Nasdaq 100 – kan indekset fortsætte med at stige?

Af:
op Feb 9, 2023
Listen
  • Den teknologitunge Nasdaq er steget næsten 15.% i år.
  • Indekset blev knust i 2022 og mistede over en tredjedel af dets værdi.
  • Dens skæbne afhænger af Federal Reserve, hvor indekset er notorisk følsomt over for rentepolitikken.

Følg Invezz på TelegramTwitter og Google News for de seneste opdateringer >

Det har været en svimlende start på året for Nasdaq. Det mere teknologitunge indeks er stormet afsted, og er nu oppe med næsten 15% mindre end seks uger inde i det nye år. 2023 har været det perfekte medicin – i det mindste indtil videre – for de investorer, der bærer arrene af smerten fra det, der kom før.

Indekset er steget i takt med, at inflationen er faldet. Selvom leveomkostningskrisen stadig er alvorlig, så har markedet tilsyneladende set nok i løbet af de sidste par måneder med faldende data til i det mindste at konkludere, at den nu er toppet.

Hvad dette betyder er naturligvis, at den altafgørende Federal Reserve kunne skifte til en blødere valutapolitik hurtigere end tidligere forventet. Efter den seneste renteforhøjelse på 0,25% i sidste måned, så antydede Fed-formand Jerome Powell, at han forventer et “par” yderligere stigninger, før den ønskede terminalrente er nået, og markedet igen kan begynde at drømme om nedskæringer.

Nasdaq blev knust i 2022

Copy link to section

Selvom det helt sikkert er smukt at se på 15% stigningen i ovenstående diagram, så ser det lidt grimmere ud, når man ser under motorhjelmen. En zoom ud på diagrammet for at fange 2022 viser, hvor ringe indekset har klaret sig.

  • Save

Nasdaq er meget teknologitung, hvilket tilfældigvis er den sektor, der er mest følsom overfor valutapolitik. Dette skyldes, at begrebet “profit” er en kende undvigende i Silicon Valley. I stedet værdiansættes virksomhederne typisk ud fra håbet om en fremtidig fortjeneste, hvor disse fremtidige pengestrømme tilbagediskonteres til nutiden for at danne en værdiansættelse.

Da renten var på 0%, så var det hele fint. Bevæg dig hurtigt, og man ødelægger noget, som mantraet lyder. Nå, men nu skal prisen betales, idet den voldsomme inflation har tvunget Fed til at hæve renten.

Disse fedtvurderinger er ikke helt så fede, når de diskonteres til 5% i modsætning til 0%, mens profitten bliver, ja, i det mindste lidt vigtigt. Så falder aktiekursen – Nasdaq faldt med over en tredjedel af sin værdi sidste år – dets værste tab siden 2008.

Hvis man zoomer ud på diagrammet, så viser dette, at den fine lille stigning netop er dette – lille – set i forhold til blodbadet sidste år.

Nasdaq langsigtede resultater

Copy link to section

Det der er interessant, når man ser på Nasdaq som helhed, er den store størrelse af springet siden 2008. Det sidste årti har virkelig været teknologiens tidsalder, hvor Silicon Valley startups svulmede op til fantasivæsner og tog aktiemarkedet med storm .

Efter at have været faldet til under $2.000 i 2009, så steg Nasdaq til næsten $17.000 i slutningen af 2021, hvilket gav investorerne vanvittige afkast.

Men efter 2022 faldet, hvor sandsynligt er det så, at vi vil se en yderligere tilbagetrækning? Eller vil den tilbagevending, som i øjeblikket gør investorerne så glade fortsætte?

Nå, dette er naturligvis det altoverskyggende spørgsmål. Kigger man for det første på de årlige afkast, så er det relativt sjældent, at Nasdaq har leveret to negative år i træk. Det er faktisk kun sket én gang siden 1974, hvilket fandt sted i kølvandet på dot com-boomet (da indekset var negativt i tre år i træk – av).

Men for at være helt ærlig, så betyder dette ikke rigtig noget. Bjørnemarkeder følger ikke de almindelige kalenderår, mens fortiden ikke nødvendigvis svarer til fremtiden.

Det som Nasdaqs skæbne i 2023 i sidste ende kommer til at afhænge af er Jerome Powell. Sektoren er i bund og grund bundet til renten, og hvis inflationen fortsætter med at falde, og et omdrejningspunkt halvvejs gennem 2023 er en mulighed, så vil Nasdaq have det vanskeligt med at stige.

Men igen er der mange variabler, som kan udløse en risiko for en nedadgående bevægelse. Ruslands krig i Ukraine er stadig i gang. Truslen om en recession er stor, og byrden med de høje renter mærkes i hele økonomien. Indtjeningen har indtil videre afspejlet dette, og hvem ved, hvad der sker hen ad vejen?

Når det kommer til indekser, så er Nasdaq blandt de mere volatile. Det er vanskeligt at forudsige selv på de bedste tidspunkter, men dette gælder især i denne nuværende økonomi, som kæmper mod en cocktail af hidtil usete faktorer. Men det vigtigste af alt er fortsat dette: hvad vil Federal Reserve gøre?

  • Save
  • Save