Hvad sker der i Storbritannien – er økonomien ved at smuldre?

Af:
op Oct 12, 2022
Listen
  • Vores analytiker Dan Ashmore dykker ned i den britiske økonomi og ser på det katastrofale minibudget.
  • Han skriver, at pensionerne er sikre, men at økonomien er et fuldstændigt rod.
  • Den britiske troværdighed er ødelagt, investorerne flygter og obligationerne frasælges i et alarmerende tempo.

Følg Invezz på TelegramTwitter og Google News for de seneste opdateringer >

Jeg har vanskeligt ved at huske en mere uheldig begyndelse på en politisk regeringsperiode end Lizz Truss’ som premierminister i Storbritannien .

Lige knap et minut efter hun havde tiltrådt rollen, så annoncerede hun, hvad der er endt med at blive et fuldstændigt katastrofalt mini budget, der har sendt den britiske økonomi i opløsning. Men hvorfor sker alt dette? Og hvad betyder det? Er vores pensioner sikre?

Hvad skete der?

Sammenfattende blev Lizz Truss’ mini budget anset som værende alt for aggressivt. Sammen med finansminister Kwasi Kwarteng, så annoncerede de en lang række skattelettelser. Dette lyder selvfølgelig dejligt – ingen af os kan lide at betale skat. Men pengene vokser ikke på træerne, og disse skattelettelser var ikke finansierede.

Dette betyder, at regeringen bliver nødt til at forøge låntagningen. Det betyder også et tilbageslag i bestræbelserne på at bekæmpe leveomkostningskrisen, hvilket er noget som jeg har skrevet om hele året. Og så var der IMF, der i temmelig underspillet stil i denne uge bekræftede, at de mente at budgettet “komplicerede kampen mod inflation”. De forudsagde også, at krisen ville vare længere i Storbritannien end i andre lignende økonomier.

Budgettet har ødelagt tilliden til den britiske økonomi – hvilket mest tydeligt kommer til udtryk i det kollapsende pund og det hidtil usete frasalg af gilts (obligationer). Gilts handler lige nu til renter, der ikke er blevet set siden 2002, mens pundet befinder sig på det laveste niveau nogensinde overfor dollaren.

Hvad sker der med pensionerne?

Problemet med frasalget i gilts er, at pensionskasserne er afhængige af disse aktiver for at kunne overholde deres forpligtelser. Dette er kendt som ansvarsdrevet investering. I grove træk matcher de de faste pengestrømme for gilts med deres forpligtelser (dvs. hvad de udbetaler til pensionsindehaverne).

Nu hvor frasalget af gilts er så stort, så blev disse passiv-matchende pensionsfonde blev indkaldt til at betale margin på de obligationer de havde. Dette betød, at de måtte stille mere sikkerhed for deres positioner.

Dette førte selvfølgelig kun til et endnu større frasalg, idet midlerne var tilsidesat til at rejse kontanter for at kunne bogføre disse margin opkald, hvilket de gjorde ved at sælge de samme aktiver. Dette medførte et yderligere fald i priserne, hvilket medførte et større frasalg – og lidt efter lidt nærmer vi os derfor lige nu undergangen.

Bank of England trådte derfor ind for at købe disse obligationer i betragtning af den risiko i forbindelse med den finansielle stabilitet, som nedsmeltningen ville forårsage. Den seneste meddelelse i denne uge peger på, at støtten slutter den 14. oktober, hvilket betyder, at der kunne opstå et yderligere frasalg i guldet, selvom der er opfordringer til, at banken fortsætter støtten indtil slutningen af måneden.

Er min britiske pension sikker?

Selvom frasalget er enormt bekymrende for økonomien som helhed – mere om dette i sidste afsnit – så burde man som pensionsindehaver dog ikke blive alt for bekymret.

Bank of England har gjort det klart, at den ikke vil tillade den finansielle stabilitet at bukke under som en smitte, mens pensionerne vil blive – og bliver – forsvaret med alle kræfter. I sidste ende er dette en likviditetskrise, hvor frasalget forværres af denne tørst efter kontanter til at betale margin opkaldene.

Desuden, når disse problemer rent faktisk er overvundet, så burde pensionsobligationerne udbetale en højere rente på lang sigt.

Dommedagsscenariet her er om flere pensioner end forventet har været i gang med komplekse investeringsredskaber, såsom f.eks. skæve derivater, der er blevet fanget i rodet. Dette kunne få fondene til at tabe værdi, men dette er dog blot et fjernt scenarie, som under alle omstændigheder kun vil berøre et mindretal af pensionerne.

Hvad betyder dette for den britiske økonomi?

Dette er et kolossalt slag mod den britiske økonomi. Jeg tror ikke, at dette kan overvurderes.

Pundet, der allerede står overfor en voldsom inflation og er bagud i forhold til den amerikanske centralbank med hensyn til renteforhøjelserne, så er valutaen blevet sendt direkte i glemmebogen.

Statens udgifter i forbindelse med at låne er steget. Yderligere renteforhøjelser vil nu sandsynligvis være nødvendige for at sætte gang i inflationen, hvilket vil drive boliglånsomkostningerne opad. Med energikrisen, der allerede truer nu hvor vi træder ind i vinteren, med tale om strømsvigt og almindelige folk, der lige nu kæmper for at få råd til at opvarme deres hjem, så kunne dette ikke være kommet på et værre tidspunkt.

FTSE-aktieindekset har også frasolgt på aggressiv vis. Stemningen er gået gennem gulvet. Sikke en start hele vejen rundt.

Det værste af det hele er måske i virkeligheden, at troværdigheden har lidt skade. Når Storbritannien forsøger at etablere sig som en af verdens største økonomier og nu er uafhængig af EU, så må episoder som denne ikke forekomme.

Den britiske økonomi er stadig afhængig af de udenlandske investorer – den kan ikke prale af den amerikanske økonomis styrke, og så importerer den en langt større portion af sin energi – og i det nuværende “dollar miljø” med høj inflation er et fejltrin som dette en torpedo til Storbritanniens markedstroværdighed (jeg skrev om, hvorfor vi alle er underlagt dollarens herredømme her).

Hvordan skete alt dette?

Jeg har intet svar på dette spørgsmål.

Dette var et fuldstændig forudsigeligt scenarie. Lidt på samme måde, som når du taber en bold ud af hånden, så ved du at bolden vil ramme jorden – for det er jo netop sådan tyngdekraften fungerer. På tilsvarende vis vil annonceringen af en række skattelettelser midt i en inflationskrise naturligvis føre til et frasalg af obligationer og øge låneomkostningerne, mens valutaen vil blive smadret.

Så objektivt er det faktisk, og der er ingen gråzone.

Og alligevel skete det. Jeg ved virkelig ikke hvorfor.