på 10 år i torsdags förra veckan. I skrivande stund har kopparterminerna sjunkit med 0,08% under dagens session till 4,5255. Den röda metallen förblir dock i en stigande trend samtidigt som det talas om en råvarusupercykel. Återhämtningen av flera länders ekonomier i kombination med övergången till en grön ekonomi har drivit efterfrågan på metallen.

Letar du efter signaler och varningar från proffshandlare? Anmäl dig till Invezz Signals™ GRATIS. Det tar 2 minuter.

Kopparpriset

En supercykel för råvaror

Copy link to section

Talet om en råvarusupercykel har pågått sedan början av året. Efter att covid-19-pandemin drabbade världen 2020 såg både analytiker och investerare 2021 som året när ekonomierna skulle återhämta sig och driva efterfrågan på olika råvaror till nya höjder. Även om vissa analytiker anser att den nuvarande situationen är en vanlig tjurmarknad, snarare än en supercykel, så är en sak obestridlig – råvarupriserna är rekordhöga.

Koppar är en av de råvaror som har sett priset öka kraftigt den senaste tiden Förra veckan nådde kopparterminerna på COMEX en 10-årig topp på 4,550 dollar per pund (10 008 dollar per ton).

Kampen mot utsläpp driver efterfrågan

Copy link to section

Ökningen av kopparpriset har till stor del drivits av den pågående övergången till gröna ekonomi. Länder världen över, från Kina till USA och Europa, har antagit stränga utsläppsregler för att komma till rätta med koldioxidutsläppen på både kort och lång sikt. Den ökande acceptansen av och efterfrågan på elfordon – och infrastrukturen som ligger till grund – har lett till att tjurarna tagit kontroll över kopparmarknaden.

Ekonomisk återhämtning

Copy link to section

Kopparpriset får ytterligare stöd från en stadig återhämtning av den globala ekonomin. Den röda metallen används flitigt inom bygg-, industri- och elprojekt. Kina och USA hör till de länder som har kunnat uppvisa stora ekonomiska framsteg. Vid sidan om andra ekonomiska uppgifter har tillverkningsdatan från båda länderna belyst sektorns expansion.

Förra veckan låg Kinas PMI för tillverkningssektorn på 51,1. Även om det inte motsvarade prognoserna på 51,7 så signalerar ett nummer över 50 fortfarande en expansion. Igår landade den amerikanska ISM-tillverkningsindustri-PMI:n på 60,7, jämfört med 64,7 i mars och förväntade 65,0. De amerikanska fabriksuppgifterna kommer att påverka kopparpriset ytterligare.

Koppar Ädelmetaller Råvaror