Hvorfor skulle investorer kjøpe sølv fremfor gull?

Av:
Jan 13, 2023
Listen
  • Forholdet mellom gullpris og sølv nådde et rekordhøyt nivå under pandemien
  • Sølv er billigere og mer flyktig, men begge er ukorrelerte sikringer kontra økonomien
  • Sølv har gitt investorer 8X investeringen siden 1973, sammenlignet med 23X for gull

Følg Invezz på TelegramTwitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Jeg skrev et stykke forrige uke hvor jeg analyserte oppgaven bak investering i gull. Men hvordan står sølv opp mot sin litt blankere fetter?

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Er gull en resesjonssikring?

Copy link to section

La oss først se på gull. Vanligvis blir gull sett på som en trygg havn. Dette skyldes dets ukorrelerte natur med risikoaktiva og det faktum at det stiger i tider med usikkerhet, som figuren nedenfor viser.

Så er det inflasjonsnarrativet. Gull, som lenge har vært kjent for å være en av de sunneste eiendelene for å beskytte ens kjøpekraft, støtter denne teorien mer eller mindre.

Det bemerkelsesverdige avviket er det siste året, da inflasjonen har spiralert aggressivt mens gullet har haltet, og avsluttet 2022 til omtrent samme pris som det åpnet året til. Dette kan virke kontraintuitivt, ettersom inflasjonen er ment å sende gull oppover, men forklaringen er i Federal Reserves handlinger det siste året.

Fed har vært fast på at den vil bekjempe inflasjonen og har fortsatt å øke rentene raskt. Vi har gått fra 0 % til over 4 % i løpet av noen måneder. Dette angriper hjertet av inflasjonen, som er drivkraften bak en økning i gull. Den dempede avkastningen av gull i år er derfor markedsprisingen i Feds handlinger.

Hvordan sammenligner sølv seg?

Copy link to section

OK, så gull er tradisjonelt en inflasjonssikring og stiger i tider med usikkerhet. Fint. Men hvordan sammenligner sølv seg? Fra den samme skinnende metallfamilien, er returdriverne like?

Det første du må påpeke når du investerer i sølv er at det er billigere enn gull og omsettes mer tynt. Dette bidrar til å øke volatiliteten et hakk sammenlignet med gull.

La oss nå plotte sølv mot perioder med lavkonjunktur, akkurat som vi gjorde for gull tidligere:

Det er klart at volatiliteten er et hakk over, men prishandlingen følger en lignende bane – den stiger i tider med usikkerhet. Merk at diagrammene ovenfor bruker den offisielle definisjonen av resesjon, dvs. to påfølgende kvartaler med fallende BNP, og derfor kan det være noe av en etterslepende indikator med hensyn til markedsusikkerhet. Dette er grunnen til at både gull og sølv ofte har steget i det sene stadiet av syklusen rett før en resesjon offisielt setter inn.

En klarere måte å vise gulls forhold til sølv er bare å slå dem på samme diagram:

Det er tydelig at gull og sølv handles i låstrinn og med en ekstremt høy korrelasjon, om enn med høyere volatilitet med sølv.

Hvorfor investere i sølv fremfor gull?

Copy link to section

Spørsmålet blir da hvorfor en investor vil velge sølv fremfor gull. Dette spørsmålet er enda mer gripende når man sammenligner avkastningen deres. Forholdet mellom prisen på gull og sølvprisen var 29 i 1973. I dag er den 75, mens den nådde hele 114 under pandemien.

Sagt på en annen måte, siden 1973 har gull gitt investorene 23X i investeringen, mens sølv kun har gitt 8X (begge ble blekne sammenlignet med aksjemarkedet, som har gitt 33X).

Det er litt forvirrende hva som driver forholdet mellom gull og sølv. Jeg lekte med noen få alternativer og kunne ikke finne en statistisk signifikant sammenheng.

Det er også verdt å nevne at diagrammene ovenfor plotter data tilbake til 70-tallet, men sølv og gull har handlet i tusenvis av år, og forholdet i 2020 var det høyeste i henhold til hvilke rekorder vi har. Så det tyder på at gull av en eller annen grunn har utvidet sin dominans over sølv i nyere tid.

Kanskje dette er en teori for hvorfor sølv kan være den bedre investeringen enn gull akkurat nå. Hvis forholdet er så ufattelig, vil det sikkert være en slem tilbakevending? Men baksiden er at det kunne ha vært et strukturelt brudd, dvs. en endring i tilbud og etterspørselsmønster som uansett årsak har sparket gull permanent opp et hakk mot sølv.

Den ene faktoren som kan kaste en nøkkel i verkene her er industriell bruk. Rundt halvparten av sølvets etterspørsel kommer fra dets industrielle bruksområder – produksjon, elektronikk, biler, solcellepaneler og så videre. Dette betyr at etterspørselen er noe påvirket av tilstanden i den samlede økonomien.

Gull, på den annen side, har langt mindre industriell bruk og har derfor, i det minste teoretisk, mye mindre grunn til å bli påvirket av tilstanden i økonomien, og lar det derfor fungere som en sikring mer fritt. Kanskje dette er en grunn til at investorer har strømmet til eiendelen de siste tiårene foran sølv.

Siste tanker

Copy link to section

Det er vanskelig å fastslå nøyaktig hvorfor disse eiendelene har prestert annerledes. Men det som er klart er at duoen fungerer som solide sikringer i tider med usikkerhet, og har en unik, men verdifull plass i det moderne finansmiljøet.

Sølv er betydelig mer flyktig enn gull og handles tynnere, men begge metallene er sterkt korrelerte og presses av de samme faktorene. Gull har klart bedre enn «fattigmannsgullet» de siste tiårene, men om dette fortsetter eller ikke er vanskelig å si.

Ettersom inflasjonsforventningene har avtatt de siste par månedene, er det nå antatt at Federal Reserve kan svinge av rentepolitikken tidligere enn ellers forventet. Høye rater angriper inflasjonen direkte, og reduserer dermed gull og sølvs største avkastningsdriver.

Hvis det tar slutt, vil veien til duoen være veldig interessant å følge.

Sølv Dyrebare metaller Handelsvarer Makroøkonomi