Kerneinflationen er fortsat høj, hvilket er lig med flere renteforhøjelser

Af:
op Dec 19, 2022
Listen
  • Inflationen er fortsat høj på verdensplan trods positive resultater de sidste par måneder.
  • Kerneinflationen falder ikke, i modsætning til den overordnede inflation, som centralbankerne læner sig op af.
  • ECB og Federal Reserve har indikeret, at renteforhøjelserne ikke vil ende lige foreløbigt.

Følg Invezz på TelegramTwitter og Google News for de seneste opdateringer >

Selvom inflationstallene ankom i sidste uge, som viste tal, der var svagere end den foregående måned i eurozonen , USA og Storbritannien, så er kampen dog langt fra overstået.

Inflationen er fortsat ekstremt høj over hele kloden. Jeg har sammensat nedenstående tabel, som viser de seneste inflationstal på tværs af et udvalg af forskellige lande. Husk, at 2% er det typiske inflationsmål som centralbankerne sætter, og som de fleste fortsat vil kæmpe for at vende tilbage til. Jeg vil lade dig læse tabellen nedenfor, men det er dog tilstrækkeligt at sige, at disse tal kun ligger en lille smule over 2%.

Prisstigningerne vil ikke ende lige foreløbigt

Med disse tal i baghovedet, så rentestigningerne ikke ende lige foreløbigt. Selvom de seneste renteforhøjelser på 50 bps i Europa og USA måske er blevet set som et håbefuldt tegn hos nogle investorer, men i betragtning af at den var 25 bps lavere end de foregående to måneder, hvilket medførte 75 bps forhøjelser, så indberegner markedet i høj grad yderligere rentestigninger .

Optimismen i kølvandet på den positive inflationsmåling i USA blev for eksempel hurtigt dæmpet, hvor aktierne trak sig tilbage efter de mere aggressive kommentarer fra Federal Reserve. Nedenstående diagram viser, at december nu ser lige så slemt ud som de fleste andre måneder i 2022.

ECB-præsident Christine Lagarde sagde, at de valutapolitiske stramninger “stadig har et stykke vej at gå endnu” og at man skulle forvente rentestigninger på 50 bp-stigninger fremover. Hun erkendte også, at det underliggende inflationspres ville “vare ved i nogen tid”. Federal Reserve-formand Jerome Powell gentog disse kommentarer kort derefter.

Den samlede inflation falder, men kerneinflationen fortsætter

Mens den samlede inflation er faldet på tværs af de fleste større økonomier i de seneste måneder, så har dette dog ikke været tilfældet med kerneinflationen – hvilket netop er der, hvor problemet virkelig ligger lige nu.

Kerneinflationen anses typisk for at være den bedre målestok for den langsigtede inflation, fordi den fjerner effekterne af mad og energi. Disse to målestokke er langt mere ustabile, og især i år, hvor verden er blevet kastet ud i en energikrise på baggrund af Ruslands krig i Ukraine.

I sidste uge reviderede politikere i USA deres kerneinflationsestimat for næste år på op til 3,5% fra prognosen på 3,1% tilbage i september. Dette er den samme uge, hvor den samlede inflation faldt og (omend midlertidigt) blev pumpet op på aktiemarkedet på grund af dette.

Hvad sker der nu?

Denne divergens mellem kerne- og overordnet inflation fremhæver det nuværende problem. Den overordnede inflation kunne meget vel have toppet. Men kerneinflationen – som er det, der virkelig betyder noget set ud fra et monetært synspunkt – forbliver stædigt høj, også selvom den måske stiger langsommere.

Dette er grunden til, at markedet igen er faldet i løbet af den sidste måned, men er dog også det, der burde give investorerne grund til at holde igen, når de overvejer at træde ind på markedet på nuværende tidspunkt. Selvom enhver forudsigelse af inflationen og centralbankernes handlinger har været meget udfordrende i den seneste tid, så længe kerneinflationen forbliver høj, så er renteforhøjelserne uundgåelige, og værdiansættelsen af aktierne vil fortsat blive undertrykt.

Uden at der endnu er blevet set nogen håndgribelig svaghed på arbejdsmarkedet, så er det måske ikke nogen overraskelse, at kerneinflationen forbliver høj. Og desværre er den eneste vej ud af dette flere renteforhøjelser.

Det værste ved boom-bust-cyklusserne er dog, at de desværre betyder, at du nu igen må udholde en bust-periode.